Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1369
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγana
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυοαpεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειοκήτης- Είκότης-Δutθonής ΒAX ZΕΡΑ Εtoς 50-ΑΦtλλου 11616 Τιμή 050ευμ Τπότη 25 Δεκυβου 2019
ΕΧΕΡΑΕΡΕΜΕΑΕΕ ΠΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗKΕ
ΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ" ΤΡΙΓΩΝΟ
5 συνεδρίαση
Εξηρές του Δη μοτικού Λιμεν .
κού Τομείου, μ .
σα στις γιορpτές των ίoc στην Μορίνα Α.Ε.
Χριστουγέννων , naρα.
μοδότηση οuoία ό.
μως είναι nuς το τpiγω.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ.
νο naρaupείται . δότι
η αρμόδια Εnτρonn σ.
nna unoypάφeι τις γνω
μοδοτήσεις .
Ερης Τσελίκος
Το τunκό της υnoθεσης αναφέρει nuς npόχpoήθnκ to oυδέτεwνχν στη ον
ρο, τρίγωνο tης napa . κειται γα Φετική γνωΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΒΟΥΛΙΑ!
Τέτοιες μέρες τέτοια nόγια
στων γιορτν μας τα Λαμπιόνια
να nρonάβουμε τα βόλια
στων ονείρων τα ηαμόγια!"
ΚTος συνοδεύοουμε τούτες τις Άγες μέρες
με μια ακόμα θερμή ευχή για τον ζωδη μέθυσο
Στρατηλάτm!
στημελτ opei ο Iπύρος Κίκεpης
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα
του Mητροπολίτη Χρυσόστομου
Η Τ.Φ.
οι εργαzoμενοι
και οι συνεργάτες τns
σας ευχονται
Καλά Χριστούγεννα
& Χρόνια Πολλά
Τέκνα εν Κοpίω a .
γuπητά , Χάρις υμn κτον woυμενον ν
και εpήνη από Θεού συτήρα και φωτουημ
πατpός ημν, και Κυεxtίνη pα του μεγάρίου Ιησού Χριστού . λου θαύρατος ψάλ .
Ρωp. 1.5.
, Παναρμόνιος
λούντων και καττιmλή.
λουν . Είναι ο σητλ .
κα κός
εpήνηs
Τ νχτα της δοκίας , δηλαδή της
και Θεού καί Σωτήρος τος του Νόμου. κατά
μν Ιησού Χριστού ο
ύμνος των απων , τα γνθλα της οπού
τον οποίο "λήθος as topτάζουμε σήμε
στρατός ουρανίου , .
νπιον των αγρα 5 του Κυρίου γάuης , του 'υληpμα
Τον Απύστολο Παύλο,
| συνέχεια στη σελ5