Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Άνοιξαν οι πύλες του Λιβυκού φρενοκομείου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KCNTRA
ΔΕΥΤΕΡΑ
23.12.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1816
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΕΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΑΝΟΙΕΑΝ ι ΠΥΛΕΣ
ΤΟΥ ΛΙΒΥΚΟΥ
ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
2.858 ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΕΛ. 7
LA STAMPA
Ελκυστικό το
ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΕ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΒΕΓΓΑΖΗ Ο Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΟΞΕnoριο του φρενοκομείου στη Λθη με κδυνο γενκευμένns σύppoξns ση Νεσόγειo
Ηεμπλοκή Τουρία, Ρωσίοs, Αγύπου, Ελλδος και Ιαλίοs στον ενφύλο γο mv κpορο ση
Λθn eυpονεί νδνουs όχωs poeδonoούν οι Ανερκονοί
ελληνικό ομόλογο
Η διοδικυοκή όνδοση ms eφrμερίδαs la
Sampo φοξενεί ονάυση η onoioο εξηγήί
γonoous λόγοus η onoδοση των ελλην
κν ομολόγων είνο, ηλέον , χαμολότερη
onό εκείνη mw πολικν κοι η οικονομία
μos σε θετικότερη τροχά οnό εκείνη Τηs
γεπoκήs μos χάρas .
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΕΙκονική Πραγματικότητα
ΣΕΛ 10
ΟΤΑΝ δεν μηορείs να δσειs στον κόσμο
Ψωμίτότε κατοφεύγεs στα θεάματα. Στο δό
μα αυτό καταφεύγει η κυβέρνηση Προκειμέ
νο να αλλάξα την ατζένα anonpooανατολζονταs τον κόσμο από τα καυτά ηροθλήματα .
ΕΤΗΜΗΝΕΣ μετά ns εκλογέs anoδχηκε όι
Το σύνολο των εξαγγελιν του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν αέρas κοnανιστός . Οι επενδύ .
σεs εκλομβάνονται ηλέον ωs ανέκδοτο οφού
κανέναs ξένο όμλοs δεν αναnοκρίθηκε στο
nροσκλητήριο των νεοφλελεύθερων μάγων.
ΜΑΛΙΣΤΑ κάποιοι Κινέζοι και Αραβεs rην
κοπάνησαν εγκαίρωs γιατί δεν μάσησαν το
nopoμύθ .
Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ nouέδωσε την εκλογική
Μκη στη Νέα Δημοκρατία φορτθηκε με
Βάρη εν μεγάλα κοινωνικά στρματα nou
Βρίσκονταν στο όριο τηs φιχεισs ανακά
λυψαν ότι δεν Πρόκειται να ξαναπάρουν το
13ο μισθό γιατί η κυθέρνηση είναι κατά των
επιδομάτων .
ΣΕΛ 16
CH0 1,
ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
δοσυνομικο, φορντοs μάλσιο γάνηο, σέρνον η γνοκο έξω onό το μήμα
Πυροβόλησε
εξ επαφής την
33χρονη σύζυγό του
D TEA. 3
ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙ ΕΥΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ ΩΜΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
ΣΕΛ 3
> ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΟ 2020 ΤΙΣ
ΔΙΠΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΑΚΙ
Τρία ηφαίστεια στη
γειτονιά μαs
Προβληματίζουν για
ενδεχόμενη έκρηξη
Ηηpόoφom ρογοδία με τουs 18νερούs
στο Λευκό Νιοί Ts N. Ζnλανδίοs ανέδεr
ξεμε τον no δρομοτικό Τρόηο τοus Kνδύ
νοus ms enioκεψns σε ενεργ ηpoίστεo .
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο Που βρίσκεται στο
τραπέζι αλλά δεν έχει ακόμη Πλήρως κλειδσει ,
αναμένεται στο Πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού
να καταργηnθεί η υποχρέωση ασφάλισης για το
μπλοκάκω στην Περίπτωση Που ο εργαζόμενος
είναι ταυτόχρονα και μισθωτός
ΣΕΛ. 8-9
ΣΕΛ 1