Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apθμ. φίλου 36.111 - Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 wwwtharrosIEWS.gr
ΟΑΡΡΟΣ
Από το 0.
Καλά Χριστούγεννα
από καρδιάς!
ουφερ
Έτος 1205 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕ ΣΣΗ ΝΙΑΣ
Τιμή 1 ευρό.
ΟΙ ΑΛΛ0ΔΑΠΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΛΕΟΝ
ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΗ 24ΧΡΟΝΗΣ
Ζητά να παραδοθεί
βιντεοληπτικό υλικό
από το επίμαχο βράδυ
σελ 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ
Τα σχολεία που
βραβεύτηκαν από το
Δήμο Καλαμάτας
ΑΥΞΗΣΗ 30%
σελ. 24
σε σχέση με Προ κρίσης εποχή
Τη νόμιμη οδό για να ξασφολίσουν μόνιμη δια μανή και epyaσία στη Μοσσηνία χωρίς προβλήματα φαίeται να
eπλόγουν πλόον αι ολλαδαπαί που κατοφτάνουν στην ποριαχή μος .
Τα τολουτοαία χρόνια ηεμποιρία των Αρχν , από τα στοχρία παυ δαδέταυν και ταυς ελέγχαυς που διονεργούν .
eίvoι πως οι νάμιμοι αλλοδαποί είναι περ ίτου κατά 30% περισσότοραι συγκρπικά με άσους ήταν τα χρόνα προ
κρiσης και ιδιαίτερα πpν από 7-8 χρόνια.
Σεό Ταpαρά τους παράναμους, άπως είναι φυσικό δεν υπάρχαυν μέτρήσιμα στα ιχeί, αλλάη aίσθηση που υπάρχει σ άσους διαχειρζονται τέταιες καταστάσες είναι ότι η Kpίη aνάγκασε πολλαύς να στραφούν σε όλλος χρος
sκτάς Ελλάδας , Μάλιστα, τα τέλευταία χρόνια ποράνα μαι ολλοδαποί δεν οπιλέγουν να βρίσκοται μόνιμα σε μα
πeραχή , ολλά μετακινούνται συνεχς και ανόλογα μο τις αγρατικός oργασίος που βρίσκανται σ οξέλιξη. Έται.
ση Μοσσηνα παραηροhoι aύξηση προσόλουσης παρέναμων ολλοδαπν κυpίως την εποχή της ολαασυγκα μιδής.
ΧΑΣΙΣΟΦΥΤΕΙΑ ΤΑΥΤΕΤΟΥ
Το DNA έδειξε
τον καλλιεργητή
δύο χρόνια μετά
ΣΕΛΜA 5
K.A.K.
Σταθερή
η τιμή της
γαλοπούλας,
ανοδική του
σελ 4
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Ρύθμιση οφειλν
χοιρινού
της ΔΕΥΑΤ
προς το Δήμο
ΣΕΛΙΔΑ 12-1
Σε Καλαμάτα, Μεσσήνη & Μίνη
Πληθρα χριστουγεννιάτικων
εκδηλσεων από φορείς και σχολεία
σελ 7
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΙΟΑΛΟΥ
ΣΠΟΥΡΓΤΣ
ΣΕΛΙΔΑ t, 10, 11 ,
unOTTHEE
KουA ΑΣΤΜΑ
protasis
kökkous
SNACK CAFE
AMEPKH EYOTH
THN EMAASPAIONADO
DEIVERY: 27220.22522 ΜΕΣΣΗΝΗ
Παύλου Πτωχού (έναντ Δημαρχείoυ)
κυNυT . ΘΗHΗ 135, ΤΗ. 2102255
ΜΠΑΝΙΟ-ΠΛΑΚΑΚΙ -ΤΖΑΚΙ
www.pamazisakor
ΑBΗRE EΡΛRΝΗ 14 , HA. 0345454D