Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

31

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5325

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ

ΧΑΤΖH∆ΑΚΗΣ: ∆ΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΜΟΝΑ∆Α
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΟ 2020
Ν

Το «µηχανάκι»
και η
«κοπέλα»...

Η Αχαΐα παίρνει
µπροστά...
ΦΛΟΚΑ: ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΠΟ 70-100 ΕΥΡΩ
ΠΩΛΟΥΣΑΝ ΤΟ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ

ΣΕΛ. 5

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

«Είµαι πιο
κοντά στην
απόφαση»

ΚΑΙ ∆ΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΣΕΛ. 8

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΑΙ Σ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ

5.250 διορισµοί

δασκάλων και καθηγητών
Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΝΟ∆Ε Ν.∆.

Ο Βασίλης
Κικίλιας
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 2

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ, ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ

ΣΕΛ.19-24

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ

«Γάµος» που δίνει
µεγάλες προοπτικές
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15/1

Oυρές για
πληρωµή
ΕΝΦΙΑ
και ...φόρων
ΣΕΛ. 12

Ήταν όλοι παρόντες!

u ΣΕ ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ
ΚΑΕ, ΒΑΓΓΕΛΗ ΛΙΟΛΙΟ u ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ
O Β. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ∆ΙΠΛΑΡΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗΝ «Γ»
ΣΕΛ. 7

Με DNA Πρωταθλητή!