Πρωτοσέλιδο Αττικό Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ELEL ELEI
www.attikovima.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ATTIKO BHMA
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΟΝΟΣ 15ος AP. ΟΥΛΟΥ 1307
διαβάστε
την εφημερίδα μας
και στο διιδίκτυο
ΚΟΛΙΚΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: 74π
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΕΛ. 22
AJATIA TH ARATTYH
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΝΤΑΣ ΣΤΕ ΣΡΑΕΕΙ
Οι στόχοι για ένα
αποτελεσματικό σχέδιο
διαχείρισηs αποβλήτων
ΒΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ
Ο Αντιπεριφερειάρχns σε
χρουs φιλοξενίαs ατόμων
με ειδικές ανάγκεs
Υmoδoμές nipλο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Τous άμεσουs στόχοus και τη στρατηγική Που
θα αναπτύξει η Περιφέρεια Αττικής Προκειμέ
νου να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισns των αποβλήτων στην Αττική.
σελίδα 4
Μερεκόρ συμμειοχν ολοκλιρθηκε
ο 8ος αγνας Run the Lake
ΣΕΛ. Ε
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
θα αντιμετωπιστούν ζητήματα Που ήρθαν στο φως μετά την καταστροφή
ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ
Καθαρισμός και αφαίρεση
Graffti στην Πεζογέφυα
του Κολλεγίου Αθηνν
οι μελέτες πολεοδομικής αναδιοργάνωσης για το Μάι
σελίδα 6
Τις μελέτες με βάση τις οποίες
θα αναδιοργανωθούν
Πολεοδομικά οι περιοχές Μάτι
και Κόκκινο Λιμανάκι ανέθεσε το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εργα οδοποίas συνολικού
προϋπολογισμού 10 εκ. ευρ
1 ΣΕA. 12-13
σελίδα 24
Μέσω των μελετν θα αντιμετωηπιστούν
ζητήματα nou ήρθαν στο φως μετά την καταστροφή , από τη χωροταξική και κυκλοφοριακή οργόνωση των δύο οικισμν
έως τη χάραξη των ρεμάτων . Η Προκή
ρυξη των μελετν , ωστόσο, Προκάλεσε
την αντίδραση του Συλλόγου Πολεοδόμων ,
Πou επεσήμανε ότι η διάσπαση του αντικει μένου σε Πολλές επιμέρους μελέτες δεν θα
οδηγήσει σε ένα συνεκτικό αποτέλεσμα.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Δήμ0s Βάρns-ΒούλαsΒουλιαγμένns:
Βράβευση των επιτυχόντων
μαθητν από τον Δήμο
) Δήμ0s Διονύσου:
Στο Γεύμα Αγάπns του Ιερού
Ναού Προφήτη Ηλία
Ροδόπολn , ο Δήμαρχos
Δήμοs Κρωπίαs:
Η Εθελοντική Ομάδα στιs εγκαταστάσειs του Συλλόγου φίλων
Παιδιν με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ
Ψυχρή εισβολή
τns "Zηνoβίαs"
από αύριο
Εντατικοποιούνται οι
έλειχοι στην αγορά κατά
την εορταστική περίοδο
ΣΕΛ 10
ΣΕΛ. 7
ΕΥΔΑΠ
ΣΕΛ. 6
Ολοκληρθηκε μpγίλα
επτυχία η δράση Όλου του
Κόσμου το Ψομ
Δημοηρατούνται μέσα στον
Ιανουάριο τα πρτα έργα
anοχέτευσns στην Ανατ. Αττική
ΣΕΛ. 24
σελίδεs 14-15
ΑΑΤΑ ΜΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Αρθρο του
ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΣΕΛ. 17