Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
μέχρι θανότου pο
νο κφpdζεΥ
Την dro
Δεχεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5918
Τμή φύλ.: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Τα έθιμα
των Χριστουγέννων
στην Ελλάδα
Σελίδα 15,
|Στάθης Κωνσταντινίδης:
Εις τα ακουόντων το αίτημα
για την χορήγηση ενισχύσεων
από το πρόγραμμα de minimis
στη Δυτική Μακεδονία
Σύνταξη
Σελίδα 5
Πριν τα 67 χρόνια
Ελπίδα , γέλιο κα χαρά.
αγάτη κι ευτυχία
να φέρει η Γέννα του Χριστος
μα προπαντός υγεία
0λεs οι ειδικέs καιηγoρίεs
ασφαλιομένων nou μπορούν
να αξοποιήσουν τη μεταβαική περίοδο
του 3ου Μνημονίου και να υνταξοδοηθούν
ακόμη και στο 550 έτοs.
ΦΠοιοι δικαιούνται ηλήρη και
Πooι μεκομένη σύνιαξη .
Χοόα Πολι
Η Εφημερίδα μας
Σελίδα 12
σας εύχεται
Καλά Χριστούγεννα
Επιτυχημένος ο 4ος
Δρόμος
Αγάπης
| από μαθητές|
σχολείων
της Κοζάνης|
Grexit προ των πυλν
για το ελληνικό
ποδόσφαιρο
mέsιΣ
Η κστιγμή
της αλήθειας
στα ελληνοτουρκικά,
ΑΠΟ ΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Οι πρτοι μήνες του 2020 θα είναι δύσκολοι για
| τις ελληνοτουρκικές σχέσεις . Ολα δείχνουν ότι θα
1φτάσουμε στη "στιγμή της αλήθειας , καθς ο
Ερντογάν μοιάζει αποφασισμένος να θέλει να προχωρήσει και να βάλει στο τραπέζι τις τουρκικές
Ι διεκδικήσεις τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατο| λική Μεσόγειο . Το αν αυτό θα γίνει έπειτα από μα
ισυνέχεια στη σελίδα 4
Οι μαθητές και φέτος!
ακολούθησαν τη δια-|
δρομή από την πλατεία
|της Σκρκας με τερμα.
|τισμό την κεντρική!
| Πλατεία Κοζάνης .
Σελίδα θ
ΚΩΔΙΚΟΣ