Πρωτοσέλιδο Kontra News: Θερμό επεισόδιο στην επέτειο των Ιμίων στήνουν οι Τούρκοι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KCNTRA
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27.12.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1818
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΚΟΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΚΑΙ ΕΥΠΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ
ΣΤΗΝΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΟ ΣΑΝ
"ΑΛΕΞΠΤΩΤΙΣΤΗΣ"
ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΕΛ. 3
BRAIN DRAIN
Πs μπορούν
να επιστρέψουν
τα Ελληνόπουλα
ΓΙΑ ΝΑ ΕKΒΙΑΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΧΑΓΗ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΜΕΧΡΙ τρο n atίpon no ορορούσε στο Πενόγωνο και σο Μοξμου ήτον όι ένο θερμό
επεoόδο με την Τoυρria μοροσε νο ία μόνο aπό αίκηpo . Ανγο nopόδεγμο σns καθημερ
νένουμοs στον θολόσοο χροκονό σην Κάλρo κάποο τουρκικό οκόφο5 με τουs opούs
ουeβλe έαολnκό ψορόδκοή rερnοκό s λnaris oκοφυοκήs.
ΕΠιτελική φαρσοκωμωδία
Στην Ελλάδο, το 2010 κοιογρόφηκε
ένα μεγάλο κύμα μετονόστευσns νέων
επιστημόνων και επαγγελμοπν . Το
κύμα αυτό εντάθηκε το 2012 και μον
ponoήθηκε τα επόμενα έτη λομβόνο
νOs διοστάσειs μεγάληs φυγήs.
D ΣΕΛ. 8-9
> ZEA 3
ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ των Χριστουγέννων επέλεξε
ηκυβέρνηση να ανακοινσει Ts αλλαγέs στs
διοικήσειs των νοσοκομείων.
ΤΟ ΤΑΙΜΙΝΓΚ έχει σχέση με TIsαργίes στιs
eφημερίδεs και στα χαλορά θέματα nou ε .
λέγουν τα κανάλια TIs Yορηνέs μέρε .
οι ΘΙΑΣΩΤΕΣ του δόγματOs τns οριστείαs
αναγκάστηκαν να αλλάξουν έξ διοικητέs και
αναηληρωτέs διοικητέs εν ανακάλεσαν και
επτά τοηοθετήσειs nou είχαν εξαγελθεί με
mv nρτη διαδικοσία ,
ΣΤΗΝ ηλειοψηφία τοus οινέοι διοικητέs των
νοσοκομείων ηροέρχονται από τον κομματικό
σωλίνα ms Νέas Δημοκρατίas.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ηρην γραμματείs Nομαρχ .
ακν Οργανσεων και
λτευτές nou αναζητούν εναγωνίωs μια θέση
στο δημόσιο, κεφαλοιοnoντas Ts unnpeo
& nou npoσέφεραν στο κόμμα .
1 αΠουχημένουs no
Επιμένει η Ζηνοβία με
Πολικό Ψύχos
αποχaιρετνταs το 2019
ΣΕΛ. 7
ΤΑΧΡΙΣΤΟΥTΕΝΝΑ ΤΗΣ. . ΛΑΣΠΗΣ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΚΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 11
Επέστρεψε σακίδιο με
16.000 ευρ και
χριστουγεννιάτικα δρα
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙΑΠΟ ΤΟ
2020-ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Αλλαγές Προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου
Εργασίας για το επίδομα ενοικίου . Συγκεκριμένα,
το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη
Βουλή στις αρχές του νέου έτους και Προβλέπει
αναπροσαρμογές στα κριτήρια χορήγησής του και
στους δικαιούχους, εν Περιλαμβάνει και τις διατάξεις
για την καθιέρωση του επιδόματος γέννας
Μα ευχόρκστη και ανοηόντεχη έκηληξ
neρίμενε ένον οφηρημένο ό3χρονο fp
μονό ανήμερα ο Χριστούγεννο : Ένos
neροσικό s anoράμιλλns ενιμότητos του
επέστρεψε το οοκίδ του , nou το εχε ξε
χόσεικότο onό όνα δένρο nop' όλο nou
ήταν γεμότο με χριστουγεννάτικa δρα
και με 16.000 ευρ σε μετρητό .
» EEA. 2
ΣΕΛ. 9