Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΘΙΟ
Ηθάλασσα τρει
σπίτια και δρόμους
ΣΕ ΣΠΙΑΝΤΖΑ
ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗ
Τ. 4λp
ΠΑΤΡΙΕ
ΠΑΝΗΛΕIΑΚΟΣ
Ανακοίνωσε τον
Π. Τσαγκάρη!
την Ολυμηία Οδό
Η' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ-ΠΕΡΦΕΡELΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΗΕIΑ ΠΑΤΡtυμ
Σ0βατo 28 Δεκεμpίoυ 2019wwwpansηews com Aρθμος φλλο 41069 ΕΥD080/ Τμ Αθένος 16
ΣΤΑ ΙΧNΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
EMPATOXPONIA
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
στα αντίσκηνα
θρασύτατη
διάρρηξη
ΣΕ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
ΜΑ ΑΝΤΣ0Ε
BPOMA
ΠΑΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
KIPKH
Loonána felopia
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
π11 13
. με τωνιανή μουσκή
ΠΑΗΡΕΣ ΜΕΝΟΥ 20E
ΕΤΟΝΝΤΖΗΣ
ΣΕ ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΚΥΛΛΗΝΗ ΚΑΙ ΠΗΝΕΙΟ
VTHΕ roorHΧ ΜΑ
oτura
Βραβεία από τους Δήμους
στους νεοεισακθέντες φοιττές
Κοκκόρια u P 4,55ε
Κοτόηουλορολό 5,55E
Κοτόηουλα . uς o 3,50ε
3,50ε
Γολonoύλο o 2,80ε
7,55ε
6,93e
Κότες oν
Αγιος rιωργοι Πυργου
τnA. 36011614 , rv , 92 ΤΟ110
raλonoύλα
GREEK FRUITS
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟγτorAΝNΟστλar & γ οΕ
Romina
CONSUL
ΔΟΡΕΑΝ
rολοnοόλα p
rpεpa tη m
CONSUL
npvκή
Pομnoτκn!!
shopping center
Κουνέλα νωnά ror
κατεψυγμένα,
rαλonoύλες πομ
41 όνες
neneg
CINEMA
Φ0avol m 4
οpro 500
Λονoί
eές δTς
ΜΑΡΡΥ, NEW YΕΑΠ
2npa ρυ.
Arpύnopο π
sedolodiy
:ΠΑΙΡΗ me α
Kais Vapzés
Aέλου 13, Πipros Τηλ- 2610 13o1s
www.romina
HΑ KΟnικΗ nroteors
Τ E ΠΑΤΡΙε
na τις γιορτινές αγορές σας nροτιμήστε
τα κατοστήματα του νομού μας!