Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
PANH THS VARHINHS 27
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΠΙΚΟIΝΩΝΙΑ
ΕΒΔΟ ΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦ ΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩ ΡΙΝΑ ΙΩΝ
Τηλ.: 23650 22195
Fax: 23850 22288
E-mail: [email protected]
Τιμή Φύλλου : 50 Λεπτά
ΕΤΟΣ: 58ο
Αριθμός Φύλλου: 2853
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘHΝΟΝ
Μήνυμα Νέου έτους 2020
Αγαπητοί μου.
nd τον καινούργιο χρόνο άτευθύνω σέ όλους ις άό κηρδίς
εύχές μου . Εθε νά χαρίζεται σέ
όλους "πάσα δόσις άγαθή και
Πάν δρημα τέλειον καί άγιον έκ.
του Πατρός τν Φτων .
Δέν άδιαφορούμε, άλλά ύπερ
ευχόμαστε γιά τήν έπίγεια προ .
| κοπή όλων καί ίδιαίτερα τν
νέων μας οί ότοία ζούν τό φσμα
| τής άναπόφευκτης έξορίας άπό
την πατρίδα Ομως δέν πpέτη ν
dαοορομε κd yo τήν rνυμμή
προκοπή μας , ή όποία είναι
| Πολυτιμτερη.
Kινουμενου σταθερά στήν pοχά
αΝΗ Τ φαΝΝΗ
εύχεται
ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΕΣ
ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
XPONIA TO 2020
του κάθε καινούργου γpoνoυ έχουμε χρέος νά τονίοουμε καί τήν
παροδικότητα της ζωής μας άπό την έπίγεια παρουσία μας
nάντα ρέου, κνουντα , είπε ο όρχαίος σοφός Είδκά
| στά ποτάμια ποτέ το ίδο νερό δέν ξαναπερνάει για δεύτερη
φορά άπό ήν καίτη του πoτάμου.
Αυτήν την μεγάλη όληθεια τής napοδικότητος τονίζουν καί τά
κομητήριά μος, δπου άνατuονται γενεές γενεν κεκομημένων
πατέρων κα άδελφν . Είναι μεγίστη φιλοσοφία της παρο Εεκίνησε την λειτουργία του λίγες ημέρες πριν πις εορτές όικότητος τονο έπιοκεπτόμαστε στα κομητήρια τούς τάρους
των Χριστουγέννων το ξενοδοχείο Emorald Suites- στην ων aγαπητων μες Προσωπων . Εκεί μπορεί νά yiνουν οί τε Λεωφορο Καραμανλή 0έος Δρομος ) . Το νέο ξενοδοχείο είναι oτερες σκέψεις για το έφήμερο καί τήν napoδoότητα τν
Αγαιτητοί μου , Γρopoντας τά άνωτέρω yό τήν παροδικότητα
ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΜΕRALD SUITES
Κυβερνητική Επιτροπή για την εκπόνηση
Του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης
Με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ( ΠΥΣ) προβλέπεται η
σύστοση, ουκρότηση και λετουργία Κυβερητικής Επιτροτής
υπό την προεδρία του υπουργού ΠΕΝ , κ Κωστή Χατζηδάκη.
yα τη εκπόηση του Σχεδίου Δίκαης Ανaπυξαης Μετάβοσης 4* ( 1ε00dpων αστέρων ) , δυναμικότητας 31 δωματίων , και 80 ανεpωπινων Πραγματων .
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Με - κλινν, με πέντε διαφορετικν τύπων δωμάτια εκ των οποίων
γαλότολης στη μεταλιγή εποχή ,
Στην Κυβερημή Επιροτή θα συμμετέχουν επίσης α Υnoupγo
Οικονομικν Χρήστος Σταίκούρας , Ανάππυξδης κα Επενδύσεων
δυης Γευρρoδης , Εοωτερων Τοnς θοδωρoος, Αγροτς
Ανάπιξης κα Τροnuων Μάσς Βορη , ο Υφuποupoς Περβo .
λοντος και Ενέργειας , αρμόδιος για θέματα Ενέργειας κ
Ουκτν Πρτων Υλων Γεp θυμός και ο Υφυτουpγος Ανάπιξης
και Επενδύσεων αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και πρooφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους επισκέπτες της
το ΕΣΠΑ Γιαννης Τοακίpης.
τα 17 εναι ουίτες , Ταυτόχρονα , το εστάτοριο του-Emerald μας επ της Υής δεν προτρέπουμε πρός τήν θλί καί τnν
Sultes- unoσχεται μια μονοδική εμπειρία γεύσεων με την υο anaιooδοξία Ο Παροδικός καί έφημερος άνθρωπος είναι
γραφή και την επιμέλεια έμπειρων σεφ. Την nαραμονη των Χρι . Πλουτος, άμύθητος , Διο έχι npoopoομό aίoνιο . Θά nopεo στουγεννων το εστιατόριο rροσέφερε εορταστικό μενου με την μαστε σε τούην τη ζωή έοντας στραμμένη την ακέψι μας
ουνοδεία μουσικού προγράμματος από σαξοφωνο , ενο ανάλογα στο aωνο , το όnoo μός άναμένει γιά τήν αίωντα χαρό και
, έπί.
εοpτοστικό θα είαι και το μενού την Παραμον ης Πρωτογρονάς , ευτιχία τής Βασλείας
Αύτήν τήν μεγάλη έν Χριστ ήθεια
εύχομαι σέ όλους νά δωρήση τό Νeo έτος 20201
Με εόρτιες ευχές
+0 Μητροπολίης
0 ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Το νέο τουριστικό κατάλυμα στην Φλρινα φιλοδοξεί α
Ολρινας κα να συμβάλλει στην προοέλκυση περσσότερων
τουριστν.
Στους ιδιοκτήτες και την διεύθυνση του -ΕΜERALD
ΑΝΑΨΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ 0Ι ΦΩΤΙΕΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Πλημμύρισαν και φέτος οι δρόμου της Φλωρνας ano τους SUTES- ευχόμαστε καλές δουλειές και να αποτελέσει ένα
Φλωρινιτες αλλά και από τους επισκέπτες που ηρθαν να
βισουν την μονοδικότητα του Πατροπαράδοτου εθίμου της
Φλρνας . Την έναρξη των εκδηλωσεων του ανάμματος των
Φωτν κήρυξε ο δήμαρχος Ολρνας Βοσ ης Γιαννάκης εν
χαιρέτισαν επίσης οι βουλευτές Φλρινας Γιάνης Αντωηάδης
και Πέτη Πέρκα, ο ανττεριφερειάρχης ολρνος Γιάνης Κιοσές .
ο αντιτεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Βασλης Αμπας και
ο αντpooωnος του δήμου Lavashoo ης Αγος Πειφουnολης Νικολαι Σαλνκοφ. Από το πρωί η πόλη εχε εορταστικούς ρυθμούς Ελλάδας (0.Ε.Ε. ) εξελέγη ο γνωστός συμπατριτης μας κα ην χρματοδόηρη των ερημερδωνης Περφέpsς θμυμε
με ην ολλαρμονιή του Δημου να Οκορτζεν μελωδίες ενα πό Κστας Μnομπότας , κατά την πρόορατη εκλογκή διαδικασία o περλαμβάνονταν σε λη ΚΥΑ και με διοφορετικά κριτήρα).
το μεσημέρι
" oτα χαλκινα έδιαν ξεχωριστό χρμα ,
στολίδι για την περιοχή μας,
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - Ε.L.E.Τ
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΕΞΕΛΕΓΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σην Συνέλεη των Αντιοοnων τοu κονομού Επτμεληπροu
Αδικαιολόγητο το πάγωμα των μέτρων στήριξης
στον Περίφψερειακό Τύπό
Η ανάκληση της απόφαση χρηματοδότησης των εφημερίδων
nανελλήνιας κυκλοφορίας , nου ουμπαρέουρε - αδικαιολόγητα .
για την ανάδειξη νέων οργάνων του Επιμελητηρίου Ο Κωστας εγείρει Πολλά ερωτηματικά , άσχετα αν εξ ' εξαρχής ήμασταν
αντιθετοι στον σχεδιοσμό των Μέτρων Στήριξης που ουοστικά
ές άναυαν, όπως ορίζει το έθιμο, τα μεσάνυχτα της Μπομπότας, τραεζκό στέλεχος , συμμετείχε στς εκλογές με
23ης pος 24η Δεκεμβρίου κα ήτων , όως nάντα, ενuπωσιακές , το ψηφοδέλτο της ΔΗΚΙΟ-Σ και εξελέγη στην15ηθέση από oφηνε εκτός σχεδον το σύνολο των εβδομοδιαων περιφεpoοκν
ο γύρω χροι στην "Πλατεία Ηρων. , στο Χαμάμ, στους η κατηγορία της εnοoχος ano ν οτοία εξελέγηραν31 αντ- εφημερίδν και ένα μεγάλο μέρος των ημερησίων .
-ορειβάτες , στο-Τσεκουρ Μαχολά - και σε άλλες περιοχές Τρόσωπο με mν ΔΗΚΙΟ-Σ Η ΔΗΚΙΟ- κατήγαγε μεγάλη νίκη Aλωστε, η θέση ης ΕΕΤ. ήταν ξεκάθαρη αό την πρτη
γεμισαν από κοσμο Πoυ anooημωθηκε από το θέαμα .
Όλοι ευχήθηκαν και του χρόνου να χαρούμε το χαρακτηρι - ΑΤΙ και στη θεσσαλοκη, oηλαδη τις 77 εορες απo τις Πανηγύριζαν αγνοντας τα τραγιά λάθη που αυτή περείε .
στικό έθμο της Ολρνας .
στο 0.Ε.Ε. καθς κατέλαβε 31 έδρες στην Emαρχία , 38 στην μέρα έκδοσης της Κοινής Υπουργικής , όταν άλλες Ενσεις
"Με αυεχες a
ς επιστολές μος Προς τους αρμόδιους Υπουργούς.
200 πς ΜΠομΠότα συγχοίρουμε για την επανεκλογή του τό00 της προηγούμενης ό00 και της παρούσας κυβέρνησης,
των Αντιπροοuπων.
Τον Κοστα
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
και του ευχόμαστε καλή θητεία.
των Μέτρων Στήριξης
του Περιφερειακού έντυπου Τύπυ , ζητντας , έστω και την
επισημάνομε τον
θασμένο σχε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
18:00, AΒοuσα Πολλαπλν Χρήσεων Δήμου Φλρινος
Αφήγηση λαίκων napαμuθν με συνοδεία μουσικν οργάνων ,
Παραμύθια λαϊκά και όχι έντεχνα που μυλούν επί ανες στο
ουνεδηο των ανeρπων ανεξερήτως καταγωης και 8σεας , ης 23ης Δεκεμβρίου . Το νέο εστιατόρο στεγάζεται στο κτίρια
Παραμύθια που ζωντανεύουν μέσα από το θεατρικό λόγο και
την συνοδεία της μουσκής , χωρίς σκηνικά χωρίς τεχνολογία .
noραμθα οopος, nopαμθ μημή nηραμίθα αστiα Τopαμθα λεημονα σπου τεγα εται και το κανοκαι οου, σε σομο
για nαδιά.
Αφήγηση: Ευπροξία Αναστοσάδο .
Κρουστό, κιθάρα, φωνή : Κστας Γεκουσίδη .
α6 LAKES. ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟΥ-ΤHE LYNX CAZINO -ύστατη ρα , ην τροnoonση της σετής Υπουργuής Απpoσης,
σ6 lakes (Εξη λίμνες ) ονομοζετα το νέο εστιατόριο του αντικαθιστντας το κριτήριο του αριθμού των εργαζομένων
"THE LYNK CAZINO- nou ξεκίνησε την λετουργία του 1ο βράδυ ηρους απασχολησης με το κριτήρο των Ετmσιων Μονάδων
Εργοσίας ( ΕΜΕ. ) . Μoνο με αυτό τον τφόnο θα aποκατασταθούν
οι προκύπτουσες οδυίες και θα ενσχυθούν πραγματικά και ο
του παλιού ξενοδοχείου ΞΕΝΑ- στον λόφο του Αγιου Παντε eppερειακς Τυπoς αλλά και η απασχόληση .
nαρλληλα, παρουσιάσαμε υπαρκτά παραδείγματα για το
χρονικό διόστημα , θα ξεκινήσει και η λειτουργία ξενοδοχείου nως αδικουνται nολλά έντυπa και Πως ευνοουνται κάποια άλλα
πολυτελείας, 5 (nέvτε οστέρων ) , nαροχής υψηλού επιπέδου λιγοστα) , ενω επσημάναμε και dλες ατέλειες, ης Απόpοσης
υπηρεσιν.
| Που θα προκαλούσαν ξεκάθαρες αδικίες σε βάρος ης συντρ πτικής πλειοψηφίας των περιφερειακν εφημερίδων.
Καθς λοπoν , Τάyuoαν και τα μέτρα στήριξης που αφορούν
τον Πεppερεοκό Τrno (αδeίς μτήχε στον κόnο να μος ενμερσε
για ποούς λογους ουνέβη αυτό ) , η
Τύπου θα ζητήσει να ξεκνήσει άμεσα διαβούλευση μεταξύ του
Υπουpγού napa τω rpuθuπpγo και Κιβερνητικού Εντροσπου
κ. Στέλιου Πέτσα και των Δ.Σ. των Ενσεων Περιφερειακού
Τύπου, στε να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο ένίσχυσης
των οφημερίδων ποu θα άρει ις οδς και θα στρξει rpαματκά
τις περιφερειακές εφημερίδες
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
18:00, Aθουσα Πολλαπλν Χρήσεων Δήμου Φλρινας
2020 ευχές, με το An Studio . Γράφουμε τις ευχές μας και
ης κρεμάμε στο δέντρο του Αη Βασλη
Σν LINMA κΙΝ τια.
Κυ ΤΝ ΠΕΙ ΝeoΝΗ
η Ενωση Ιδιοκτητν Επαρχακού
"ανuκ va
Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΩΝ
Ο Σύνδεσμος Μoνοστηρωτν και των Πέρξεν ολωpνη
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
όπως κόθε χρόνο λόγω των Εορτν
δεν θα κυκλοφορήσει
την Παρασκευή 3 Ιανουορίου 2020.
-Η ΕΛΠE.
σος προσκολεί στην κοrη της Βαολόπιτας
ην Κυριεκή 12 Ιανουαρίου 2020 και ρο 11:00 nμ.
στο γροφεία του Συνέομου ( Ολυμπιάδος 2) .
a το Δ. της Ε.Ε.Τ
θα επανακυκλοφορήσει
την Παρασκευή 10 Ιανουορίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
6 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑMΒΡΟΣΙΟΥ
Με Τιμή, το ΔΣ