Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27447
Υποεκτέλεση του
ΠΔΕ κατά 71 εκ.
ευρ σε σχέση με
πέρυσι
Εκπαραθύρωσην στην επιδότηση
προστασίας α, κατοικίας
Ορίζονται οι προϋποθέσεις
για την χορήγηση συνεισφοράς
του Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια στο πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ( de mini mis ) σύμφωνα με τις διατάξεις
των Κανονισμν της ΕΕ. Επίσης ,
αναγράφονται τα αντατα όρια
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ό πως ισχύουν στην ΕΕ , προβλέπε ται τι συμβαίνει στις περιπτσεις στις οποίες μία επιχείρηση
δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν επιλέξιμους τομείς εφαρμογής των ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας, αναφέρονται
οι εξαιρέσεις , ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης,
καθς και η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης προκειμένου να γίνει έλεγχος σρευσης
των ενισχύσεων ήσσονος σημασί Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 6,945
δισ. ευρ παρουσίασε ο προϋπολογισμός
το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
2019 έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,715 δισ. ευρ . Την ίδια περίοδο
πέρυσι, το πρωτογενές πλεόνασμα ανερ χόταν σε 4 ,784 δισ. ευρ . Αυτό προχύπτει
από τα στοιχεία για την εκτέλεση του
κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με
τα οποία την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμ βρίου 2019 παρουσιάζεται πλεόνασμα
στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογ
σμού (Γενική Κυβέρνηση) ύψους 1,922
δισ. ευρ , έναντι στόχου για έλλειμμα
343 εκατ . ευρ.
Σε αυτό βοήθησε η μειωμένη δαπάνη
σε σχέση με πέρυσι στις πληρωμές για καταπτσεις εγγυήσεων κατά 828 εκατ. ευΣΟ
ΣΕΛΑ 3
Διπλωματικό
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής
Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους και την
ΚΥΑ των υπουργν Οικονομίας και Ανά πυξης, Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικν , σχετικά με τον προσδιορισμό της επιδότησης / συνεισφοράς του Δημοσίου για
την προστασία της 1ης κατοικίας ( στο
πλαίσιο του Ν. 4605/2019 ) , επέρχονται οι
εξής αλλαγές και προσθήκες :
Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική
ασπριντw30
ημερν για την
Ελλάδα
Τροποποιείται το ποσοστό συνεισφοράς του Δημοσίου στις απαριθμούμενες
περιπτσεις ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και κατηγορίας νοικοκυριού από
30% σε 20% στα επιχειρηματικά δάνεια
χαι από 20% σε 30% σε κάθε άλλο είδος
Απόφαση σχετικά με τις αλλαγές , που επέρχονται αναφορικά με την επιδότηση
του Δημοσίου για την προστασία της
πρτης κατοικίας .
Με την ΚΥΑ εξειδικεύονται κατά χύριο λόγο οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
συνεισφοράς του Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια .
Η Αθήνα θα επιχειρήσει να συντον στεί με τις υπόλοιπες χρες της ανατολικής Μεσογείου , στον απόηχο του αιτήματος της Τρίπολης για την παροχή
τουρχικής στρατιωτικής βοήθειας .
Σε διπλωματικό κσπριντ 30 ημερν
επιδίδεται η ελληνική χυβέρνηση, μετά
και τη διαφαινόμενη αποστολή τουρχικν
στρατευμάτων στη Λιβύη , προς υποστήριξη της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης
( GNA) , υπό τον πρόεδρο
Σάρατζ
δανείου .
- Τροποποιούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς
Δίκαιες οι 6+1 αλλαγές στα πρόστιμα των εργασιακν
Παραβάσεων δηλνει τοΕΒΕΠ
Παραμένει το υψηλό Πρόστιμο των 10.500 ευρ
Την προσοχή όλων των εργοδοτν ,
γένειες στην ελληνική αγορά.
Σύμφωνα με τις 6 νέες παρεμβάσεις ,
τίθεται τέλος στη δυν ατότητα επιβολής διαφορετικν ΣΜ)
την αδήλωτη εργασία οι οποίες προβλέπονται σε απόφαση του υπουργείου Εργασί
ας και Κοινωνικν Υποθέσεων και με την
οποία επιχειρείται να εξαλειφθούν παθοΣΕΛΛΑ .
για το σύστημα προστίμων εφιστά το Ε μπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιά , αφού , ότως επισημαίνεται σε
σχετική ανακοίνωση, παρά τις αλλαγές ,
στο νέο σύστημα εξακολουθεί να παραμένει το προηγούμενο υψηλό πρόστιμο
των 10.500 ευρ.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορ κίδης , χαρακτηρίζει δίκαιες τις 6 αλλαγές, αλλά σημεινει σε δήλωσή του ότι
περιμένει από τον υπουργό Εργασίας , Γ.
Βρούτση, την υπόσχεση της έβδομης παρέμβασής του για τους συνεπείς, που πρέ πει να μπει στην εξίσωση των προστίμων ,
στις εκ παραδρομής ή ανθρπινου λάθους
παραβάσεις και ονομάζεται , Λευκό Μη
τρο Επιχειρήσεων
Σε ό,τι αφορά στο σύστημα προστίμων ,
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερνει τις επιχειρήσεις
για τις 6 αλλαγές που αφορούν στη μερική
απασχόληση, τις υπηρεσίες , τις άδειες και
ΕΚΤ: Απίθανη η
επιστροφή σε
θετικά επιτόκια το
Υπογράφηκε η συμφωνία για την
αναβάθμιση των F16
Υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικν Εξοπλισμν και Επενδύσεων (ΓΛΑΕΕ ) και της εταιρείας L0CKHEED MARTIN η συμφωνία Ασφάλειας Εφοδιασμού και Πληροφοριν (SSI Agreement), στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος εχουγχονισμού- αναβάθμισης των αεροσκαφν F16 της Πολεμικής Αεροπορίας ,
σύμφωνα με τον ν.46502019 του υπουργείου Εθνικής Αμυνας , που ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή.
Η υγκεχριμένη συμφωνία υπεγράφη στις 24 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει προγράμματα συνολικής πραγματικής αξίας διακοσίων εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσί
ων δέκα χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑεπ' ωφελεία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και της
Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, ως απαραίτητο μέτρο για την εγκαθίδουση και συντή
ρηση εγχριας τεχνολογικής-βιομηχανικής βάσης και με σκοπό την προστασία ουσιωδν
συμφερόντων της χρας , ιδιαίτερα για την ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριν αλλά και για την επιχειρησιακή αυτονομία των Ενόπλων Δυνάμεων . E 3
Ολο και κσφίγγουν~ τις στρόφιγγες
από την Ευρωπαϊκή Κεντρινή Τράπεζα ,
καθς ο Ρόμπερτ Χόλτσμαν , μέλος του
διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, δήλωσε ότι η τράπεζα είναι απίθανο να βρεθεί
σε θέση να αυξήσει τα επιτόκια και πάλι
σε θετικό έδαφος το 2020. Κύρια αιτιολογία δόθηκε ότι το Βrexit πιθανόν να αποτελεί και πάλι πηγή ανησυχίας στα τέλη
της χρονιάς.
Δεν αναμένω επιστροΛΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Χιλιάδες οι τροχονομικές παραβάσεις από τις 27/11 έως 3/12 σε όλη την Ελλάδα.
  Σε 91.425 τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, από τις 27 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2022, σε όλη την Ελλάδα, βεβαιώθηκαν συνολικά 19.522 παραβάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το 68% των παραβάσεων αφορούσαν σε υπερβολική ταχύτητα, παράνομη στάθμευση, μη χρήση προστατευτικού κράνους, έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης και μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ανά περιφέρεια είναι 3.154 στην Θεσσαλονίκη, 3.145 στην Αττική, 2.134 στη Θεσσαλία, 1.716 στην Κρήτη, 1.686 στη Δυτική Ελλάδα, 1.398 στην Ήπειρο, 1.203 στην Κεντ
 • Λύση πακέτο για δάνεια, καταθέσεις και προμήθειες επιδιώκει η κυβέρνηση
  Στο οικονομικό επιτελείο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τελικά οι τράπεζες θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα αναλάβουν συγκεκριμένη δράση προκειμένου να στηριχθεί η κοινωνία σε αυτή την ομολογουμένως δύσκολη περίοδο που διέρχεται η χώρα. Σε τέσσερις άξονες κινείται η επιδίωξη της κυβέρνησης, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον τέτοιο που θα επιτρέψει στους πολίτες να ανταπεξέλθουν με μεγαλύτερη ευκολία στις συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Στήριξη των ενήμερων δανειοληπτών, περισσότερες ρυθμίσεις δανείων με την αξιοποίηση του εξωδ
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
  Το άρθρο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στην αποκατάσταση του σπιτιού της Μαρίας Κάλλας
  Ένα μοναδικό κτίριο, αρχιτεκτονικό κόσμημα, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη της Μαρίας Κάλλας, ξαναζωντανεύει στην Αθήνα. Στην πολυκατοικία Παπαλεονάρδου, που βρίσκεται επί των οδών Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) 61 και Σκαραμανγκά, ένα τετραώροφο κτίριο κτισμένο το 1925, βρίσκεται το σπίτι που διέμεινε η σπουδαία Ελληνίδα υψίφωνος μαζί με την μητέρα και την αδερφή της, όταν ήρθε στην Αθήνα το 1937 και έως το 1945, οπότε έφυγε ξανά στη Νέα Υόρκη. Την αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου, στο οποίο έζησε η κορυφαία Ελληνίδα σοπράνο, Μαρία Κάλλας, προκειμένου να στεγαστεί εκ
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
  Το άρθρο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.