Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ίδιοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αp. φύλλου 17.665. Τμή 0,60 Ε . Σάββατο- Κυριακή 21-22 Δεκεμβρίου 2019
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 % Τιλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa: 26510 30.350. http:/wwwρroinostogos.ge [email protected] gr
Πληθρα Χριστουγεννιάτικων εκδηλσεων και γιορτινοί ρυθμοί στην πόλη
ΕΣΤΑΝΕΤΑΗΓΑNΝΟΤΙΚΗ ΑΙΟΡΑ
Ο Στην αύξηση της κίνησης βοηθάει η καταβολή δρων, Μίτειτο Στρατοδικείο στα Γιάντενα και το Τανυδρομείοστο Δελβινάι
συντάξεων και επιδομάτων Ανοχτά και αύριο τα
εμπορικά, όμως ο καιρός. . γριεύει στην περιοχήμας
Βανδαλισμοίαμαυρνουν το χαρούμενοκλίμα. .
Καίριες οι παρεμβάσεις Κων , Τασούλα
για σημαντικά τοπικά θέματα
,Αισιόδοξα μηνύματα για την Οικονομία μετέφερε χθες στον
Πρόεδρο της Βουλής ο Γιάννης Στουρνάρας
. Μια αxρεμότητα που άφησε
πίσω της η απελβούσα Κυβέρνη
ση του ΣΥΡΖΑ, τακτοποιείται ορ
στικά προς όφελος της Ηπείρου
και γενικότερα της Βοροδυτικής
Ελλάδος,
Πρόκεται για την επικpηθείοα
κατάργηση του Στρατοδικείου Ιωσν
νiνων και η μεταφορά των aρμοδιοτήτων του στα ανίστοια στρατοδ
κεία Λάρας και Θεσσαλονκης
Η εδηση γα την κατάργηση με
Αοόδοξα pηνύματα
ια την οικονομία|
εξέτιμφαν ακΤα.
οoλας-L Στρνά
pας, εν θετικές εξε.
ις Τpοωpω και
μα ζίματα της π.
ριοχς pας από παPΡΗάος του Προέ
δου της Βουλής
Οσ0 πάει m αυξάνει η κίηση στα εμπορικά καταστή ματα της πόλης. Δπλα, εικόνα βανδαλισμού από την
αυλή του Αρχοντικού upoάλα .
. Αντίστροφα μετρούν πλέον
οι μέρες για τα Χριστούγεννα , τα
Γιάννενα έχουν φορέσει τα καλά
τους, παντού στην πόλη επικρα .
ταί γιορτνό κλίμα με τη διοργ .
νωση πληθρας εκδηλσεων
και η κίνηση στα εμπορικά που
μέχρι Τρα ήταν υποτονική , αυ ξάνει σταδιακά , βοηθούντος και
ΡΕΠΟΡΤΑ
Στο μεσοδάστημα υπήρξαν νέες
διαβουλεύσεις και χθες ενημερθη
Προεδρικό Διάταγμα, είχε ξεσηκσει
θύελλα αντδρόσεων σε τσπικό επ
πεδο , η προηγούμενη Κυβέρνηση Kε οκ. ασούλος πως από το
κκφευε και τον Αύγουστο με τν
πολεική αλλαγή κ μετά παράμβα
ση του Γνωτη βουλευτή Προέδρου της Βouλής Κων . Τοσούλα, η
λειτουργία του παρατθηκε για ένα
χρόνο , μέχρι τον ερχόμενο Μάο.
Κατά πην επίσκεψή του στο εργοτάξιο rου νόπου Τμήματος
DwavuSn ΚΤΙΣΟΥΛ
Δεν φοβόμαστε θερμό
επεισόδιο με Τουρκία ..
Υπουργείο Αμυνας στάλθηκε στο
Συμβούλιο της Επικρατείος για επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Δτά
ματος, με το οποίο καταργείται τα
προηγούμενο , που οδηγούσε σε
κλείσιμο και μεταφορά Το Στρατοδ
καίo Ιωαννάνων. Πρόκεπα για πολύ
θεrκή εξέλξη , που λύνει τα εχέρια : Κωνσταντίνος Τασούλας . ανa - Η
σε στρατωτκούς και πολίτες που έχουν σε εκκρμότητα δικαστικές υποθέσεκ, αλλά και
για τον δικηγορακό
Προσυπική δέσμενση για το βόρειο Τμήμα
του E.65 ανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός
[PΕΠΟΡΤΑΖ
Σε συνέντευξή του στη !
ReelNews, ο Γινντης βουλευi Της και Πρόεδρος της Βουλή
>Σύντομα Βα ολοκλη
ρυθούν οι διατραγματεί .
του διευρυμένου ωραρίου λε
τουργίας τους .
ια να ζεσταθεί η αγορά πρέ
πα να γεμέσει η τσέπη των πολ
Τν, δηλοδή να τους καταβληβούν
δρα , συντάξεις α επδόματα , κάn
που γνεται ήδη . Dστόσο και ο t κονομικές υποχρεω --11η σελ: Ελλάδας E65, το βόρειο
Κετρική Οκ.
σεις με την ΕΕ.
. Από σαράντα κύματα έχει περάσει ο αυτοκ .
ντόδρομος π
| φέρθηκε μεταξύ άλλων , στα !
Ελληνοτουρκικά , ολλά και στην ,
i επικείμενη εκλογή - 1ησελ
Νανεργία τφατάει .
γερά σε Ήnειpο και
Δυκ. Mακεδονία 19,4%)
s mς Κεντρικής
- 11η σελ.
Τμήμα Του οποίου ενδιαφέ.
ρει άμεσα και την Ηrεpo .
καθς θα ακουμπά στην
Εγναία Οδ .
. Βέβα γ' αυτό δεν έχι εξασφ
λιστεί ακόμη η χρηματοδότηση και
είναι δάχυτος ο φόβος όn ίσως μα
: νει ημπελές το σημαντικό συτό οdκό έργα.
Κστόσο χθες ο πρωθυπουργός
κατά την επίσκεψή ου στις εργα σίες που ήνoνται στο νότη Τήμα
(αμία Ξυνιάδα) και
Χρηματοδοτεί με ένα και πλέον εκoτομμύριο ευρ από το ΕΣΠΑ
Σημαντικές δράσεις για τη Λμνη
θα υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης
> Στόχος η βελτίωση χαι διατήρηση οκοτόπων χαι ειδν
Maν ελud λα μα τν.
Αμελουγαή λιη τiας
Ο προύπολογισμός Τους ξεπερνά τα 5εκατ. ευρ
Προτάσεις στο ΕΣΠΑ για έργα
αποχέτευσης στο Δήμο ίσας
>ΜΙX. ΠΑΙΑΚΟΣ: Αναβαθμίζουν την ποιότητα ζως .
>Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΕΤΣΗ
Με Το ποσό Των
942.138,62χρηματοδοτr .
ται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Υποδομές
Μεταφορν , Περιβάλλοον
και Αεφόρος Ανάπτυξης
του ΕΣΠΑ 2014-2020 ο ΦοΡέας Διαχείρισης Λίμνης
Παμβτιδας για την υλοποίηση δράσεων με στόχο την προστασία και δια τήρηση, της βιοποικιλότητας της
περιοχής ευθύνης του Φορία
Διαχείρισης Λίμνης Παμβτιδας του κοθεσττος διατή -1η σελ
Ο Ενδιοφέρουσα , πρόγματ
ναι η απάντηση του Γραφείου Τυ
που της Περφέρειας Ηπείροu |
(18.1219) στον επιστοογράφo
ης επστολής (14.12-19 ) αναφορικά με την Αμπελουργκή Ζνη
Ζτσoς Ομως. κο συβαpό aτό
πρόβλημα θέλει Εμπεριστατωμέ
νη μελέτη, στε το εδάσος, να γ.
να Εκμεταλλεύσιμης αμπελουρ Υας έκτασηp , λtn Eιδήμων επστήμονας .
Την υποβολή προτάστων
ένταξης και χρηματοδότησης στο
ΕΣΠΑ έργων αποχέτευσης ακα θάρτων συνολικού προϋπολογ+ 11η σελ
σμού που ξεπερνά τα 5 εκαι ευ
Η Αναδημία ΑΒηνν τησε
τoν θεόδωρ0 Πanaγιaνn
: p για το υπόλοπο Του οικΙο
: Της Ελεούσας καθς και για τον
aμό του Αγιου λωάννηενάκρε
-σε2 : νε το Δημοτικό Συμβούλιο
11ησ λ
Ιωαννίνων (ΦΛΠ
Συγκεκριμένα ο δράσες στοχεύουν στη βλωση
-11η τλ. .
Διαπιστσεις. . .
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Αύριο (3μμ) στο Εθνικό ΣτάδιοΖωσμόδες
Ηπειρτικη μονομαχία
ΠΑΣ-Καραϊσκάκη
lενική ίσοδος 10 ευρ .
ΓΝΩΜΕΣ
Η Τουρκία και ο Ερντογάν
ρένουν λάδι στη φωτιά!
Οι Ελβανοίτουρίστες
θα σσουν την Ήπειρο;
> ράφει ο ΠΩΡΓΟΣ ΠΚΟΡΕΖΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΚΑΛΤΣΗΣ
>rράφει ο
. Το τελευταίο του
παιχνίδι για το 2019 δ.
νει αύριο το μεσημέρι
(2212, 3:00 μ.μ) ο ΠΑΣ
Γιάννινα κααθς αντμετωπίζει τον Καραίσκά κη Αρτας στο Ζωσ.
μάδες για την 10η
αγωνιστική ης Super League 2
στο πρωτο επίσημο παιχνίδ με
ταξύ των δύο ομάδων της Ηπt .
Κυπριακή κβέρνηση και nολmικές
Κύπρου συνε ουν
πρόσφατης συνόνησης του Γενικού Γραμματέα του
ΟΗΕ Antonio Gutteres , του Κυπρίου προέδρου Νίκου
Ανοστοσιάδη και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Μusiaia Aidnci στο
Βερολίνο . Οι πιθανότητες για πενταμερή στο εγγύς μέλλον συνδιάσκεψη Κυπρου, Ελλάδος. Τουρκίας , Ηνωμένου Βαοιλείου και Τουρκο κυπριακής κονότητος ενα ελάχιστες , Η Τουρκία συνεχίζει την ε σβολή της στην Κυπριακή Αποκλείστική Οικονομική Ζνη OΖ μετο
γεωτρύπoνο Yavz και προκαλεί την κυρapχα
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι δεν εξεπλάγη κανείς πou ο δήμαρχος Ιω .
αννίνων κ. Μωυσής Ελισάφ πήγε στην Αλβανία , προσκεκλημέ
νος κάποιου ομολόγου του . Δε θα σταθούμε στο ότι είθισται να
γίνονται Τέτοια ταξίδια, αλλά θα πούμε ότι επιβάλλονται. Οχ στα
πλαίσια ουτού που αποκαλείται "διπλωμαπία πόλεων, nou μάλ
λον είναι αδόκιμος όρος , αλλά της ουσιαστικής ανάπτυξης σχ
σεων και μάλιστα δύο αν που είναι υποχρεωμένοι να ζου ο
ένας στο πλάι του άλλου-έστω κι ανη κυβέρνηση του ενός συ χνά παραβιάζει τους κανόνες Του διεθνούς δικαίου.
Ο ΠΑΣ βρέσκεται στην κορυφή
της βαθμολογίας με 21 -11η σελ.
+ η σελ
Ε3ησελ
8μ ΑΟΟΗ
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ητικός oroΣ
ΕMaραΟΝ Το πρωί
ΤΗΣ ΔεΥΤόΡΑΣ)
Έγκιρες ρηγραgές και ααmορeς για dλα τα ΣΠΟΡ
Υοpαpiζοnό τoν αα τω ΑΣnάνnα μwapioim oς
ναpoές τw nρuτοnopw τις Ν Εpοστενκς Πkοτδάμς
MMΟdης και Τότeις noaσuό τον A Δετέροo
Π0ΡΙΕΝΗDΟΑΜΗΕΝΕΜΜΕ
της Δευτέρας
Μια ξεχωριστή εβδομαδιαία τφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
σ' όλα
τα περίπτερα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα