Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 30 σημαντικές αλλαγές στη φορολογία το 2020
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
g771108 59216 2
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ PΙΔΑ
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου: 27.1 15
Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 ε
267.342 εγκρίσεις
για κοινωνικό μέρισμα
30 σημαντικές αλλαγές
στη φορολογία το 2020
Τις 267.342 έφτασαν οι αιτήσεις για τη χορήΥηση του φετινού κοινωνικού μερίσματος Που
είχαν υποβληθεί και είχαν εγκριθεί μέχρι τα
μεσάνυχτα της Πέμπτης 26 Δεκεμβρίου, οπότε
και έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων . Το
αργότερο μέχρι την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου κάθε
νοικοκυριό του οποίου n αίτηση εγκρίθηκε θα
λάβει μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του
το Ποσό των 700 ευρ. σελ . 7
Θα αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Τριάντα σημαντικές αλλαγές στην ισχύουσα φο
ρολογική νομοθεσία θα αρχίσουν να τρέχουν
με τον ερχομό του νέου έτους , αλλάζοντας τα οι κονομικά δεδομένα για εκατομμύρια νοικοκυριά
και χιλιάδες επιχειρήσεις, Στις αλλαγές Περιλαμβάνονται μεισεις στη φορολογία των εισοδημάτων
μεισεις στους συντελεστές ΦΠΑ ορισμένων αγα θν και φοροαπαλλαγές για αναπήρους , Πολυτέ κνους επενδυτές και εταιρείες . Παράλληλα θέσπιση
φορολογικν κινήτρων για αύξηση της οικοδομικής
δραστηριότητας, για Προσέλκυση επενδύσεν
και για αγορές αυτοκινήτων φιλικν Προς το Περιβάλλον , καθς και ριζικές ανατροπές στις δια δικασίες βεβαίωσης και είσπραξης φόρων Προ-αίες μονάδες. Χιλιάδες Πολύτεκνοι θα πάψουν να
βλέπει ο νέος φορολογικός νόμος 4646/2019 Που
ψηφίστηκε Πρόσφατα από τη Βουλή και θα τεθεί
σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020.Οι κρατήσεις
φόρου εισοδήματος θα μειωθούν από το νέο έτος
για περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια μισθωτούς
και συνταξιούχους λόγω της εφαρμογής νέας κλί
μακας υπολογισμού του φόρου . Τα κέρδη Που θα
δηλσουν το 2020 για τmχρήση του 2019 χιλιάδες
εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα θα φορολογηθούν με συντελεστή μειομένο κατά 4 ποσοστιΣούπερ μάρκετ
Χαμηλότερες προσδοκίες
για τον ττρο του νέου έτους
Μικρό καλάθι ακρατούν οι αναλυτές της αγοράς όσον αφορά την εικόνα Που θα
καταγραφεί στα έσοδα των αλυσίδων σούπερ
μάρκετ στο ντεμπούτο της νέας δεκαετίας, με
τις εκτιμήσεις για τη νέα χρονιά να κάνουν
λόγο για μειωμένες ταχύτητες στους τζρους
εξέλιξη Που μεταφράζεται σε ρυθμό αύξησης
της τάξεως του 1,5% , έπειτα από αύξηση
2,5% φέτος και 2,7% το 2018. σελ . 11
πληρνουν φόρο Πολυτελούς διαβίωσης για τα
άνω των 1.928 κ.εκ. αυτοκίνητα Που κατέχουν,
εν χιλιάδες ανάπηροι δεν θα επιβαρύνονται
πλέον με ειδική εισφορά αλληλεγγύnς. Μισθωτοί
εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα επιβαρύνονται
με Πολύ λιγότερο φόρο εισοδήματος για τις παροχές
σε είδος Που θα λαμβάνουν από ους εργοδότες
τους . σελ . 23
Πότε επιστρέφεται
το τέλος επιτηδεύματος
9.000
9.027,916
Πορεία Nasdaq από την αρχή του έτους
Τράπεζες
Μεγάλες περικοπές
στις θέσεις εργασίας
8.400
Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ προς τις ΔΟΥ
Δύσκολο έτος ήταν το 2019 για τους εργαζομένους στον χρο των τραπεζν , καθς ανά
τον κόσμο οι τραπεζίκοί όμιλοι Προέβησαν
στον μεγαλύτερο γύρο περικοπν θέσεων
εργασίας σε διάρκεια 4ετίας, Προσπαθντας
να μεισουν το κόστος για να αντεπεξέλθουν
στην επιβραδυνόμενη οικονομία και να προσαρμοστούν στην ψηφιακή τεχνολογία. Φέτος
περισσότεροι από 50 Πιστωτικοί όμιλοι ανακοίνωσαν σχέδια για Περικοπή 77.780 θέσεων
εργασίας- Πρόκειται για τις περισσότερες Περκοπές απότο 2015. σελ. 13
δήλωσης διακοπής εργασιν,
Διευκρινίσεις σχετικά με τις
Προϋποθέσεις διαγραφής βε - εφόσον η ημερομηνία διακοπής
βαιωμένων αλλά μη εισπραχ
θέντων Ποσν τέλους επιτηδεύ
ματος, καθς επίσης και για τις
Προϋποθέσεις επιστροφής κα
ταβληθέντων Ποσν τέλους επ- ρομηνία διακοπής επιστρέφον
τηδεύματος οικονομικν ετν
2012 και εφεξής σε φυσικά και
νομικά Πρόσωπα Που έχουν κά
νει εκπρόθεσμη διακοπή εργα - μηνία καταβολής του . Ανn ημε
σιν Παρέχονται με εγκύκλιο ρομηνία διακοπής είναιn 1n1Που εξέδωσε και απέστειλε πρό 2014 ή μεταγενέστερη, τότε τα
σφατα σε όλες τις ΔΟΥτης χρας τυχόν καταβληθέντα τέλη επιο διοικητής της ΑΑΔΕ . Πιτσ- τηδεύματος επιστρέφονται γα
λής Σύμφωνα με τα όσα αναφέ
ρονται σnν εγκύκλιο, σε Περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης θεσμία Παραγραφής σελ.7
7.800
είναι Προγενέστερη της 1ης12014 , τυχόν καταβληθέντα τέλη
επτηδεύματος Που αφορούν τη
χρονική Περίοδο μετά την ημε
7.200
6.600
ται στον αιτούντα φορολογού
μενο μόνο εφόσον δεν έχει Παρέλθει τριετία από τmv ημεροΙαν. "19
Φεβ. '19 Μαρτ. '19 Anp 19 Μά '19 Ιούν . '19 Ιούλ ,19 Αύγ ' 19 Σεπ. 19 Οκτ "19 Νοέ "19 Δεκ 19
Πηγή: Reuters
ΑΠοχαιρετισμός με ρεκόρ στο 2019
Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια και Κλίμα
Eνίσχυση υδροηλεκτρικής
ισχύος μέχρι το 2030
Με διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ κλείνουν το 2019 οι χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wal
Street. Οι Dow Jones, S&P 500 και Νasdaq σημείωσαν χθες ενδοσυνεδριακά νέα ιστορικά
υψηλά ρεκόρ για 2η διαδοχική συνεδρίαση. Ο Nasdaq ξεκίνησε το 2019 στις 6.665,94
μονάδες και κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 7.000 μονάδων, των 8.000 μονάδων και
από την Πέμπτη και αυτό των 9.000 μονάδων . σελ . 16
κάθε χρήση για την οΠοία δεν
έχει εκπνεύσει η Πενταετής ΠροΗ ελαφρά ενίσχυση του στόχου για εγκατε
στημένη υδροηλεκτρική ισχύ έως το 2030
αλλά και η Προσθήκη ενός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος για τη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας αποτελούν-σύμφωνα με πληροφορίες-δύο από τις βασικότερες αλλαγές
της τελικής εκδοχής του Εθνικού Σχεδίου για
την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ ), σε σχέση με
το κείμενο που τέθηκε σε δημόσια
διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας . σελ .9
Σημαντική
υπέρβαση
στα έσοδα
Βυθίστηκαν
οι ναύλοι
στα Πλοία
capesize
Αλλαγές στην
πλατφόρμα
EGEAN
για την
a' κατοικία
Ψttt Η PtuΗΝΤ Η
Εκτέλεση προϋπολογισμού
Ναυλαγορά
Χωρίς νέα παράταση
Κοινοτική οδηγία
Βελτίωση δικαιωμάτων
στην ασφάλιση αυτοκινήτων >11
Στο χαμηλότερο επίπεδο των
τελευταίων έξι μηνν βρέθηκαν
στο τέλος της χρονιάς τα κέρδη
για τα Πλοία μεγέθους capesize,
καθς οι ναύλοι βυθίστηκαν σε
σύγκριση με τα υψηλά των Προηγούμενων μηνν , εν και το
κόστος καυσίμων αυξήθηκε. Προ
βληματισμός για το 2020. σελ. 10
Σημαντική υπέρβαση της τάξεως των 285 εκατ.
στα έσοδα του Νοεμβρίου κατέγραψε το ΥΠΟΙΚ. Το
μεγαλύτερο μέρος βέβαια αυτής της υπέρβασης-n
σύγκριση γίνεται με τους επικαιροΠοιημένους στο
χους του κρατικού Προϋπολογισμού- οφείλεται στις
μεταβιβάσεις εσόδων , οι οποίες και ξεπέρασαν τον
στόχο κατά 251 εκατ. Υπέρβαση έναντι του αναθεωρημένου στόχου καταγράφηκε και στα έσοδα από
τον φόρο εισοδήματος νομικν προσπων. σελ .4
Δύσκολο αναμένεται το 2020
για τους έχοντες ιδιωτικό χρέος
καθς οι δεσμεύσεις της κυβέρ
Vησης δεν θα επιτρέψουν Πε
ραιτέρω Παρατάσεις του ευνοί
κού καθεσττος των ρυθμίσεων,
εν σε Πλήρη λειτουργία θα βρί
σκεται η Πλατφόρμα για την Προ
στασία της α' κατοικίας. σελ 6
Aegean Airlines
Αερομαχία
για εξαγορά
της Croatia
Airlines
Μαξίμου
Με διευρυμένη ατζέντα
στην αρχή του 2020
σελ. 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Δώδεκα χρόνια χωρίς τον μεγάλο δάσκαλο του ελληνικού θεάτρου σκιών
  Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται από τις 9 Μαΐου 2009, την ημέρα που ο μεγάλος δάσκαλος του ελληνικού θεάτρου σκιών, Ευγένιος Σπαθάρης ‘’έφυγε’’ σε ηλικία 85 ετών. Ταυτισμένος με την τέχνη του κα&r
 • Μοιρασιά για Αθλέτικ και Οσασούνα
  Αθλέτικ Μπιλμπάο και Οσασούνα μοιράστηκαν από ένα βαθμό στη μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Σαν Μαμές», για την 35η αγωνιστική στην Ισπανία, που ολοκληρώθηκε ισόπαλη 2-2.
 • Σώθηκε η Φιορεντία, «κάηκε» η Λάτσιο
  Η Φιορεντίνα ήθελε πιο πολύ το παιχνίδι από τη Λάτσιο και το πήρε, επικρατώντας με 2-0 των «μπιανκοτσελέστι» στο «Αρτέμιο Φράνκι», στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής στη Serie A.
 • Ένας Γιακουμάκης δεν αρκεί στη Φένλο
  Ο Γιώργος Γιακουμάκης δίνει τον καλύτερο εαυτό του, κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει «ζωντανή» τη Φένλο αλλά μόνος του δεν μπορεί να την διατηρήσει στην Eredivisie.
 • Νίκησε κι ελπίζει για την τετράδα η Λίβερπουλ
  Η Λίβερπουλ διατήρησε τις ελπίδες της για είσοδο στην προνομιούχο πρώτη τετράδα του αγγλικού πρωταθλήματος, με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή στο Champions League της νέας περιόδου, μετά τη νίκη της με 2-0 &epsilon