Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ριpΡΕΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
TPITH
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12417
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6- Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Έργο τεράστιας γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας
Κίνηση- μάτ με τον EastMed
Πιο ελκυστικά τα ελληνικά
ομόλογα από τα ιταλικά
Βρούτσης:
Αύξηση
σε επικουρικές
συντάξεις
Η απόδοση των εληνικν ομολόγων tίναι πλέον χαμηλότερη από εκείνη την παλικν και η ελληνική οικονομία σε
θετικότερη τροχιά από την παλική, αναφέρει σε άρθρο της η
La Stampa , τονίζοντας πως coι αγορές επιβραβεύουν τα μα .
κροοικονομικά στοιχαία που βελτινονται στην Ελλάδα κι
επιδεννονται στην Irαλία .
Οπικουρικές συντάξεις
θα αυξηθούν κατά μέσο
Σε άρθρο του ο rαλός οικονομολόγος Φράνκο Μπρούνι
εξηγεί όη οι απίες για αυτό το φανόμενο είναι πολλαπλές
Όπως τονίζαι προβλέψεις οικονομικής ανάπτυξης για την
επόμενη πενταετία είναι σαφς θετικότερες σε ότ αφορά
την Ελλάδα, εν θεωρeί ότ σημαντικό ρόλο παίζε και το
υπερδιπλάσιο πρωτογενές πλεόνασμα της χρας μας ένα νη Του Ταλικού .
όρο 99,5 ευρ με βάση το
νέο ασφαλιστικό σύστημα
αποκάλυψε μιλντας στον
Σκάϊ ο Υπουργός Εργασί ας Γιάννης Βρούτσης εν
έως το έλος του χρόνου
πιθανότατα και την επόμενη εβδομάδα θα δοθεί και η
αναλογιστική μελέτη .
Τόνισε επίσης όι στις κύριες συ.
Sτην Αθήνα στις 2 Ιανουαρίου θα υπογραφεί η Διακρατι κή Συμφωνία για τον ενεργειακό αγωγό EastMed. Πρό κειται για ένα μεγαλεπήβολο έργο τεράστιας γεωπολιτι Σε ΒB αναβάθμισε την Ελλάδα
κής σημασίας , το οποίο θα αποτελέσει την συλλογική απάντηση Ισραήλ , Κύπρου, Ελλάδας και Ιταλίας στην τουρκι
ο ιαπωνικός οίκος P&I
κή βουλιμία και τις παράνομες συμφωνίες της με τη Λιβύη.
Κι αυτό , γιατί με την υπογραφή της διακρατικής συμφωνί ας , που θα έχει τη σφραγίδα της ΕΕ , οι χρες της Ανατολιντάξεις έρχονται αυήσας για ασφ
λισμένους από τα 33 έτη και πάνω .
Η αύξηση θα oφορά το σύνολο
των συνταξιούχων καθς θα υπάρ .
ξε επανούπολογισμός
Ο κ.Βρούτσης διαβεβαίωσε πα .
ράλληλα όη δεν θα μεουθεί καμα
σύντοξη εν προανήγγειλε μόνιμο
μηχανισμό στήριξης για τους χαμη
λοσυνταξούχους , εν tκανε γνω
Κατά δύο βαθμίδες σε κBB, από B με σταθερές προο πικές , αναβάθμισε ο κπωνικός οίκος αολόγησης R&I ην
Ελλάδα . Αν και ο συγκεκριμένος οίκος δεν ανήκει στους Τέο
σερις μεγάλους-Fitch , S&P Moody's , DBRS-τους οποί
ος και λαμβάνει υπόψη η ΕΚΤ στις αποφάσεις της ( και άρα
έχουν σημασία για το πότε η Ελλάδα θα μπα στο QE ) ωστό σο η κίνησή του αποτιλεd ένα σημαντικό σήμα για nς αγο
ρές και την επενδυτική εμπιστοσύνη κα0ς θέται την Ελλάδα
δύο σκαλοπάτια κάτω από την επενδυτική βαθμίδα .
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχα σταθερή πολ Τική βάση, εν το δυνομικό της οικονομικής ανάπτυξης ανα .
μένεται να ενισχυθεί.
κής Μεσογείου στέλνουν το μνημόνιο Ερντογάν στον κάλα θο των αχρήστων.
Ο αγωγός EastMed είναι επενδυτικό σχέδιο 6 με 7 δισ. και
αποσκοπεί μέσα από μία διαδρομή 2.000 χλμ . να μεταφέ ρει ποσότητες φυσικού αερίου (10 έως 20 δισ. κ.μ. ετησίως)
στό πως κάθε χρόνο θα ενσχύεται
το σσφαλιστικό με το 0,5 του ΑΕΠ
από τα κοιτάσματα της Λεβαντίνης του Ισραήλ και της κυπριακής ΑΟΖ μέσω της Ελλάδας και της Ιταλίας στην Ε.Ε.
20.691 ναυτικοί στα ελληνόκτητα
πλοία
ΔΕΗ: Μείωση κόστους
από την απολιγνιτοποίηση
S&P-Fitch: Σε cεπιλεκτική
χρεοκοπίαν η Αργεντινή
Το κόστος mα την ηλεκτριχή ενέργεια θα μειω θεί κατά 400 εκατ . ευφ τον χρόνο με την από .
, συοση της πλειονότητας των λιγνιτικν μονά .
δων της ΔΕΗ ως το 2023. Αυτό προβλέπει το πενταετές
σχέδιο . Το ίδο διάστημα, οι εxπομπές διοξειδίου του
άνθραχα από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ
προβλέπεται να μειωθούν κατά 75%.
| πίσυνόλου 1.355 πλοίων που απογράφηκαν από
την ΕΑΣΤΑΤ στις 20 Σεπτεμβρίου πέρυσι 1.238
οία, ε των οποίων τα 1.155 ήταν ελληνικά
και τα 83 ελληνόκτητα υπό ξένη σημαία . Στα ελληνι κά πλοία απασχολούνταν 19.648 ναυτικοί ( 57 ,5% Έλληνες ). Στα ελληνόχτητα με ξένη σημαία , απασχολού.
νταν 1.043 ναυτικοί ( 70,5% Ελληνες ).
οι οκου Fitch και Standard and Poor's προχρησαν
στην υποβάθμιση του κρατικού χρέους της Agγεντι
νής , κρίνοντας πως η χρα βοίσκεται πλέον σε κατάστα.
ση αεπιλεχτικής χρεοκοπίας, από -CC, μετά την ανα βολή της πληρωμής εντόχων Τραμματίων του δημοσίου
αίas 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.Η Αγεντινή δεν τή
ρησε τις δανειακές υποχρεσεις της .