Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΟ 21 -ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27444
Αισιοδοξία της ΤτΕ για την
κυβερνητική πολιτική
Βελτιωμένα
μεγέθη για ξένες
επενδύσεις και
έλλειμμα
οικονομικν πολιτικν , ε στιάζοντας στην επανεκκίνηση ήδη εγκεκριμένων εμβληματικν επενδυτικν
έργων , στην επιτάχυν ση
ιδιωτικοποιήσεων,
στην προσέλκυση επενδύσεων , στην αναμόρφωση της
δημόσιας διοίκησης και στη
μείωση της φορολογίας . Η
μεταρρυθμιστική προσπάθεια έχει ήδη αποδσει
καρπούς . Οι πολιτικές που
έχει εφαρμόσει έως τορα
χρίνονται προς τη σωστή
κατεύθυνση και συμβαδίζουν με τις προτάσεις που
έχει καταθέσει η Τράπεζα
της Ελλάδος τα τελευταία
Αύξηση των ξένων επενδύσεων στη
χρα μας και σημαντική μείωση κατά
1,6 δισ. ευρ του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσν συναλλαγν καταγράφε
ται στο τέλος Οκτωβρίου 2019.
Συγκεκοιμένα, το έλλειμμα διαμορφθηχε στα 697 εκατ. ευρ και οι ξένες επενδύσεις έφθασαν τα 3,2 δισ. ευρ . Αυ τές οι εξελίξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Τραπέζης της Ελλάδος , οφείλονται
στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιν και στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενν και δευτερογενν ει
σοδημάτων , οι οποίες αντιστάθμισαν τη
διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου
αγαθν .
Το έλλειμμα του ισοζυ.
γίου αγαθν αυξήθηχε λότων
χρόνια.
Διατηρεί την
πτωτική Πορεία n
ανεργία
Η ΤΤΕ διαβλέπει ωστόσο ότι οι κίνδυνοι από το εξωτερικό περιβάλλον έχουν αυξηθεί , εν σε ό,τι αφορά
το εγχριο περιβάλλον , εχτιμά ότι υπάρχει ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάκαμψης εξαιτίας του αρνητικού διεθνούς
οικονομικού περιβάλλοντος ενέχει τον
χίνδυνο να επέλθει μεταρρυθμιστική κόπωση και να χαθυστερήσει ή εφαρμογή
Στο δημοσιονομικό μέτωπο σύμφωνα
με τα έως τρα διαθέσιμα στοιχεία , η
Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι θα επιτευχθείο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019 και το 2020.
Η ΤΤΕ στην Ενδιάμεση Εκθεση της
Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματι κή Πολιτική 2019 που υπέβαλε ο διοικητής της , Γιάννης Στουρνάρας στον Πρόεδρο της Βουλής , Κωνσταντίνο Τασούλα ,
αποδίδει εύσημα στην Κυβέρνηση επίση
μαίνονται ότι έχει πραγματοπουή σει ένα
δυναμικό ξεκίνημα και εφαρμόζει ένα ευ
ρύτατο πρόγραμμα μεταρουθμίσεων και
Ανάπτυξη 2,4% για το 2020 αι
2,5% για το 2021 προβλέπει η Τράπεζα
της Ελλάδος, εν για φέτος ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμά ότι θα ξεπεράσει το
1,9%.
Εντούτοις , η καταναλωτική δαπάνη εχτιμάται ότι θα αυξηθεί με σχετικά ή πιους ρυθμούς , καθς τα νοικοκυριά αναμένεται να χρησιμοποιήσουν μέρος της
αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου ει σοδήματος για την αποπληρωμή χρεν , ε
ν παράλληλα θα αυξηθεί και η αποταμί
Στο 16,4% διαμορφθηκε το ποσο
στό της ανεργίας στη χρα το γ' τρίμηνο εφέτος, έναντι 16,9% το β' τρίμηνο
του 2019 και 18,3% το γ' τρίμηνο του
2018, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα
εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε
777.041 άτομα ( εκ των οποίων περίπου
572.000 είναι μαχροχρόνια άνεργοι) και
μειθηκε κατά 3,5%, σε σχέση με το προ
ηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,9% , σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προη
γούμενου έτους .
Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας
( 20,5% ) παραμένει σημαντικά υψηλότερο
από εκείνο στους άνδρες (13%).
Ηλικιακά , τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων .
Αντιθέτως, υπογραμμίζει ότι η ταχύτε
gη υλοποίηση των διαρθρωτικν μεταρρυθμίσεων, η άμεση ή/και έμμεση μείωση
των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα και η ταχύ .
τερη του αναμενομένου αΣΕΑ
ευση.
Ετοιμο το 2022 το νότιο τμήμα του Ε65
Α. Καραμανλής , Δικαιοσύνης, Κστας
Τσιάρας , ο υφυπουργός Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων , Κστας Σκρέκας , ο Γ.Γ. Υπονουν όπως είπε.
Στην επίσκεψη ήταν παρόντες οι υπουργοί Οικονομικν, Χρήστος Σταϊκού ρας, Υποδομν & Μεταφορν, Κστας
Τη βεβαιότητα ότι τα έργα στο νό
τιο τμήμα του Ε65 θα ολοκληρω θούν εντός της συμβατικής προθεσμίας μέχοι
το τέλος του 2021, κίσως και προηγούμενα, αλλά και τη δέσμευση ότι χθα επι ταχυνθούν οι διαδικασίες για την έναρξη
των εργασιν και στο βόρειο τμήμα του
E65%, δηλαδή μετά τα Τρίκαλα και την
Καλαμπάκα, εξέφρασε ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της επιθερησης των έργων στο νότιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος, τον λεγόμενο Ε65, που
συνδέει την ΠΑΟΕ Αθηνν-Θεσσαλονί κης με την Εγνατία οδό.
Ο πρωθυπουργός διαπίστωσε ότι τα
έργα κινούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς , έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι απασχολούνται 1.300 εργαζόμε
νοι μόνο στο νότιο τμήμα και ανανέωσε το
ραντεβού του για τα εγκαίνια του έργουΧπολύ πριν τη λήξη του συμβατικού χρόΣΕΛΑ 2
ΣΙΛ Α
Σύγχρονους
κανόνες και
ρυθμίσεις ζητά ο
Εμπορικός
Σύλλογος Αθηνν
Στο φως η Κιβωτός της Διαθήκης;
Μπορεί το Ιερό Δισκοπότηρο να αποτελεί τον κουφό πόθο για πολλούς αρχαιολόγοuς και ιστορικούς , αλλά χαι η Κιβωτός της Διαθήκης αποτελεί μέσω της βιβλικής Ιστορίας έναν ακόμα σημαντικό θησανρό της Χριστιανοσύνης και όχι μόνο. Αν , βέβαια,
ποτέ βρεθεί.
Μία ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, υποστηρίζει ότι , ίσως, έχει εντοπίσει ένα σημαντικό στοιχείο . Το μέρος όπου είχε τοποθετηθεί η Κιβωτός , η οποία, σύμφωνα με το βιβλίο του Σαμουήλ , περιείχε τις δύο πέτρινες στήλες με τις 10 εντολές
που παρέδωσε στην ανθρωπότητα ο Μούσής , ύστερα από την επαφή του με τον Θεό.
Οπως ισχυρίζονται οι επικε φαλής της ομάδας, Δρ . Ζβί Λέντερμαν και ο καθηγητής,
Σλόμο Μπουνίμοβιτζ , η ανακάλυψη έγινε στην περιοχή Μπεθ Σεμές , όπου , κατά τη διάρ
χεια ανασκαφν , έφεραν στο φως μα τεράστια πέτρινη πλάκα, που στηριζόταν οριξόντια
σε δύο μικρότερες πέτρες .
Σύμφωνα με τον Λέντερμαν, η ομάδα, σύντομα , συνειδητοποίησε πως βρί.
σκεται μπροστά σε ένα τελετουργικό τραπέζι, το οποίο ίσως θα μπορούσε να Σ 3
Εκουγχρονισμό κανόνων και ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν στις εμπορικές
επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ζήτησε ο
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθη
νν , Σταύρος Καφούνης, από τον υφυ πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων , αρμόδιο για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο ,
Νίκο Παπαθανάση .
ΣΕΛΛΑ 2
Σε σχετική ανακοίνωση του

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Αύξηση στην οικοδομική δραστηριότητα τον Νοέμβριο
  Αύξηση 25,9% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον περασμένο Νοέμβριο , καθώς σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.469 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 628.966 m2 επιφάνειας και 3.213.670 m3 όγκου. Παρουσιάζοντας μείωση κατά 1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 10% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 25,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Το 11μηνο πέρυσι, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 7,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδε�
 • ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 6,1% στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων το 2023
  Σε 112.002 ανήλθαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων), για το σύνολο της οικονομίας, πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 6,1% σε σχέση με το 2022 που είχαν ανέλθει σε 105.565. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων το 2020, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το 2023 σε σχέση με το 2022, καταγράφηκε στον τομέα «Κατασκευές» (16,1%) και στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (16,1%
 • Στην εξεταστική επιτροπή η δικογραφία του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας για το δυστύχημα των Τεμπών
  Παρελήφθη την Τετάρτη 28/02 από τη γραμματεία της εξεταστικής επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» η δικογραφία του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Τα μέλη της επιτροπής αναμένεται να λάβουν γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας από την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024, προκειμένου να αξιολογήσουν τα στοιχεία και να κρίνουν αν και ποιο μέρος αυτών θα περιλάβουν στο υπό σύνταξη πόρισμα τους. Συγκεκριμένα, η γραμματεία της επιτροπής παρέλαβε το υπ’αριθμ. πρωτ. 48/22.02.2024 έγγραφο του Εφέτη Ανακριτή Λά
 • Συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο
   Ποια νομοσχέδια θα συζητήσει Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συνεδριάσει στις 11:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Η θεματολογία του υπουργικού συμβουλίου έχει ως εξής: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας θα παρουσιάσει την εφαρμογή των μέτρων κατά της ακρίβειας, αλλά και το νομοσχέδιο για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Ο Υπουργός ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, τον εκσυγχρονισμό του θεσ�
 • Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη «πρέπει να ξοδεύει περισσότερα,καλύτερα, ευρωπαϊκά»
  Στα βήματα για την ασφάλεια της ΕΕ εστίασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. «Η Ευρώπη πρέπει να ξοδεύει περισσότερα, να ξοδεύει καλύτερα, να ξοδεύει ευρωπαϊκά», τόνισε, προσθέτοντας ότι τις προσεχείς εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει προτάσεις για την πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική αμυντικής βιομηχανίας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι στην άμυνα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και έκανε λόγο για «μοχλό της καινοτομίας», ενώ επανέλαβε ότι τά