Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Εaιoφuν μου oυ"
0 σwnoτ όμως .
μέχρι θονότου γpo
νο εκφρόζ7
tλεύθερο/
την δηοo
10ου.
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Δεχεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5919
Τμή φύλ.: 0,50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
ONTADE
Απάντηση του Δήμου Κοζάνης στην Δημοτική Κίνηση Κοζάνη
Τόπος να Ζεις
Δεν θα επιστρέψουμε στο παρελθόν
το οποίο έχει κριθεί
από τους συνδημότες μας
- Τι λέει ο Λ Ιωαννίδης
Σελίδα 9
Ακατάσχετος
λογαριασμός
Ψυχρή εισβολή
Έρχεται η κακοκαιρία Ζηνοβία
Σελίδα 12
Τον Ιανουάριο
ενεργοποιείται ηροοδευτικά
ο ακατάσχετοs
τραπεzικός λογαριασμός
Πτολεμαϊδα 5
| Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020
η απόφαση
Σελίδα 13
για το μεταλιγνιτικό καύσιμο
Πρωταθλήτρια Χειμνα
της Α' κατηγορίας
η ομάδα της Κοζάνης
Οδηγίες
ΚΕ.Π.ΚΑ.
Σελίδα ,
Δ. Μακεδονίας
για τις χρι
στουγεννιάτι
κες αγορές
ΑΤΙΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Το μπάχαλο
μέσα μας
Παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς . Οι καταναλωτές
θα πραγματοποιήσουν
τις προμήθειες τους,
για τις γιορτές . Η
αγορά , τα εμπορικά και
τα άλλα καταστήματα ,
είναι έτοιμα , με τις
στολισμένες βιτρίνες ,
να υποδεχθούν τους
Καταναλωτές .
Μόλις μήκα στον τροστατευμένο χρο δια
|στωσα ότι οι ουρές ήσαν δύο . Η μία ήταν μπρο|στά στο μηχάνημα πou έγραφε "Αυτόματες!
|συναλλαγές . Δύο τα μηχανήματα , το ένα δεν
λειτουργούσε . Εχασκε με τη μούρη του ορθά!
νοιχτη και μέσα της το κεφάλι του υπαλλήλου
| που κάτι σκάλιζε. Πήρα τη θέση μου. Ο μπροστι|νός μου μού είπε αυστηρά: Είναι κι εκείνος που
|κάθεται εκεί" δείχνοντάς μου υπερήλικα σε ένα
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 15
ΚΑΔΙΚΟΣ Θκ