Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.668 .Τιμή 0,60 E . Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019
Γραφεία φ.Τζαβέλλα 11-1ΩANΝΝΑ 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 567, 33.791-Fac 26510 30.350 . hip/ww.protinosiogos.gre [email protected]
Ήταν πολλοί οι επισκέπτες σε Γιάννενα και χωριά, όμως τρα είναι. .
ΤΟΧΟΕ ΝΑΞAΙΑΡΒΟYΝ ΣΤΗΝ ΗΠΡΟ
ΕΑΝΑΡΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΠΗΡΟΙ
Οι δοθείδιαίερη βαρύτητα στο τρίτιχο ποιότητα- εξυπηρέτηση- Τμή Εισθητόκα στην περιοχήμας έγινε τοπέρασμα της-Ζaνοβίας
Qατυρότες είναι οι καλύπρο προηβυπές για τομαλον, wνζ Ισχυροί άνεμοι, παγετός αλλά και
στον κΠΜ Γ.. ης Ένοσης Ξενοδόγον Στάθης Σιούτης
Υψηλές οι πληρότητες στο Νομό για Πρωτοχρονιά και θεοφάνεια . .
λίγο χιόνι στα ορεινά της Ηπείρου!
. Με εξαιρεηικά καλές επδό
σεις στην πισκεψμότητα κυλάει
ηπερίοδος πων εoprν που δίανύουμε για την
ρίως τον Νομό ωaννίνων moυ ο.
Προβλήματα προκάλεσαν στην Παραλίνο τα κύματα της Παμβτιδας . Έπεσε
και ξαναστήθηκε το Χριστουγενιάτικο δέντρο ης Κντρικής Πλατείας . Ρίψεις
αλατιού στο οδικό δίκτυο και συστάσεις προς οδηγούς για την Εγνατία Οδό
Ηπειρο και κυΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μπορεί η εληνοβία να μην
έφερε χιόνια σε πεδινές περιοχές
ης Ηπείρου, όμως Το πέρασμα της
κακοκαρίας an' την περιοχή μας .
γινε ιδιαίτερα ασθητό , χόρη στους
CTOLA
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ποελεί έναν από τους δημοφυλέ .
στερους χειμερινούς προοp σμούς τηςχρας .
Οι πληρότητες υψηλές α υπpεσίες που απολαμβάνουν οι επσκέπτες των γιορτν είναι σε ικανοΡΕΠΟΡΤΑΖ
Με γεράτα τα βαόνια από μικρούς και
pεγάλους εmιβάτες κάνει Τις γιορpmές του
βάλτες στα roνεvα Το Χριστουγενάπκο
Τρενά που σταθμεύει στην Κεντρική Πa .
Τεία . Στην ένθετη φωτ ο Στ .
ισχυρούς ανέμους που ένεαν επί
δήμερο και ης pουπός , που
πραγματοποίησε ο υδράργυρος
κάνοντας ο κpύo ooυχτερό.
Εξατίας Του atpα τα ντρά της
------- ------ - --ΚΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣΠρτdoς Βανλί:
ποικό επίπεδο , όμως το παρόν
δεν είναι αρκετό.
Μεγάλο στοχημα για τοπικούς
ΑΡΗΣΜΠΑΡΤΤΩΑΣ (Πράδρος: Πρέτun δοοολαθttiηομμόητ..
LLopiνoση η Τομία από ης
inλυματικές κνήρις ης Αξήτας
* Στη οελίδα 12
Δεμένα έμειναν χθες τα καραβάκηα στην Παμβτιδα λόγω των ;
σχpρν ανκέμων που προκαλεοαν κυpατισμό στα ερά ης
τοτος το ποΣε ομηρία) οι 5 εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΙ
σμού είνι όσο επέλεξαν να περάσουν Χριστούγεννα και Πρωταχρο νά στην πιροχ μας -11η σελ
---- --- ------------essnεu...
που ακολούθησαν εθελούσια έξρδο!
Παμβπδας. βήκαν θες στις όχθες της δημουργντας προβλήματα παγεού στην Παραλίμνο, εν
έπεσε και το Χροτουγεννάτικο δ
ντpο ης Κεντρής Πλατείας
Στα ορεινά του Νομού σημειθηκν κάποες χονοπτσες οι οποίες δεν προκάλεουν προβλήματα ,
ωστόσο η Ποληκή Προσταυία Περ φέραας και Δήμων παρααμένει σε Ε πυφυλακή pόχνοντος αλάπ στους
δρόμους γα την αποφυγή προβλημάτων . Με προσοχή, εξάλλου, πρeπει να κινούνται οι
ΔΕΗ: Τις 30 Lwνήση υποβοδή
αήpεων μα ο αμ τμμ
V.Η Διοίκηση έτρεπε να τους επαναφέρειv, λέει το Σοματείο
Έκανε Χριστούγεννα στο Μέτσοβο
Σπορ στη φύση κι ένα πολιτικό
γεύμα για τον Κυρ . Μητσοτάκη
Λύση στο θέμα
που έχει προκύψει με
roυς πέντε εργαζόμε .
νους Της ΔΕΥΑΙ που
μπήκαν στο
έθελούσος
Σελ. 6
.paμμα
λά στη συνέχεια η aπό .
φαση ακιρθηκε από
Την Αποκντρωμένη Δοίκηση αναητία από
Την Διοίκηση Της Δημο πκής Επιχείρησης .
αστόσο το σωματείο προσωπ
κού της ΔΕΥΑΙ, προχρησε σε έγ
530 μόνμα διοραμί ση
μνκή εκταίδευση το 200
, αλV Παγoικαι Μολιβδοκάταστο ο ΥΠΕΣ Τάης θεοδορκάκος
. Εκτός σ.
πό rους χλιά
δες Τουρίστες
που κατίκλυ
σαν την περιο χή, ο Μομός
ωaννίνων είχε
και υψηλούς πισκέπτες Τα
Χριστούγεννα,
με πρτο και
καλύτερο τον
Πρωθυπουργό
Σελ 12
- 11η σελ
Σημαντική και ουσιαστικτή η στήριξή του
γραφη διαμαρτυρία -καταγγελία
προς τη Διοίκηση τον Ατό το 2013 στο πλευρό της Κιβοτούν
-2η στλ.
Νύτο Πολτικν Μελετν(Afrim Knasnigl0Αγot. Πτmvoτoοφικός Συν/σμός lINΔΟΣ
HAλβανία δεν εφαρμόζει το Νόμο
για Τις μειονότητες σε ποσοστό 46%!
Διαθέτει δωρεάν τα κοτόπουλα για τα παιδιά. .
. Σο πλευρό rων παιδιν που φιλο ξενούνται στις
δομές Της Kβωτού Του Κόσμου Ηπείροu
βρίσκεται ο
Αγρoπκός Πηνοτροφικός Συνεταιρισμός
Ιωαννίνων Η
ΠΙΝΔΟΣ. , όχι
μόνο ις περι δους rων εo .
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εΠαράταση ως 15 Ιανουαρίου πε o ΜΕσοβοyια λίγτς ημέ
γατατέλη κυκλοφορίας
- Είναι ένας από τους 5 όρους για ένταξή της στην Ε.Ε.
ρες ανάπαυλας μα με την οικογένειά Του Δεν παρέλειμε όμως
στο πλαίστο της εδ παραμονής : που % (ηΑλβανία
Του να έχε επoφές και συζητή δεν εφαρμόζε roυς κ σεις με βουλευτές κα φορείς της
Aυτοδιοίκησης για ζηήματα που
αφορούν rον romo μας
. Σε ποσοστό περ.
. Παράταση για την πληρωμή|
των τελν κικλοφορίας αποφάσισε
το Υπουργείο Οκονομικν , δνο | νας έτσι την ευκmρία σε όσους δεν
πρόλαβαν να τακτοποήσουν Την
πληρωμή στην ρα της να το κά
νουν μέσα σης επόμενες 15 ημέ
| ρε Αυτό σημνει ότι η διαδικοτία
παρατείνετα μέχρι Τις 15 Ιανουο
ρίου, ξεκαθαρίοντας τοτόχpανα |
oτι δεν θα δοθεί άλλη παράταση
νονσμούς για nς εθνκές μειονότητες . Αυτό
προκύπτει από ανοφορά
Του Ινσπτούτου Πολm
Εnαφή με τη φύση
1διτερα δραστήρος αθληικά
ο Κυράκος Μημοστάκς αiomoσε : aτονίa 12η στλ
Το Χριστουγεννιάτικο τριήμερο στο
Μέτσοβο κάνοντας πεζοπορία αρκετν ωρν στα βου κν Μελετν , μέσω Του
επικεφαλής Του Arim
Krasnig εν παράλληονωστός σεφ Χρήστος Μπάρκος με τα nαιδιά της
puτού, γιατα onoa την κορακή μογείρεpε όστιμες
και υγεινές συνταγές με κοτόηουλα nδοo. .
-11η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
-11η σελ
ΓΝΩΜΕΣ
Σήμερα n τελευταα προπόνιση της χρονιάς
ΤΩΝ ΗΜΕΡ2Ν
Ξεκίνησε η ποοετοιμασία για το |Αλήθειες που πονάνε
Μέσα σε τόσα φτα και γιορτές
ματς με τον Απόλλωνα Λάρισας
- koυπομονσία περμένα ο owinς και ης εmστρορές Των τρουμαπν
για την Κυβέρνηση. .
χίσαμε το νόημα των Χριστουγέννων .
> ράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Α. ΚΑΛΤΣΗΣ
> Της ΤΕΤΑΣ ΔΟΥΜΑ -ΣΑΡΡΑ
Επιστροφή
σης επάλξεις για
τους παί τες .
ΠΑΣ Γιάννινα, μετά
την οληοήμερη . .
δα για ς μ
Η εκπνοή του χρόνου βρίσκει τη χρα μας με μια κυβέρνηση
που προσπαθεί να την επανοφέρει στην κανονικότητα , όπως λ
ει συχνά ο πρωθυποuργός κ . Κυριάκος Μητοοτάκης. Να κάνει τους
πολίτες να ασθανθούν ασφαλείς κα να δημιουργήσει τις ευκορίες
για επενδύσεις και ανάπτιξη, σνημετωmίζοντας και ης προκλήσεις
ης Τουρκίας . Καταλαβαίνουμε , δεν είναι εύκολη δουλειά , αλλά
pι ως εpφ Ν, να κάνι ουτή πoυ δεν
μπορούσε το
ΝΑ ζούμε δηλαδή όσο γίνεται πιο ήρεμα, να βρίσκουμε πιο ε .
κολα δουλεειές, να εξοσφαλίζονται τουλάχιστον οι στο ΟΥnάρχουν εποχές, το ξέρω, που είναι ouτήριο να αντιλαμβάνεσοι το καθετί ως διοσκέδοση, πpόκετοι όμως ια εξαρέσεις ή για
σύντομα διαλείμματα της καθημερνότητος Τοως σ ουτές Τς εποχές εντόσοοντα και οι Εορτές Των Χριστουγέννων οφού η διοσκέ
δαση , ο χορός , ο στολισμός και κυρίως το φτα-πόσα φτα, θεέ
pου- δημουργούν την στμόοφαιρα της μεγάλης γιορτής της θείας
Τέννησης. Μόνο που η θρησκεία είναι κάτι απείρως απλό. Είναι μια
ρoτή της καρδιάς , μια mίστη χpρίς εξανογκασμό και μια προστο σία- Του Θεού nou δικαιωματικά μας ανήκε . Διόπ αγαπω -ησε
Της μέρες
των Χριστουγένων
που Τους έδωσε ο
Αργορης Γawhης.
Την Κυριακή ου .
σιαστι - 11η στλ.
για αυτό
συνονθύλευμα . .
7η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα