Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγαna
τον τόΠo του
πρέπεi να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ι διοτήτης Ειδότης, Δαιθιτής ΒΑ ΕΡΒΑ Eτoς 50 Aμ Φiλλου 1165 Τιή 0,60 ημ. Τρίη 24 εκεηpίον 2019
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
ΠΟΙΑ ΕΝΑΙΤΑΕΑΡΙΑ
EINAI
TA EENAPIA
ΑΜΗΣΥΧΙΑ ΕΚΟΡΑΖΕΙ ΗΚΟΙΝΗ Π
τpoτηγική nou θα 03onoior η λεyo , νητικό οκοφος νο κνηθe
συνδυάζει ano - μενη ουμφωνία , με τηνύτια της Κρήτης , αhhά
Νβυη κoι να αnoστείne σε neρon nou ανήκε
μετnon των εpευνnmό σκόφος νου . στη Μpυn . Edν tο ερευ .
νητικό κινηθεί ηέραν της
Τooερα εvo τα e NBOK η .
φοσιστική αντι .
npοκλήσων της Τουρκ .
: ακοnουρεί η Kuβέο ως της Κρτης
μέσης γραμμής nρος την
νόρια noυ ανακύητουν nhεupά της
ο ανουάριος του 2020 να το όμεσο μέληov .
αναμένετο Φερμος μη .
νος , καθς σκδον nρo6 . Λιγότερο cοpap , npo .
ξοφλεrra ότι η Άγυρα βλέηει το τουρκικό ερευ .
νέργεια δεν θ0 θεupn0ε
Το εnικpστέστερο κα nopopiοon κυpιapοκν
δικαμότων
vχευ στη σελ
Drone απέκτησε η ΛΕΚ
Δωρεά από τα ΕΛΠΕ
Η "Τροφή" μας στην
φάτνη!
Τετρακόπεpo Urono) an
Α3 κησε η Μoχη Ελλήνων Κα ταδρομέων Ν. Πρέζος μετά
Η ννnon ενς noo ηvo συν ονόpνα apά uw o !
κow 6ούμα οtε μπροστά στα μάτο μας το μγoiο μυστρο υς
δnς , Av n ywon norov κo
δο0. με
oeοnou κοθε na .
μες mp e .
υνυτυα m
anό δωρεd της εταυρείας ΕΛ.
eπooouτo, ο όu0 0εύς δεν εyoοτί Πειpe toν κόομο Του, oκέφε ,
το κα φοντοο κον noo μotος ογon κα φpονoο ενα !
να μας η γνηon tυ Χοστύ νχεοΌτη σελ.Η mεί ο n. ΘκαλόσιοΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΛΙΑ
νχειa στη σελ5
ΠΕΝΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Η Τ.Φ.
οι εργαzoμενοι
και οι συνερνατες της
σας εύχονται
Τα Χριστούγεννα στουγίννων
είναι μια από τς με . πλημορίζει την ψυ φικότητας και προ
γαλύτερες γορτές χή μας και μας κάνει σφοράς , όχι μόνο
της χριστιανοσύνης χαρούμενους . Eίναι για μας ή για τους
Είναι η γννηση του αυτό το πνεύμα που άλλους , αλλά για ό.
Θεανθρπου πoυ μας προτρέπει να λους μας , Χριστού .
δωσε άλλο νόημα βελτσουμε τον χα - γεννα σημαίνουν α
στην ζωή μας . Είναι ρακτήρα μας , να γάτη . Είναι το να δ
ο Χριστός noυ Yεv μην σκεφτόμαστε ε νει κάποιος κάτι α
νiέraι ξανά στον κα - γωστικά και να ε πό τον εαυτό του
θένα από εpάς . Είναι μαστε ευγνμονες στους άλλους .
Είναι γιορτή συντροπου
Καλά Χριστούγεννα
& Χρόνια Πολλά
υτό που έχουμ .
το πνευμα των Χρι .
nn Λouο
| συνέχεια στη σελ, 5.