Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Συνέντευξη
Επικίνδυνη
Αφιέρωμα
Μεταμοντέρνο
και σύγχρονη
ενσωμάτωση
κλιμάκωσn
από Ελλάδα
Θανάσης Φλιας
Μαζική η απεργία
διαρκείας στον ΟΤΕ
και Τουρκία
> σελ. 11-17
> σελ.7
> σελ. 9
>Εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμου νιστικής Αριστεράς
€ 2
• www.prin.gr
ΠΡΙΝ
20120
>ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 29 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1.455
9" 771109
121118
0 Βυς
Χτίζουμε
πύργο
αντίστασης
και
ανατροπής