Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
AΡAΚΗ 29 ΔΕΚΕNΒΡΟΥ 2019 ΕMΕΡHΣΙΑΠΡΟΝΗ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣΡΟΔΟΥ τunE ΑΡΟΜΟΚ 2382
40 ΕΛΑΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗ
Τους προβληματισμούς του
για την κατπάσταση εξέφρασε
ο δήμαρχος Αντνης Καμπουράκης
. ΣΕΛ4
Στ 2εκαομμύρά
ofopελέςστον δήμο!
Η κ. Βου Χωτη οφηntία
mw στορία του αpκοντκού
της οδού Αμερικής
. ΣΕΛ 10
"Το Μανδράκι
θα ξαναβρεί
τη λάμψη του"
Δίλωσε ο δαρος
Ρόδου
•IEA 11
nono0
NEW YEAR
OREPNH
aτd ρατ εμ)
Fεβεγίν Πpωtepoνάς.
Aanupγούr mionnloιpκέ εκεύnt
Εaτtpού κοθριμεύ
"μκ anopngnnr,
00 0 Ηρit
ΠΑΥΕΙΗ
nήμiνα ΗΑ
TUESDAY 3112
wra vo
τon 5σ 0ant
WELCOHE DRINK
Ορεμέ
Γφni όrμα
3 u aν 1 i μοιλε u α.
φνυ 04 μ.
φpές! μonωρο
κaβapiμέ τοuoων τmo
Sr SETACE
Express
ΠΡΟΤΑ
AE Αiσ nrA
ΕΝΟΟΕGA&EΕ. ΝΟν
EETO Θνκo
3cu1OP nE Eκοnοντ ράν
HaeNΤα Σ4 4η09νΗΘΟ
ΤUHOοενE ΑΗD
TYAATMA
CarWansh ΔΕΝ χρειόζεται
σκούσιμη
ω ρνο μλανι ΧΕ πημέοτa
ΣΑΑΑΤΑ
ΕISKPΑΟΠΗ κonεμa,
Ae aαa4 u Stre κt
ωMp αοτων
berνit
δμ rnή
υ pα pt roυνu ισεων η s
ΚΥΡΙΡ
ο n8 Αεus
Εκurε-ΕΟA ΕινκυΗων
Llca's
0,50E!
Τia nδe, . μ e/
χ σεν
οwκnn
Ερ αο Πτ, Μ α
NΕ Ε λοr
ΕπιεsΠ1
EAμispωu νλonιμnμνο
w συ atμww
φεωή4 φμενΕ τη
τμ 'Σ
FAYMO
eoΕΦΒΕNΤΗΤΑΑ.
ΛΗΡοκiαίν 192 lλισeς
Τ 105 9 - faμ ν Μίμε
Aσησοrnns
ο νε δ
:ΤμΑΝισp
SUPER MARKET
4ΟΕΒΑΡΣ
α Σύπρ Μρετ
φ4δ4ρης
Ssemiramis
City Hotel
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δήμος Ρόδου ενημερνει:
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ
PEBΕΓΙΟΝ
Σης υπενθυμίουμε ότι
ηλήξη της πο& σμας ρύθμισης ορε ν
προς τον Δήμο Ρύδου
(Ελη πρόστι μα, εσφορές φόροι, Μπ)
λήγει στις 31 Δεαμβρου 2019 .
Σος περμένουε να καucορσoυμε το 2020 μαζ
αυα don αμόοφαρ ε οαή ουονή κα
pλooo εopτοmκo μπουφέ
6ας εύκονται
ολόγικα
καλά Χριστύνρνα
εμάα νηία
κα γm
και ένα εντναομένο
νέο έτο!
48C / άτομο
ομρdο.1 φon κρooou oυ 2 aτpα
ee eνerevΨύ
ΤΕΕτr
Bδσε ο poov oς ε no δοoη ούaυ pud
ηrμέpα u povoυ oι στgeent 20ύ κmoμ
Παpακολούμε,
όπως προσέλ&κ ναρυθμσετε
Tς οφειλές εμεταλλε υμενοι
τη σημερνή δυνοτότητα
έως 100 δόσεκ ,
14 1κ νδ
7 ς κa ε5 219