Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Δεκεμβρίου
μέχρι θονάτου γp
την drοy
Αριθ. φύλλου 5920
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Kozάvης
NTATA
Κοινωνικό μέρισμα 2019:
Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑTM ,
τι γίνεται με τις ενστάσεις
Μέχρι 15/1 η υποβολή του αιτήματος ένστασης
α Νυ 60
τ0 ων
Σελίδα 15
Ανατροπές
Ηλεκτρονικές
αποδείξεις
Τι πρέπει να κάνετε για να μην χάσετε
την έκπτωση φόρου
Σελίδα 9
στα Προνοιακά επιδόματα
Με αλλαγέs ms ελευτaίas στημής
αναρτήθnκε npos διαβούλευοη το οχέδιο
νόμου του Υnoupγείου Εργασίas με ttno
Δυτ. Μακεδονία:
"Εnιδομα γέννηons και λonts διατάξειs ,
Στο Γενικό Συμβούλιο
της ΑΔΕΔΥ
ο Δημήτρης Ντέντης
μέχρι us 10 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα 12
Μπάσκετ: Φιλικό παιχνίδι
στη μνήμη του Γιάννη
Γιαχνίκα και του Αλέξανδρου
Μαυροζούμη
Αγροτικό
Τιμολόγιο:
Παράταση
μέχρι τις
31 Ιανουαρίου
Σελίδα 6
ΤοΟ Οτ
ΠΟ ΨΕΙΣ
Σελίδα 24
οι παρενέργειες
του "ενεργειακού
παρασιτισμού". .
Τις αιτήσεις
Η Περιφέρεια Κρήτης με ψήφισμα nou εξέδωσε Τριν λίγες
μέρες εκφρζει την αντίθεσή της στη χωροθέτηση του σταθ
| μού μετατροής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Ατ .
τικής στην περιοχή της Δαμάστας .
| Τούτο όπως υπoστηρίζει το ρεπορτάζ του συνάδελφου
| Χάρη Ολουδόηουλου στο Captal.gr απελεί με εκτροχιασμό
| το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κομβικού για την ενερ
| γειακή ασφάλεια της Κρήτης έργο .
Βλέπε : Απpόoμενο στοπ αnό την Περιφέρεια Κρήτης στη
| μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης
Δεν είναι η ηρτη φορά nou ο κάτοικοι των νησιν αλλά
συνέχεια στη σελίδα 4
Η απόφαση λήφθηκε
μετά οπό συνεννόηση
της ΔΕΗ
με το υπουργείο
Σελίδα 15