Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ e
aggelia
ΓΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9998 -ΕΤΟΣ 35ο-ΤΙΜΗ 1ε- ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2019
ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΛΙΓΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 912,52 μονάδες
Ανοδος 2,29%
ΩΣ ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΥΛΑΤΟΣ
Δίαδηλωσεις
ΝΑNTM Εππης Ν
ΜΟΝΙΛΟ
ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕΟΛΑ ΠΙΣΟ
"Νίπτει τας χείρας της"
η Γερμανία για τα
ασυνόδευτα ανήλικα
ονέο νουος
WIMZTIKI
ΝΟΣΟΠΕΙ
HΖΚΟAα
ΣΥΝΤΩΝΣΟΣ:
με μετρ0,
Προσφυγόπουλα
Σελ 4
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΣΟΓΚΙ
Σελ. 3
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Λερναία Ύδρα
Δένδιας: θα κανουμε 0,τι απαιτείται
Αυξανόμενες ενδείξεις ότι το Ισλαμικό Κρά.
τος αναδιοργαννεται στο Ιράκ, δύο χρόνια
μετά και την πση του τελευταίου προπυργί.
ου του χαλιφάτου " στη χρα, υποστηρίζουν
ότι έχουν στη διάθεσή τους αξίωματούχοι των
κουρδικν και δυτικν μυστικν υπηρεσιν
επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις της Tκαντι στικής οργάνωσης έχουν ενταθεί.
Τα μέλη της οργάνωσης είναι πλέον Πο εκ Παιδευμένα και Πιο επικίνδυνα αn 'όι ήταν
τα μέλη της Αλ Κάιντα, υποστmρίζει στο BBC
ο Λακούρ Ταλαμπανί, αντατος αξιωματούχος της κουρδικής ανιτρομοκρατικής υπηρε σίας .
Εχουν καλύτερες τεχνικές, καλύτερη τακτι
κή και Πολύ Περισσότερα χρήματα στη διάθε
σή τους", εξηγεί ο Ταλαμπανί, και Προσθέτει
ότι τα μέη του Ισλαμικού Κράτους έχουν m
δυνατότητα να αγοράζουν οχήματα , όπλα,
εξοπλισμό, καθς και Προμήθειες σε τρόφι
μα" . "Από τεχνολική άποψη έχουν επίσης Πε ρισσότερες γνσεις. Είναι mo δύσκολο να
τους εξουδετερσουμε", σημεινει ο Ταλαμπανί..
Ση βάση του , στη Σουλείμανίγια, στους λό
φους του Ιρακινού Κουρδιστάν , υπάρχει γενι
κς η εικόνα μίας οργάνωσης, η οποία τους
τελευταίους 12 μήνες έχει επιδοθεί στην ανα συγκρότησή της από τα ερείπια του 'χαλιφάτου" . "Βλέπουμε ότι οι δραστηριότητές τους
αυξάνονται τρα , οπότε υποθέτουμε ότι η φά
ση της ανασυγκρότησης έχει Πλέον ολοκληρωθεί .
Το νέο Ισλαμικό Κράτος είναι πολύ διαφορετικό . Δεν ενδιαφέρεται πλέον να κατέχει
κανένα έδαφος , διότι δεν θέλει να είναι στο
χος . Αντ ' αυτού , όπως οι προκάτοχοί τους
στην Αλ Κάιντα, τα μέλη του Ισλαμικού Κρά
τους αναπτύσσονται στα βουνά Χαμρίν του
Ιράκ. "Αυτός είναι ο νέος κόμβος της οργά νωσης. Τα 6ουνά είναι Πολλά και συνεπς
Πολύ δύσκολο για τον ιρακινό στρατό να τα
ελέγξει .
Η Σαουδική Αραβία
καταδίκασε πέντε
για να υπεραστιστούμε
Gτομα σε θάνατο
την κυριαρχία μας
και τρία σε ποινές
κάθειρξης
Σελ. 2
Σελ. 6
ΣΤΟΝ 'ΑΕΡΑ" ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ZPTASIAI
"καμπανες
ΚΟΝΟΚΣ
KOINON
ισεις
σε σοβάρες παραβάσεις
αρες παρ
Αποχή αποφάσισαν
οι διαιτητές
με μηνύσεις απειλεί
ο Ολυμπιακός
και 2μαύρη" εργασία
Σελ. 7
Σελ. 10
Ο λογικός