Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1. φλο
Ε ΠΑΤΡΙΕ
πην Ολυμπα Οδ%
,Δ μ ΗΒΑΡΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΜ . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Τρίn 24 Δwρίoυ 2019 wwwpurinos.om A φυου41057ΕΥ030/ Τpn Α0ονος 16
ΚΥΛΛΗΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Χέρι κθεούν έσωσε την οδηγ .
Αγuπ μου oνonuooooς οnδaμός
Ηγίνnm τθprυ
να η μrάn o m δοκ
Εναι ω avtpe φuς υ κοη spο ivean
οum epάνn, n eλnληiο
κα n aouίa -ea vους T ναςχόεςνονονpωvγen
| ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΡΑΜΑ.
<ΒΟΥΤΙΑ
θανάτου...
Πn λον , νa pίψουμε ο βμα o
Brεtμ eτες ν κepoia pος 8oνο unακής
uα δό Χρσn p α όλες
και όλουκ κυμία κoι χαρά να γπίtε tη ματία
iyraSpage -oioop ipeη l
Πανoγoικ Ανωνκooωος
Ο Δίpς
ΔΩΡΕΑΝ
ΕΝΕΛΣ
ΤΟ ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΟ
ΗEΠΙΣΤΡΟΦΗ AΟ
Φος toν Χειμνα
κι eotαίνεoa, και κερδίζεις
ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΕΟΔΟ..
Η ΑΝAΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΖΩΗΣ ΤΟΥ 19ΧΡΟΝΟΥ
ΣΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
εowstaimaioiatos ns
ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΝΤΑ
-. ΜΠΕ ΤΝΚΜΗΤ
ΚΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ. .
Π 4εupaΜ ΗΕΝAΣ ΑΝΟΕ
26220 38165 & 6932911645
ΧΛΜΑΜΑΛΙΑΔΑΣ . ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ
ι 5 1
Romina
ΤΟΙΝΤΖΗΣ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
κοομήματ0 . ωρολόγια . ασnμκό!
KATETMENA nOon NAOTnoA
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
shapping center
ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α -ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ
raλonoύες 6,95ε
3,80e
raλonoύλο pig 2.ος
ΛΕΛΕΣ
roλenoύλο
Καλά Χριστούγεννα
7,55ε
Κοκκόρια s 4,556
6,53€
Κοτόηουλα po o 3,50ε
Κοτόηουλο ρολό mum 5,55
ralonoύAλο o .
ΚΑχpo
Κότες ο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ διαrομή καr ' οίκav
AANT2OI TYPrOY HAEIAE
Κουνέλια νωnά r
ΕΕΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΤΟ ΠΟΜE
Τ a-612υ
K. 6873022001
Chistmas
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Aiλoν 13, nipyoς Τη 20310 37014
www.omina gr
Eρμεύ 19 nύργος tm 26210 22465
EMPANTHPIA
κατεψυγμένα
rαλonoύλες o 35
553. aνoί m 43
ΡΜ 6ληd
μεταξύ μας .
Κότος
κίνες
TABEPNA
Nouvia
4 Opri
Anμupο
nepδς
Σnprb 93.
Arpάr
κ Aου eva
ΜEΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΧΡΙΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Yis Voptis
o-m α
ΟΑΜnoΡεTΕ ΝΑεπEτετ
ΑΠo το ΚADPΜΕΝΟ ΜAE ΜEΝΟΥ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΛΟΓΗ
| ΚΛΑΠΑΛΤΗΕaΤΗ rovruemοΥΛΑ
ηΥΛοοοΥο κΛ ΑΡ ΑΤΗΜΕΗΟ.
Υ Μ ΕΛor KΑ ΣτηΟΙΑΑ
έvεμα C01αη
Ρουσόηounος
ΑΓΟΡΑΖΩ
ΕΠΙΔΟΡπιο
ΧΡΥΣ.ΑΣΗmi
ΗΚΗΑΕΗ καννAΜΤΕΑ Ε
αοwA Α Α Τημεα
uαλαa κοσμητα-Αpεςηουσατα
μ 6-p Τη20Κo
ΚΑΟΕΚΟΠΤΕΙΟ
METPHTA
A 6980 32 826
ANΟΛΟnοvΛΟΥ ε ΚΑι ΠΑΤ-Ν . πνeΓoΥ
nυndtnu
I aμiτε Εmές εμmε
τ Μτάτ tάτun
ιa τις γιορτινές αγορές σας nροτιμήστε
τα κατοστήματα του νομου μας!
ΜΑ KΟηΚΗ nrΟ300
Τ EO ΠΑΤΡΙ
puτούν όλου.