Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 31.12.2019
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
ΑΘΗΝΑ
Αρ Φύλλου: 6443
Ένωση Χιονοδρομικν Κέντρων Ελλάδας
Μειωμένα τα έσοδα στα χιονοδρομικά κέντρα
Κατάργηση της διπλής εισφοράς για παράλληλη απασχόλη ση μισθωτν
ατοδείξεις δαπάνης και ΙΚΕ
Ανατροπές γα μπλικίκχιο,
Με Ε43 εκατ .
επιχορηγεί η Περιφέρεια Αττικής 63
Κατάργηση της διπλής εισφοράς για παράλληλη
απασχόληση μισθωτν με μπλοκάκια προοβλέπει το
σχέδιο νόμου του υπ. Εργασίας . Τι θα ισχύσει για τις
Αποδείξεις Δαπάνης. Προβληματισμός για τις ΙΚΕ και
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣίι
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ την ασφάλιση των μελν τους
| Προνοιακά Ιδρύματα
της Αττικής
Άμεσα θα ξεκινήσει η επιχορήγηση Προνοιακν Ιδρυμάτων
από την Περιφέρεια Αττικής ,
κατόπιν πρωτοβουλίας της και
σχετικού αιτήματος που απέ-.
στειλε στο υπ. Εργασίας.
Αλλαγές στην ασφάλιση των εργαζόμενων μισθωτν
που έχουν παράλληλη απασχόληση και <μπλοκάκι θα
περιλαμβάνει το ασφαλιστικό σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να χατατε θεί στη
βουλή στις αρχές του νέου έτους. Πρόκειται για αλλαγές που έρχονται τρία χρόνια μετά τις εκ βάθρων ανατροπές του Νόμου Κατρούγκαλου, που επέβαλε πολ
λαπλές εισφορές στα <μπλοκάκια>.
Δήμος Αθηναίων:
Εργα 72 εκατ, ευρ για
ασφαλτοστρσεις και
επισκευές σχολικν κτιρίων
Την απόφαση έγκρισης με την
οποία ολοκληρθηκαν οι σχετι
κές διαδικασίες , υπέγραψε,
κατ 'εντολή του Περιφερειάρχη
Αττικής Γ Πατούλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικν Ν.
Πέππας.
Ειδικότερα θα επιχορηγηθούν
63 Ποονοιακά Ιδούματα σε όλη
την Αική με το ποσό των 4,
387.000 ευρ , για την κάλυψη
λειτουργικν
δαπανάν,
Παράταση έξι μηνν
στο μειωμένο ΦΠΑ σε Λέο,
Λέσβο, Κω , Σάμο και Χίο
Σε δηλσεις του ο κ. Πατούλης
επισήμανε τα εξής:
στήριξη δομν
παρέχουν σημαντικό κοινωνικό
έργο και προσφέρουν πολύτι
μες υπηρεσίες σε συμπολίτες
μας που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες , είναι στην
απόλυτη προτεραιότητα μας.
Στους βασικούς μας στόχου
είναι να ενισχύσουμε τέτοιου
eίδους δομές , διευρύν ον τας το
δίχτυ προστασίας και στήριξης
για όλους τους συνανθρπου ς
μας που έχουν ανάγκη . Ως Περιφέρεια Αττικής , με συγκεκρι
μένο σχέδιο και στοχευμένες
παρεμβάσεις θα δσουμε έμφα
ση σε κοινωνικές πολιτικές και
δράσεις , με ουσιαστικά και
απτά αποτελέσματω
Έργα 72 εκατ. ευργια ασφαλτοστρσεις και επισευές
σχολιιν κτιρίων δημοπρατούνται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου από τον Δήμο Αθηναίων.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η
απόφαση του υπουργείου
Οικονομικν για την παράταση ισχύος των μειωμένων
συντελεστν Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τα
νησιά Λέρο, Λέσβο , Κω.
Σάμο και Χίο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την
απότραση παρατείνεται για
χρονικό διάστημα έξι μηνν ,
ήτοι από 1.1.2020 έως και
30.6.2020, η μείωση κατά
Τις σχετικές εγκρίσεις για τα έργα αυτά που αποτελούν
μέρος του συνολικού σχεδιασμού της Δημοτικής Αοχής
Μπακογιάννη, για τη βελτίωση των υποδομν της πρωτεύουσας, έδωσε σήμερα ή Οικονομική Επίτροπή του
Δήμου . Οι ασφαλτοστρσεις αφορούν οδικό δίκτυο 200
χιλιομέτρων , είναι προύπολογισμού 42 εκατ. ευρ και θα
πραγματοτοιηθούν και στις επτά δημοτικές κοινότητες
της πρωτεύου σας.
30% των συντελεστν του
Φόρου
Αξίας για τα νησιά Λέρο ,
Λέσβο , Κω Σάμο και Χίο
και για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες που προβλέπον
ται στις διατάξεις των παρ. 4
και 5 του άρθρου 21 του ν.
2859/200.
Προστιθέμενης
Created by Universal Document Converter