Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα κινηθεί η κτηματαγορά το 2020
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771108 592155
Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΜΑΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 27.1 14
Πς θα κινηθεί η κτηματαγορά το 2020
Αισιοδοξούν οι αναλυτές της αγοράς-Στο στόχαστρο οι Παλαιές κατοικίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Ασφαλιστικά ταμεία
Στα 4,7 δισ. ευρ
οι ρυθμισμένες οφειλές
κόκκινα δάνεια είτε από τις ίδιες τις τράπεζες.
Συνθήκες για την ανακαίνιση και στη συνέχεια
μεταπόληση ή και μακροχρόνια μίσθωση Παλα
Για θετική πορεία της κτηματαγοράς το 2020,
αλλά με ορισμένες υποσημεισεις, κάνουν λόγο
οι εκτιμήσεις των αναλυτν, καθς όπως τονίζεται βίζα για υπηκόους τρίτων χωρν και γενικότερα
και από την Τράπεζα της Ελλάδος, Που παρακολουθεί συστηματικά την αγορά των ακινήτων
προϋπόθεση για τη συνολική ανάκαμψη είναι
ηενίσχυση ης εγχριας ζήτησης εκ μέρους ιδιω
τν και επιχειρήσεων για χρήση και επέκταση
σε νέους χρους και ακίνητα, η οποία εκτιμάται
ότι θα Πραγματοποιηθεί σταδιακάν. Στα θετικά
στοιχεία Που διαμορφνουν τις συνθήκες Περ λαμβάνονται , μεταξύ άλλων , η μείωση του ΕΝΦΙΑ,
η αναστολή για τρία χρόνια του ΦΠΑ για τις νέες
οικοδομές, η μικρή Πτση ης ανεργίας, η κινη τικότητα στη βραχυχρόνια μίσθωση, η χρυσή
ιη βελτίωση του κλίματος στην οικονομία. Στα αρ- ότερων κατοικιν, ακόμη και Πριν από το 1970,
νητικά στοιχεία Που επηρεάζουν τν κτηματαγορά
Περιλαμβάνονται το σοβαρό δημογραφικό πρό βλημα στη χρα , η μετανάστευση των νέων και
η δύσκολη οικονομική κατάσταση που βινουν
τα νοικοκυριά σε συνδυασμό με τη δυστοκία στη
σύναψη τραπεζικού δανείου. Στα αρνητικά προ στίθεται και η Προοπτική της αύξησης της Προσφοράς από ακίνητα Που θα βγουν στην αγορά
είτε από επενδυτικάκεφάλαια που έχουν αγοράσει
Στο τελικό στάδιο έχει εισέλθει η διαδικασία
στο κέντρο της Αθήνας και σε όμορους δήμους
έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, εν στο παιχνίδν
της ελληνικής κηματαγοράς μπαίνουν και οι ομογενείς . Χρονιά ανάκαμψης ήταν το 2019 για την
αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης η οΠοία Προ
βλέπεται και το νέο έτος να συνεχίσει την ανοδική
της Πορεία , με κύριο χαρακτηριστικό αυτή τη
φορά τη στροφή του ενδιαφέροντος των αγοραστν
στις νεόδμητες κατοικίες. σελ 23
ολοκλήρωσης των 432.550 απήσεων Που
υποβλήθηκαν για τη ρύθμιση οφείλν προς τα
ασφαλιστικά ταμεία , καθς σύμφωνα με τα
τελευταία στοικεία έχει διεκπεραιωθεί το 95%
των ατήσεων , δηλαδή οι 412.105, με αποτέ λεσμα οι ρυθμισμένες οφειλές να ανέρχονται
Πλέον στα 4,7 διο. σελ9
Τραπεζικά στελέχη
Μεταβολή κριτηρίων
του risk profile
Τεχνοκρατικό επιχείρημα
για τα Πλεονάσματα
Μεταβάλλει μερικς τα κριτήρια του Προφίλ
επικινδυνότητας των στελεχν των Πιστωτκν ιδρυμάτων η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζν .
Η ΕΒΑ ξεκλνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά
με τα σχέδια ρυθμιστικν τεχνικν Προτύπων
( RTS) σχετκά με τα κριτήρια για τον Προσδιορισμό όλων των κατηγοριν Προσωπικού, των
onοίων οι δραστηριότητες επηρεάζουν σημαντικά το Ποφίλ κινδύνου της τράπεζας . σελ4
Νέα έκθεση βιωσιμότητας χρέους
Τη δικήτης έκθεση βιωσιμό- εδ και στο εξής να μηνκατατητας του χρέους συντάσσειn
ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Η έκ χρονιά στε να χρηματοδοτεί
θεση αυτή θα αποτελέσει το βα
σικό τεχνοκρατικό επιχείρημα λιτικές για την ανάπτυξη αλλά
κατά τη διαπραγμάτευση για
η μείωση του στόχου των Πρω κής Πολιτικής. Δύο σενάρια δα
τογενν πλεονασμάτων από το
2021 και μετά, ιδανικά στο 2%
Που είναι και το επιθυμητό επί Δημοσίου Χρέους, εν όΠοι0
Πεδου σύμφωνα με τον υπουργό
Οικονομικν Χρήστο Σταϊκούρα. Η ελληνική Πλευρά θα Προ - μέσα στο 2020, τόσο ως απόλυτο
σέλθει στο τραπέζι των διαπραγ Ποσό όσο και ως Ποσοστό του
ματεύσεων μέσα στο 2020 και
με ένα δεύτερο αίτημα: το όΠοι0
υπερπλεόνασμα Παραχθεί από α
ναλνεταιν υποχρεωτικά μέσα
στην ίδια χρήση αλλά να μπορεί
να μεταφερθεί στην επόμενη
Πιο αποδοτικές οικονομικές Πο
Motor Oil
Αρχές Ιανουαρίου η απόφαση
για την επένδυση στη Σούδα
και τmν ενίσχυση της κοινωνι νεισμού από τις αγορές ανακοί
νωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης
Το πρτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2020 θα
ληφθεί η απόφαση από τη διοίκηση της Μotor
Oil για τηνεπένδυση στη Σούδα των Χανίων,
ύψους 100 εκατ. ευρ, Που αφορά τη δημουργία μονάδας υγραερίου. Ταυτόχρονα, μετά
την τελευταία εξαγορά τηις ΣΤΕΦΑΝΕΡ Ενεργε ακή, noυ διαθέτει τρεις άδειες αιολικν Πάρκων
ισχύος 9,4 MW, η Μοtor Oil εξετάζει την ανάπτυξη μικρν αιολικν Πάρκων . σελ 13
Τρεις κρίσιμες ημερομηνίες για την εξωτερική Πολιτική
από τα δύο κι αν προκριθεί , n
Ελλάδα θα μεισει τΟ χρέος της
Με έναν ευρύ άξονα συμμαχιν αnαντά η κυβέρνηση στην εντενόμενη τουρκική Προκληκότητα . Ο πρωθυπουργός θα έχει έναν μαραθνιο επαφν μέσα στον Ιανουάριο. Τα φταν
Πέφτουν σε τρεις κρίσιμες ημερομηνίες τον επόμενο μήνα :-Συς 2/1 υπογράφεται η συμφω νία για τον αγωγό EastMed.-Στις 7/1 ο Πρωθυnουργός θα έχει τετα τετ με τον Πρόεδρο των
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμn στον Λευκό Οίκο . -Στις 29/1 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση στο Παρίσι με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακφόν. σελ . 16
ΑΕΠ, διατηρντας ταυτόχρονα
το φουσκωμένο) μαξιλάρι
ασφαλείας. σελ 6, 7
Γιάννος Μητσός
Προτιμούν
τα τοΠικά
Προϊόντα
οι Έλληνες
Ημεταφορά
δεδομένων
στηρίζει
την αγορά
Σταθερή άνοδος
της κρουαζιέρας
το 2020
Senior Advisor μμε,
θέσεων και Ενημέρωσης
του ΣΕΒ
Συμπράξες και
συνεργασίες είναι
η βάσηyα βιοσιμη
ανάπτυξη
στην επΟχή 4.0 >9
Έρευνα της ΙRI
Εκτιμήσεις για 32 εκατ. επιβάτες
Τηλεπικοινωνίες
Υπέρ των τοΠικν προϊόντων
διατροφής τάσσονται οι Έλληνες
καταναλωτές, οι οποίοι μετά τους
Ιταλούς εμφανίζουν τα υψηλό
τερα Ποσοστά Προτίμnσης στα
εγχωρίως Παραγόμενα είδη. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας
της IRI σε ετά ευρωΠαϊκές αγορές Προκύπτει ότι 7 στους 10
καταναλωτές έχουν Προτίμηση
στα τοπικά Προϊόντα. σελ . 13
Περισσότερους από 30 εκατ. επιβάτες φιλοξένησαν
τα κρουαζιερόπλοια σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρ
κεια του 2019, αριθμός Που είναι κατά 1,5 εκατ. Πε
ρίπου Περισσότεροι από όσους έκαναν τουλάχιστον
Στην υπηρεσία μεταφοράς δε
δομένων οφείλεται κάθε θετική
μεταβολή των εσόδων στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Το Πρτο εξάμηνο του έτους τα έσοδα
από υΠηρεσίες σταθερής τηλε
φωνίας μειθηκαν 3,9%, εν
στην κινηή ηλεφωνία τα έσοδα
Παρουσιάζονται αυξημένα κατά
1,95% λόγωτης αύξησης εσόδων
από υπηρεσίες data. σελ . 12
σελ.17
Λάρι Χάθγουεϊ
ΕΠικεφαλής Επενδυτικν
Λύσεων και επικεφαλής
οικονομολόγος ομίλου
στην GΑΜ
Κεφαλαιοποίηση 2019
κρουαζιέρα το 2018 , εν για το 2020η εκτίμηση
δείχνει 32 εκατ. επιβάτες. Στην ετήσια έκδοση της
Διεθνούς Ένοσης Κρουαζιέρας (CIA) επισημαίνεται
ότι οι επιβάτες κρουαζιέρας ξόδεψαν 101 δισ. δολάρια
κατά τη διάρκεια τωνταξιδιν . Η Μεσόγειος παρα
μένει σταθερά ο δεύτερος καλύτερος Προορισμός
στις Προτιμήσεις των επιβατν . σελ. 11
Εκρηη
ΑΠοκαθιστντας
τν αξιοπιστία
των κεντρικν
τραπεζν
16.25 δισ.
στην αξία
του ΧΑ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα