Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
TPITH
BENEMBPIOY 2019
HPAEΡTHΗ ΠeεpεA EGHεru . ΕτοumE
Μάχη Ακωνίων
για τον natρινό
Ζήτησε άσυλο το 2019 ,
δίνει συνέντευξη το 2024
Δ uμt
dendo enipu
w ναp
Πalu popo δα σμenrίς u es
6rnc Ηηpumoι
Φpo oarνu r
"Προστατέψτε μας
Πριν γίνει πόλεμος
|ΛΑΪΚΕΣ
ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ
ΤΡΑΜΠ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ
Πyo ψά οr
pett. tuoς
oυpμς apeia
Οι ΚΟΜΙΜΙ
ΕMΠΒΡΟ
ΤΟΝ AΓΟΡΑΝ
ΑΠΗΥΔΗΣΑΝ E
ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ
O AHMOI
ΚRΟEΥΕΙ ΠΑΡΑ
Hnpnm φo
u eφopoou
σκ μpoeέμ 11 .
TIΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΚΑΙ EΓΕΙΡΕΤΑΙ
ΚΙΝΔΥΝΕ
ΑΥΤΟΔΙΚΙΑΣ
κmάμοδο
μ γο ων &
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ
ΚΛΥΨΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΟ
ΤηΝ ΑΥΟΑΙΡΕΤΗΝ
ouaην ν
Πρόοωn
του 2019
Eκbοapφκ
. ΕOTY.μκ
cuννυη 0 E
Η ΜΦp: Μpo
r tpοπoov
D φυό tupevo
. pαn
ΑΠΟΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
ΒΡΕΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ησουν ο διεκδικητής του ακατόρθωτου
Χιόν αλάτι
Dnen γa ty nηα λ1 opn ν Τuλρε κ ο νwο
Ο μ κp 5ν τ . p
κpnap pοoνκ tύpo, μ oοpod ΜAκυ u onoά .
sgerb na
Μiοκαpρσa
upw οφύ
μαtνα
Πλpsw
Dυun ooe ma
i καuο
καw M
Κέντρο Λογοθεραπεία
Εesίcς.
KOPANNI
Καστομοντη K Ελένn, ε9 Μ4
r ενέ C
oο Ρo
Τοβpa - Μεεκδsτιαλ δ0
.ω τό
|. euκτο.
Apου Βοοδου aμεpa το μσημέρ
αed με tωoή μοοn
Σαμpo 6 σ3m)
2610 947
Kαλισ τpα στο 20 Ε21 22
oυι br ΜΝΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα