Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
ειpPΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12419
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Υπέρβαση εσόδων κατά 285 εκατ. ευρ
τον Νοέμβριο
Πρωτογενές Πλεόνασμα 7 διο. το 11μηνο
FT : Νέα επιβράδυνση
στην Ευρωζνη το 2020
Εκδόσεις
ομολόγων 4-8 δισ.
Επιβράδυνση ης οικονομίας της ευρωζνης για τρίτη συ
νοχόμενη χρονιά βλίπα για το 2020 έρευνα που διενήργη σαν οι Financial Times σε οικονομολόγους, οι οποίοι προ βλέπουν ότπ θα συγκρατηθεί από την πολιτική αστάθεια και
nς εμπορικές εντάσυς .
Η ΕΚΤ αναμένει ότι η οικονομία της ευρωζνης θα αναπτυ
χθεί κατά 1,1% το 2020, από 1,2% το 2019. Ωστόσο , οι οικο νομολόγοι που ερωτήθηκαν ήταν πιο απαισιόδοξο , προβλέποντας κατά μέσο όρο ότι η ανάπτυξη θα υποχωρήσει
κάτω από το 1% φίτος-Το βραδύτερο ρυθμό της ευρωζ .
νης tπετα από επτά χρόνια . Πάντως , οι περισσότεροι ανα μένουν από την ΕΚΤ να μην προχωρήσει σε περατέρω χ λάρωση της νομισματικής πολιτικής.
το 2020
Δυο σενάρια για τη χρημα.
τοδότηση του Δημοσίου το
2020 προβλέπονται σε έκθε ση του ΟΔΔΗΧ για το πρόγραμμα δανεισμού κατά τα
νέο έτος . Προβλέπεται πά ντως ότι οι εκδόσεις ομολόγων θα κινηθούν από 4 έως 8
δισ. ευρ .
Στην έκθεσή του ΟΔΔΗΧ επισημαίνεται ότι η στρατηγική
για το 2020 εστιάζει στην δι αρκή παρουσία στις αγορές
σε συνδυασμό με τη μείωση
ΤΟ Νοέμβριο το σύνολο των καθαρν εσόδων του κρατι κού προϋπολογισμού ξεπέρασε τον στόχο κατά 285 εκατ .
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφθηκε σε πλεόνασμα
Αντιδράσεις για αποστολή
τουρκικού στρατού στη Λιβύη
ύψους 6.945 εκατ , έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4.715 εκατ. και πρωτογενούς πλεονάσματος 4.754 εκατ.
για την ίδια περίοδο το 2018.
Το ύψος των καθαρν εσόδων ανήλθε σε 48.429 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 380 εκατ . ή 0,8 % έναντι του στό.
του συνολικού χρέους αλλά
και τη διατήρηση των υφιστάμενων διαθεσίμων.
Το πρτο σενάριο εστιά.
ζει στην μείωση των εντόκων
γραμματίων μέσω της έκδοσης επιπλέον ομολόγων , εν
Στο δεύτερο σενάριο λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα πρόωρων αποπληρωμν
χρέους που οφείλεται στον
επίσημο και τον ιδιωτικό τομέα.
Αντιδράσεις από ΗΠΑ Ρωσία και Ιταλία στο σχέδιο Ερντο
γάν . Τρίπολης για αποστολή στρατευμάτων στην Λιρύη . Ο
πρόιδρος της Τυνησίας ξκαθάρισε ότιηχρα του δεν θα
συμμετάσχα σε καμιά συμμαχία στην Λβύη.
Φωτάν στη Λβύη βάζαο Ερντογά .
Η κυβέρνηση του Φάγιεζ αλ Σάρατζ, υπέβαλε επίσημο ατημα στην Τουρκία για αποστολή στρατευμάτων στην Αβύη
για να αποκρούσει την επίθεση που δέχεται από Τις δυν μεις του Χοφτάρ στην Τρίπολη.
Λίγες ρες νωρίτερα, ο Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε ότιη
Αγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζα την Τρίπολη και ανακοίνω
σε ότι μόλις ξαινήσουν οι εργασίες της Βουλής θα εγκρίνα
την αποστολή τουρκικν στρατευμάτων στην Λιβύη.
χου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση
του προϋπολογισμού 2020.
Τη μεγαλύτερη αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε
στις εξής κατηγορίες εσόδων:
α) ΛοιΤοί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιν κατά 78 εκατ.
β ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες ( ΝΠ) κατά
27 εκατ .
y ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 54 εκατ.
δ) Μεταβιβάσεις κατά 237 εκατ.
Τουρισμός: Με μενάλες
προκλήσεις το 2020
Ομόλονα: Στα πιο κερδοφόρα
αστοιχήματα του 2019
Δημοπρασία 6μηνν εντόκων
την Τρίτη
Α rήνοντας πίσω μια έντονη χρονιά, την οποία σημάδε Ελψε η πτχευση της Τhomas Cook, α ξενοδόχοι εκτι Την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 θα διενεργηθεί Δημο πρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβομά
δων του Ελληνικού Δημοσίου , σε άνλη μοοφ , ποσού
1.000 εκατομμυρίων ευρ λήξεως 3 Ιουλίου 2020. Παράλ.
ληλα με τη δημοπρασία 6μηνων εντόκων, το Υπουργείο
Οικονομικν παρέχει τη δυνατότητα σε φυoικά πρόσωπα
( διτες ) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους .
Ο Financial Times σε dρθο με τίτλο ατα πιο χερδο φόρα στοιχήματα της αγοράς το 2019- γράφουν ότι
ααπό τα ελληνικά ομόλογα στις περιδινήσεις της στερλί.
νας , η χρονιά απέφερε λαμπρές ευχαιρίες . Οσου έχουν
επενδύσει στα 10ετή ελληνικά χρεόγραφα έχουν επιτύ
χει κέρδη 23%, Όσοι είχαν αγοράσει το 2015, έχουν χέρδη
πάνω από τρεις φορέ .
μούν ότι το 2020 αναμένεται να είναι μια χρονιά με πολ.
λές προκλήσεις. Υπάρχ ο γιωπολιτικός παράγοντας. Η
Τουρκία θέλει πολλούς τουρίστες , όπως και η Κύπρος .
Την ίδια ρα , βλέπουμε ότι η Βρετανία επανέρχεται στην
αγορά παρά το Brexi .