Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ.feAeβε
ΗAεie
ΠΛΟΓΗ
Εη 1Ε ΕΙΝ
Aldemar Ade
|aepo oτre
Γωppoή ooνύμlo
στην υλυμπία Οδό opdλocο ov ervuνίa
ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡΙ R-υμα
ΠΑΤΡΙΕ
0 νκό
ΡΟΥΛΛ ΤΖΑΝΕΤΟΥ
Με τη στήριξη της οικογένειάς
μου, προτεραιότητά μου ο δήμος. .
ΤΠΣ ΥΡΙΑ ΠΣ
| Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019
www.patrisnews.com
Αριθμός φύλλου 41090
080/ πμή Αθήνας 1e
Η8' ΑΡΚΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΕΘΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠEΡΟEΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΝΩΞΕΚΙΝΗΣΕΗ ΨΥΧΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ HΝΟΒΙΑΣ
ΔΙΑΒΡΟΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ.
ΑΣΤΕΓΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓυ
Μονάχοι
στο κρύο
Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Υπαρκτό
και μεγάλο
το Πρόβλημα
ΣΤΟΧΟΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
» 16-33
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΕΝΤΖΑ
ΕΡΕΥΝΩ
Το πρτο οικολογικόλιμάνι |.
& ΠΡΟΤΕΛΝΩ
christamas edlfiont
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
13:00 & 20:00
μικρές
αγγελίες
μεγάλες
ευκαιρίες
ΤΟΙΝΤΖΗΣ
πvuΝΑ00ona ΟoonorA
ΚΑΤΕΒΑΣ
ii GLASS II
Κολή 4501 ΚΚΑΤΕΡΟ
Χρνια,
-o ΠΑΤΡΙ
A 0πτί
Κοκκόρια 4,95
Κότες
Κοτόnoυλο ρολό w 5,55ε
Κοτόηουλα t pή 3,50
Γαλοnούλα
Γαλonoύλα ( 2.80
οσ AΜΟ Η
Ν00 ο
| ΑNΘΟΠΥΡΓΟΣ . ΠΥΡΓΟΣ Τηλ: 26210 28646
Φntug
ΕΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ
TRANS
KIPKH
Γαλonoύλο p n
5hoppίng center
Κουνέλιο νωnd ον
ΟΚΑΝΑΔΑ
UAΥΣΤΡΑΛΙΑ
με ζωνιανή μουσική
ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΝΟΥ 20Gς
Κατειψυγμένα
ΜΤΑΦΟΡΕΣ ΒΑMΕΡΙΚΗ
ΒΕΥΡΩΠΗ
Γαλοηούλες4.T
Κότες
Φ00οvοl ne 4.5Β.
Ορuu 54ο
Αyponοpος 85
Σopa 6 935
Apoppκ .
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Κουνέο
Λογel
ΗAPP NEW ΥEAR
ntpδe
ΠΥΡΓΟΣΗΛΙΑ ΤΗΛ26210 27598
------------ -pαητεματηης
.s 1opεis
ΚΑΛAΜΑΤΑ: Λ ΑΟΗΝΩΝ 186
ΤΗΛ.: 27210 22266.23319
Αιάλου 13, Πoρyος ΤηA: 26Ρ10 12018
www.tominagr
Αγιοι roργιοr nupyoυ
ΕtnA 1621031655, εν57 201101
ΟpευοΙ
Για τις γιορτινές αγορές σας ηροτιμήστε
τα καταστήματα του νομού μας!
MΑ KΟΙΝNαΚΗ nDΟE0ΟΑ
ΤΗΣ E ΠΑΤΡΙ