Πρωτοσέλιδο Άποψη του νότου:Recognized text:
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑΝΕΑ
Καλή Χρονιά
μευγεία & τροκοπή!
Δραματικές οι καταστροφές
του Δάκου στην παραγωγή
του κρητικού ελαιολάδου
σελ. 18
ΕΑΠΟΨΗ
AΓΡΟΛΟrΕΙΚΗ
Στην Αγpoλογιστική Υποστήριξη,
καλλιεργούμε την σιγουρά και αξοπιστa .
Με κεντρκό μέλημα μας Τον κόπο Του α
, aγρότη κα κτηνοτρόφου, είμαστε δίπλα σος
όλο τον χρόνο, με την πapoχη Οκοκληρωμενη;
εxνικής υποστrρ5 n συμβευλεuriuv uπηροσιν,
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ . ΤΙΜΗ 1.206
7ουν0 νiσi
ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 0 ΑP.ΦΥΛΛΟΥ 1010
ΑΡΚΑΛΑΚΗΕ ΝΙΚΗΤΑΣ- ΛΑΜΠΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΠΑ
Maίρες , 28ςς Οπωξρίου, τη. 20920 25308
Η Κρήτη στο επίΚεντρο των εθνικν εξελίξεων
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Ορίστηκαν τα μέλη
Σχολικν Επιτροπν
σελ. 11
ΟEAΤΡΟ ΖΑΡΟΥ
Αλαλούμια
2020% για καλό
σκοπό
Τι μας φέρνει η νέα χρονιά;
σελ. 4
φελ. 20
Κ.λι T.τίς, . * S
Χρόνια πολλά με γιίαl
ΚΕΝΤΡΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Γρηγόρης Νικ.Αναγνωστάκης
ουσικοθεραπευτής
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΧΡΥΣΗ ΠΕΝΝΑ
ΜΟΙΡΕΣ
Κάλαντα στον Μητροπολίτη
Γορτύνης και Αρκαδίας
οι δημοσιογράφοι
τίμησαν τον Καραμαλάκη
oελ 20
Μιχάλης Κυδωνάκης:
το λαούτο με γαληνεύει
l. 14
ΜOΡE, ΗΤΡΟΠΟ
ΠAΡAΜΕΡΟΣ
ΜΑΣ ΗTΡΟ
Email: grigoris_anghotmal.com
ΤΗΛΑΤΡΕΙΟΥ:28920 23 335
KIN.6979 041 597
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
*Blue Star Ferries
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑ1ΟΛΑΔΟΥ
ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ
| Αnd 76εγα ένα ότομο
ΓΑΚEΤΑ
πmερύΝ
ΚΑΡΓΑΚΗΣ
σε Οικονομίή θέon &x.
α n M
. Σύγχρονος υξοπλισμός .Καλύτερη απόδοση
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
στουs εnφάτεs για τοus κατόχουs
| κάρτα εη0tmiles
εn20%
EKIITIEH
20% οτα ειστpια επιστροφή
ΕΝΠΤΟΕΗ enpotν &ΙΧ.
σε 4κλιν
κομηίνο
ΔΠ1ΕΝ
EITHPID
Π εμπειρία περνάει
σε νέα εποχή
NE σύγρονη .
λαοrομική
μονάδα στο Μορόνι
με την αoστία 0
και τηνιοιότήτα του
, ονόματος Καργάκηςα
εm50% σε φοmtέs , νέοus φormτtε και συνοδούε
ΕΝΠΤEH
ουτν , ηonoτενoυ κα.
naίμ δαξετου ίκθύου είσαδάμανων Ποnίisbede εδoντων 0να
dpαμnoγo "panνκΝ ΡΑ Η Α
α με ιπρ ΜΕΚ LHES |
Μορόνι
(6- χλμ Μοιρν - Ζαρού )
28920 96300
Πλι2χη κήεαεν Mtal 2IΒ α319760
Hpτα1 2610 38800
p092ε5 wiu
1" χλμ Μοιρν -Γαλιάς 28920 23289-6985 926129
6932 350 736