Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1. & Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.667.Τιμή 0,60 Ε .Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2019
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 83.791-Fac 26510 30.350. htp:/wαρroinosiogos.g. [email protected]
Πλημμύρισανω επισκέπτες πόλεις και τουριστικοί προορισμοί
ΕΡΘΝΟΙ
ΜΙΗΡΟΣ
ΧΡΙΤΟΥΓΕΝΝΑΝΗ
Ο Γορτνό το κλμαχθες στο κέντρο των Ιωανwίνων με κάλαντα Μετά τημείωση του ΦΠΑ και το φαινόμενο Sibub
εορτιγορές μουσικές εκδήάσεις..
Οharieυμα στο Μέτορο ο Πρυθιπουργής Κ.Μητουτάνης η αγορά ακινήτων στα Γιάννενα
. Πρότη στην κανοποήση των τουριστνη Ήπειρος .
Στα πρόθυρ... έκρηξης
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για μικρά διαμερίσματα
Ηυπερπροσφορά αναμένεται να ρίξει Τις τιμές τονέο χρόνο
Μετά πό μια δεκαετία σχε
δόν που η αγορά ακνήτων είχε
μπει στην εκατάψυξη, φαίνετα
πως διαμορφνεται ένα νέο
σκηνικό , με το νέο χρόνο να ο.
ναμένεται θεαματική ανάκαμψη
με τη ζήτηση να αφορά τόσο με
ταχειρισμένα όσο και νεόδμητα.
Το χορευπικό του ΠνευμαΤικού Κέντρου lvawiων, με
τα τραoόδία και τους χορούς
στον πεζόδρομο της Μ. Αηt.
: λου έδωσεχθες έναν επιπλέον
Τόνο στον χρστουγεννάτικo
εορταστικό κλίpα . .
PΕΠΟΡΤΑΖ
Το διερευνητικό ενδιφe
poν ποo υπάρχα για αγορά
ακνήτων στα Γιάννενα , πpoμηνυει επενδυτκή εέκpηξηp !
τη νέα χρονά
--------------ΦΠΑ σε όλα τα ακίνητα που προυθεί η σημερνή Κυβέρνηση και το
φανόμενο του Abuib . Στην Αθήνα
και σε άλλες πόλας υπάρχει και E .
Οι εoίωντς προοπτικές τουλά χιστον σε ό π αφορά Την Ηπειρο
και ειδικότερα το νομό ωσνννων.
σηρίζοντα κατά βάση στη διερευ - Ελληνες όσο και από ξένους Την
νημκή κίνηση που υπάρχει για ανεύρεση διαμερισμάτων , τόσο από pάγοντεςς Η Τpετής αναστολή Του
. Τα Χριστούγεννα γιορτάζουν σήμερα με
χωριστό τρόπο και εχρμα: οι
Ηπειρτες και οι χιλιάδες επ
σκέπτες της που κατέκλυσαν
πόλεις και ορενούς , επί το πλεί σμα θα είναι ελάν
στον, προορισμούς .
Σήμερα οι καμπάνες θα χτυπή
λούς επισκέπτες
Δαφορεmκή θα είναι η εκόνα
όμως στις άλλες περιοχές , όπου ή
δεν θα χτυπήσουν καν αι καμπά ,
νες ελλείψει ερων , ή το εκκλήσία α
Το δικό τους ξ
θηση στην αγορά δνoυν δύο πα
+ 11η σελ.
Μίνυμα στην Πολιτεία να ζωντανέψουν τα ακρπικάχωριά
Όλο και ξεθωριάζουν τα παλαιά
ήθη και έθιμα στην Ήπειρο!
Μάλη της Ένωσης Στρατιωτικν Ηπείρου με ατηοος Van
ημονεδική κάτοκο του Ορεινού Πογωνίου!
[PΕΠΟΡΤΑΖ|
οποία οφορά πολτες Τρίτων χωρν και κυρίως Ρσων , Κιvέζων
κα που έχουν τη δυνατότητα αγο ρoς διαμερισμάτων μεγάλης αξα
σουν στους περισσότερους ναούς
των Τεσσάρων νομν , με συτούς
>Οικαλικάντζαροι, τοΧριστόφωμον, το κqμβητο νερόν
νήμερα ο Υn. Εσωτερικν στο φυλάκηο Μολυβδοσκέηοστης Κόνιτοος
Σε μια κοινωνία ,
που όλο και περισσότερο 4θωριάζε
ηθικά , τα ήθη και τα
έθιμα των Χριστου Υέννων τα παλακ
χρόνια , είναι ένα ζηΤούμενο και όχι μό .
νο μια νοσταλγία,
είε y' auτούς , που
τα έζησαν , είτε για όσους τα ά - κουσαν και τα διάβασαν.
. Μπορεί ηπόλη Των
Ιωαννίνων , όπως και
α δημοφιλή ορεiνά
χωριά του Νομού ( κυ
pίως Μέτσοβο και Ζaγόρι) αυτίς τις μερες να
έχουν κατακλυστεί από
χλιάδες επισκέπτες , οι
οποίοι επέλεξαν την
ππριοχή μας γι
γιορτές των Χριστουγέννων , δεν
οχυει οpως το o για τα ακρτΡ
: κά χωριά, σε πολλά
ποία οι κάτοικοι είναι μετρημένοι
στα δάχτυλα του ενός χεριού!
Ζήτηση για
μικρά διαμερίσματα
πλήθοςς πιστν, όπως το διο θα
συμβεί κα στις περοχές με πολΣύμφωνα με Ε
-11η σε
| Ατζέντα
Βρχετέςρυθμίες γm
Νατmν νήw.
pις οτΑ
Εκδηλσεων
EEA. 2,4
για Της
αλβονιής μεθορίου, με ην κα Σο :
φία Δημητpίου , ην οποία επισκέφθηκαν μέλη του Δ.Σ Της Ενωσης
Στρατωτκν Περιφέρε -ησ
Σηις Χριστουγεννιάτικες εοpτές.
δεν διαυκέδαίον μόνο οι άνepωπο .
αλλά νρζον καλύτερα τον γενηθέντα Χριστό. Και τον αγαπούσαν.
Και βίωναν τη διδασκαλία του .
Μαθητές και σύλλογοι
τα κέψαλανκ στις Αρχές!
Σύμφωνα ε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
Μήνυμα στην Πολιτεία
Χαρακτηριστική περίπτωση Το
Οpaνό Πωγωνίου, Επί της ΕλληνοΠερί καλικαντζαραίων
ίδιαίτερα διαδεδομένες στην
Ήπερο είνα α δοξα - 11η σελ
Το αργότερο μέχο τις 31 Δεκεμβοίου
η χαταβολή του χοινονικού μερίσματος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
V Aυtήθηκ το ποσό στα 215 εχατ. ευρ , πρισσότaρο οι δικαιούχοι
Ο Μπορεί να είναι δύσκολο να
καλυφθούν με το υπάρχον δια θέσιμο εισόδημα οι αυξημένες
υποχρεσεις Των Ελλήνων φο ρολογούμενων , λόγω και του
κλεισίματοος Της χρονάς, ωστόσο το κοινωνικό μέρισμα αναμέ
νεται να δσει μια μικρή εανά όσους Το δικαιούνται
Στον αέρα το ματς Κυπέλλου με τον Παναθαναίκό . .
Σε μίνι διακοπές μέχρι το Σάββατο
οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννινα
. Με χριστουγεννάτικες με .
λωδίες απλημμύρισαν χθες φέρεια Ηπείρου και Δήμους και αΠαραμονή Χριστουγέννων, στ ντάλλαξαν ευχές με Τς τοπκές αp na, καταστήματα , αλλά και δημόσιες υπηρεσίες.
Μαθητές . τοπικοί φορείς . η
στρατωτική μπάντα αλλά και σύλ
λογοι έψαλαν τα κάλαντα σε Περ-Με τηλεοπτική κάλυψη το παιχνίδι με τον Απόλωνα Λάρισας
Σε μίνι διακοπές βρίσκονται
οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ
: Γιάννινα λόγω Χρισπουγέννων
και έχουν μια πρπη τάξεως ευ
καιρία να γεμίσουν μπαταρίες
αυτές τις μέρες ενόψει Της δύ σκολης συνέχειας.
Σύσσωμο το ποδοσφαρικό
Τμήμα του ΠΑΣ Γάνννα βρίσκεται
σε διακοπές από Τς 23 Δεκεμβρ νο Σάββατο 28 Δεκεμβρίου.
ου, με τους παίχτες να επιστρ φουν σης προπονήσεις το ερχόμε- της γιανντικης ομά- -11η στλ .
Το στοίχμα β χές και τους πολτες.
ΛAL ΠΜΑ
11η σελ
Στην Περιφέρεια
Εορταστικό ήταν -11η σε .
ΕTΙΟVΛΛΙΔΕΣ)
Η πρόσβαση στο μυστήριο
των Χριστουγέννων
ΛΥΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
Χριστουγεννιάτικο όνειρο .
Η Ψυχολογία στο στρατόπεδο
> Του ΜΙΧΑΛΗ Γ. ΤΡΙΤΟΥ
> Του ΓΑΝΝΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ατρού
Καθηγητή ΑΠ.Θ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΛΛΑ,
. Εημερνουν Χριστούγεννα. Αχνόθαμπα ακόμα
κ"οξενπεμένος επιστρέφει στο χωριό του ύστερα
από μακροχρόνια απουσία στην ξενπά Το μουλάρι
του στμνει αργά αργάστο χωριό κα" ο ξενπεμένος
ονακαλεί στη μνήμη του Παραστάσες , σχετικές με
Τις ευτυχισμένες στιγμές των παιδικν του χρόνων.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕNA
ΠΡΟΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Γoρτάζουμε για άλλη μια φορά τη σάρκωση
του Λόγου , Το μοναδικό και ανεπανάληττο εκεί
νο γεγονός , που δίχασε την ανθρπινη ιστορία
και απετέλεσε την πλήρωση της πανανθρπινης
προσδοκίας για λυτρωμό.
.Η θεία ενανθρπιση είναι Το μεγάλο μυστήριο της ιστορίας . Η
υμνολογία των Χριστουγέννων με πλύ, χαρακτηριστικές εκφρό
σεις γράφε Μέγα και nαpoδoξον,
Αγριο Το ξεροβόρ, μες ην καρδιά του χεμνα , φυσοσε
λυο + Μα) oος και noλ
την ερχάμενη Τptrn
με όλες τις ειδήσας
των μερν
σασμένο και έφερνε Το χόνι σαν ανεμοστρόβλο, παντού καταχνιά,
οι λεύκες στο δρόμο φανόντουσαν σαν καλόγερο, , λες και κάνανε
μετάνοιες στον Ύψιστο, από το λύγισμα των γυμνν κλαριν .
Η ανυπομονησία και η χαρά τον πημμυρίζουν καθς αντικρύζει
Την τελευταία ράχη Του βουνού που πρέπει να περάσει για -7ηστλ
Μυστήριον ξένον ορ και παράδο α τετέλεσται σήμερον ,
αγαλλιοσμεθα
Το Κυρίω, το naρόν μυστήριον εκδιηγούμενο,Ακατάληπτον το
*7η σελ
, ΔεύTEα
τελούμενον, εν ΒηΟλεέμ σήμερον μυστήριον,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα