Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΟικονομΙκή
Σάββατο
Δεκεμβρίου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ: 6949
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
ΟΑΕΔ: Πs
θα κάνειs την
αίτηση για
το ειδικό
επίδομα των
1.150 ευρ
Προs νέα αύξηση
ο καττατos μισθός
- Πότε θα δουν αυξήσειs χιλιάδες εργαζόμενοι
πλάσια αύξηση με
βάση το ρυθμό ανά.
πτυξης και πως ξεκινούν οι διαδικασίες για
μετά τις δηλσεις του αναθερησή του , εν
υπουργού Οικονομίας η αύξηση θα προσδιο ριστεί τους πρτους
ς του νέου έτους
πρόσφατα την σχετική σημεινοντας ότι ο
στόχος για μισθό 700
ευρ είναι πo κοντά.
Μια τέτοια απόφαση,
δικό επίδομα, η διαδι- εκλογική δέσμευση θα αυξήσει προς τα
πάνω, τις αποδοχές
αιτήσεων έχει ξεκινή. Κυριάκου Μητσοτάκη τουλάχιστον 700.000800.000 εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα
εν είναι πιθανή η
υπογραφή και περισσό
συλλογικν
συμβάσεων που θα
Η αύξηση του κατ τατου μισθού στα 700
ευρω το 2020 επανέρχεται στο προσκήνιο
Ένα από τα ειδό.
ματα που χορηγεί ο
ΟΑΕΔ σε ανέργους,
είναι και το ειδικό επί - συήτηση τον Μάιο
δομα των 1.150 ευρ.
Για το εν λόγω ειΧρήστου Σταϊκούρα , ο
παρέπεμψε
| του νέου έτους.
Να σημειωθεί ότι προκασία υποβολής των
του πρωθυπουργού
νέο καττατο μισθό .
για την προσαρμογή
διαβούλευση τους στις επίκαιρες οι .
συμμετέχουν επιστη- κονομικές συνθήκες .
Θα ακολουθήσει διαβούλευση των κοινω.
νικν εταίρων επί των
εργατικν και εργοδο - υπομνημάτων , εν το
ΚΕΠΕ θα συγκεντρσει τα υπομνή ματα και
τη τεκμηρίωση των
διαβουλευομένων και
θα συντάξει Σχέδιο
μισθού και ημερομι - Πορίσματος Διαβού
συνέχεια στην 10
σει από τον Απρίλιο
συνέχεια στην 11
ήταν πως ο καττατος
μισθός θα αυξάνεται
με ρυθμό διπλάσιο από
την αύξηση του ΑΕΠ.
Μάλιστα στο θέμα της
αύξησης του καττα.
του μισθού αναφέρθηκε
κυβερνητικός εκπρό σωπος Στέλιος Πέτσας
σημεινοντας
μονικοί , ερευνητικοί
και άλλοι φορείς της
nολιτείας αλλά και των
ΟΠΕΚΑ: Αυτά
είναι τα 24
επιδόματα που
θα χορηγήσει
το 2020
τερων
προβλέπουν αυξήσεις . τικν οργανσεων. Οι
Σύμφωνα με τον δικη- φορείς καλούνται να
συντάξουν έκθεση για
την αξιολόγηση του
ισχύοντος καττατου
γόρο-εργατολόγο κ . Γ.
Καρούζο εντός του
πως Φεβρουαρίου του 2020
υπάρχουν προεκλογι- θα πρέπει να ξεκινήσει
η διαβούλευση για τον
κές δεσμεύσεις για δι
σθίου με εκτιμήσεις
Ι.ΣΤΑΝΙΣΜΟΣ
ΜΥΕ i NΟΙΑΚOΝ
ΤaμOMAΤΩΝ&
Εφορία:
Τι πληρνουμε
και τι περιμένουμε!
μέχρι το τέλos
του 2019
Κ0ΝΩΝΗΣ
oΠΕΚΑ ΑΜΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συνολική δαπάνη 3,2
διο. ευρ προβλέπε
ται για κοινωνικά επιδόματα από
προϋπολογισμό
Οργανισμού , Προνοι.
ακν Παροχν και
Κοινωνικής Αλληλεγ.
γύης (ΟΠΕΚΑ) το
2020.
Σύμφωνα με αυτόν ,
συνολικά σε 24 ανέρχονται οι παροχές τις
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9
50 EURO