Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤHTΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Eνς ο Aφοου uo oouου to p
www.olympiobima.gr
ΔΕΥΤΕΑ 3 ΔΕΚΕΜΗΚοΥ 8019
Mθσ δσοων
ΘΕΑΜΑ
TIΘENTAΙ Σ ΕXY ΑΠΟ 1μ τY 20
16 μεισεις
φόρων, αυξήσεις
σε μισθούς
Τρίτη 31 Δοepίου
Πρωοχpoέτιοκο ppμόν
Nκό-δpoτό . moτo
mρόpuμμα
ΠMpcςμενού με απερόpστο
φο-ovομικτικ ΜΟΝΟ 15 Ε .
FoΣ 235ω 25361-6π09%546
ERÁTO
ΕntΗΙΗ Ε ε να
Σύνστa3ο μ Κροupol
ΕAΙ ΣΥΝΤΑΣ
tuε ΑΚΕn t.
ΜΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
Κρουnα Πλλά καλή ΧρστΑ
spiti
e υ w
Χρόνtα πολλ
Εντυχμέν το νέ
tτ 3020
Ελτo Π
Ιm04με
α4nnς ς iaύτs - s
Χρένα Anή Χραν!
aμεναμεn bov u ΚΤE
μ pwυνύ πνr m ΚE1pν
gτ uEπo, ou to μ a δμεγu
p mpύr nuv t ppp
Erempin
0 uτές Σίθpς lu nuρix
aμπι oα μη υι και oτς trυς Πapαί
t Χpετίτεπ Meς Χς
πew t τiny εn tw ενn st κn α θε τυ κόη
Κ ν Eτipin
Υu τιμη
Κτήμα Δρούγχα.
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ρoνa Πoλ α ΚαλήΧρονια
TμΑ0 Σ
Ry mpin
ΕτuμκοTπουλος n.
ΧαηδηηΤρου Ε
nυικο
ΧΡΟΝΑ nον
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ
εμιμρναςΜiψ Τρα
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Χρόν poλά
Καλή Χρονά!
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΑΗ ΧΑΡ AΟΟΙ & ΣΙΑ
Sunευκτ 6τ Hn
Κonalio κτη K Κων
ΠΟΛΗΣΗ ΧΟΑΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚ
Περιήλιον Οινοθήκη
|Ερμού 3, Κατερίη Τη. 2351 401653
Mikel
IBoouo Kampan
Κατερίνη οΠΟΡΤΕΣ
Καλή Χρονιά
Χρόνια Πολλ r
Χρόνια Πολλά Καλή Χρονι!
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
| Α ε rwuoα
Εμrp r loδω
ΜΕΑΣΤΗ ΕΠΑΤΑΤΑ
ΟΥΟΥ ΑΣΡΟΥ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΡΗΤΗΣ
Χρee le Κaiή Χpo
υκ κm
Κατσάραs
| ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ AGRO
oμον - εμαυμές , ελpαiηe
n oaspιοίν
O Ete IS - waI
ιρφiπpόρα Πεpίς
20 χήμ. Κατpίνης . τpopunou
a23667α7p4 Τη 51075Τ05
maoleretagnalgr
Χρόνια Πολλά!
μ μ 3
Χρόνια Πολλάι
Χρυ Πole
Υμα Κατερνς Σαλογγου
MA21a 4
Καλή Χρονιά
| Χρόνια Πολλά
Oυ Σ 0αΥ