Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ. eλ
SAΝΠΑΤΡΙΕ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
σην Ολυμπία 0δ%
ΗΛΕΙΑ -ΠΑΤΡΙ
ΤΗΣ ΕΦΗΜ .-ΠΑΤΡΙΣ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΗΑΡΑΑΙΟΤΕΡΗ
ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!
Εpn 31 Δεκpβpίoυ 2019 wwwpatrisneuson Appoς φυλλου 41091 ΥΟ 080/ Τpό Αθάνος 1Ε
Maxdσεε σάμερα
pεmν Eφαμ Παιρίe
το έαo
ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ οικΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
ΑΙΣΙΟ
τέλος
Πρωτοτρονά 2020
ΠΡΟΤΟΧΡΟΝΙΑ 2020
ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Aμ μuΕuμnu.
οχίνοςω p s
tuoκφv
ee υnpovmi w
αλpo 1 Μu Χρoe,
μαλοόο είvo η no νm
pίv ou oμm .
momν onn κοppς
δρόn μ uiu γ κδοαυ
ΕΠΙ ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ
Δό μ pίx nμ Anς avα να
unppήοά έwv
Aμν , -ωpoμo w pov p μη
uκonpo aopel . ό ν Ποvoυ
Ga o ν ψο us υνέpόνu
ων m p μα γα κppή
οnpnεugevκομpoiwοwν
πPi uoeup Τ
Leoοσ dς σ aoκ ο έx κo 4 .
wvio xpόνο 1030 oόνηη υri, mpά κo npo
ΧΟΕΣ ΑΡΓΑ
ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ
ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΕΠΙΚΟΙΜΩΝΗΣΕ ΜΕ
37ΧΡΟΝΟ ΑΝΔΡΑ
ΣΕΗΕΙΑ ΚΑΙ ΑΧΑiΑ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΤΟΥ
Ο ΔΜΑΡχο
ΠΑΝΑΙΟΤ ΑΝΤΟΝΑΚοnΟΥΛΟΣ
Τ ισν
| Κοομέματα ωpολόγια . oσημικ
ΕΕΛΩΣ ΔΡΕΑΝ
Εptt d4γεtropt
μυμimta εtiit
ΕτειViSΟΝ
ΗΒΡΑΔΙΑΟ
ΑΣΣΩΝ
ΛΕΛΕΣ
AZON 19
Φτος tov Χειμνα
και οταίνεοαι και κερδίζεις
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
www.stamatelatosgas.gr
ΜΣ ΚΑτ
Με vi 0Epla ος NΑΣΑΑΚ0
Ερμού 19 Πύργος, τηλ: 26210 22895
ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ: 22.00
26220 38165 & 6932911645
Ε ΧΜΜΛΙΣ .ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ
f Kαpαμα Aλα Ο omtilida
EHOME
ΤΟRΙΝTΗΣ
shopping center
Μαλλιοπουλος.
ΝAΡY Eν αPyrgos Gold.
ΑΓΟΡΑΖΩ 5
ΧΡΥΣΟ-ΑΣΗΜΙ
ΗΑΡΡΥ ΝEW ΥΕAΕ
Ρουσόηουλος
Παλαιά Κοσμήματα - Λiρες-Νομίσμαra
nλη w
ΕΣ ΜΕΤΡΗΤΑ
TA 6980 327 826
ΜΑΝΠAΟnΟΥΛΟΥ 2 ΚΑΙ ΠAΤΡΩΝαΥΡΓΟΣ
Ερuο E p Τi
ΑκΟΕΧΟΙΤΕΙ
Ao 13, nργοs
Τη 20716 3018
Www.romina g
Γia τις γιορτινές αγορές σος ηρoτιμήστε
τα κατοστήματα του νομού μας!
Α KΟΟΙΚΗ ΠΡΟOr
τ t. nΑΤΡΙΕ
ΠΡΑΣΙΝΟ