Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Eoς Apoοοu mm
ouω p
www.olyτpiob imn.gr
ΤΗH 31 ΔΕΚΒον 0w
ΜΝΥΜΑ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΑΗ ΤΟΥ ΔΜΟΙΚΟΥ ΣΥΜΕΟΥΛΙΟΥ
BOOPIA
Συζήτηση
για το Πολιτιστικό κέντρο
κΤΗ πΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2020
ι πρέπει να
πληρσουμε
tΟmaτ
Κομνς α
Bapόνo
Προς ov epό
w β4 λaό
s npiς
κX MΡΑ S1 ΔΕΚΕΜΡΙΟ ,
Συνεχίζονται οι απεργιακές
κινητοποήσεις των εργαζομένων
ΣΤΟΝ ΟΜΟ ΟΤΕ
ΤΕΛΗ ΚΥΛo0oAΣ
Δόθηκε και επίσημα
παράταση
pγς τpo
κipς pp
δμέ ον
nφo4 uμή φes οoπ, a
O OTE
ERATO
ΜΕXΗ TΣ 15 MΥΑΡΟΥ
5ατias1sεί.
Τα Ents whe uisκή oo tiυ
| ois ψmpο
| κ3 Δ w
ΑΠΕΡΤΑ
συν μ nή 1
Χυιama o ai Κμυuμο .
anς npn
μπά ηΡ
μοp Μμ ap
μάuη 1ς a
ατ μμΚΗ
Τια πρτη φορά η παρέλαση
του Αγίου Βασιλείου
Aoo Δεσuν
ΘΕΑΜΑ
κυμιμέ Εn Ηο.
Τρίη 31ΔPelou
Πρωτοpονά Τοο
d-μοτιό .
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σημα 1 nεμμα οpa 120οτ αμαλαίεm owAye
Βaθeo ο οοης πoηςμς b Ονήpειστό πν πίni nK
Nα pος (rςyνας uΜΜo ή Γa pηοpά ok
Dauς α o μνα% υό ην Μοu οuοwο&ης
Μςυ Δμυ Καpλης , Oa ολe opo ρυμwό
no άτυαο u a μεαφέρα a paey κ
ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΦΑΡΝΑΚΟΠΟΙΟΣ
Χροντα Πολλά Κα Aη Κρονιαί
mpόrpoμα
Πpς μνού μ.
empopoτο κροσίupnκά
MONO 15 E.
ΜΟΧΙΣ
Fa......Is
Roz 23510 25351-τη75
Κατερίνη
Eiρήνης 3. 4Anuη.
ΥηA, Η0ΤΟΡΤ910
Ελατοκωρι niεpooς
τηA 18100272
Καλύ ΣδίσουνυΤ,
οοέμεο μ κm δίν u ΚΤE
poς o pnuό οp o TΕ npn
οuί, oος εoν μ a μυγγιή
pon mpήrη npe tμpppr
spiti
σμενα το Ηto Erοd
μwoνwwμ
Χρόντα πολλά
Εντχσμένο το ν
έτς 203ρί
δυομίν
ΣΕΝ ΤΕ
Α4 o Μ ιέ0 .
Περιήλιον Οινοθήκη
Ερμού 3, Κατερίνη Τηk 2351 40165
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Mikel
ΚατερίνηΓΟΡΤΕΣ
DEAOTN ENEPTEA
Στομκοmουλος Π
Χαζηδημητρίου ΟΕ
Dνο ma
Καλή Χρονιά
ήμα Δρούνκα ρονια Πολά Καλή Χρανe
Κνα i
μηi Κ
ΠΟΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ
Τaύν ) Kεττρίη
Τη 9141M635
EN: ESTTOES6T4
MEAETH&KATAETAIH
9ΥΧΟΥ ΑΡΟΥ
: Κατσάραs
Χρόνια Πολλά
n - ς- ελτρεμ a
Ερα ρεληαμην
Νpnpόι Πκρος
Χρόνια Πολλά!
Χοe 1ele
INANTI KTEA
ημε5ι46
Καλή Χρονιά
| Χρόνια Πολλά
ou Τοα