Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Καμπανάκι για απορρυθμίσεις δανείων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
g77110859216 2
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Αριθμός φύλλου: 271 11
Έτος: 950.
Καμπανάκι για απορρυθμίσεις δανείων
TE: Οι κόκκινες χορηγήσεις μειθηκαν στο εννεάμηνο στα 71,2 δισ. παραμένουν όμως σε υψηλό επίπεδο
Σε μείζον πρόβλημα εξελίσσεται για τις τράπεζες
η αnορρύθμιση των ρυθμιζόμενων κόκκινων δανείων , καθς Παραμένει σε υψηλά επίπεδα το πΟσοστό των δανειοληπτν οι οποίοι συνομολογούν
ρύθμιση με την τράπεζα, αλλά δεν μπορούν να την
τηρήσουν για διαφόρους λόγους. Παράλληλα, όπως
προκύπτει από τα στοκεία που Περιέχει η Ενδιάμεση
Έκθεση για τm Νομισματική Πολιτική Που κατέθεσε
στη Βουλή ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννης Στουρνάρας, υπολείπονται των στόχων και
των Προσδοκιν οι εισπράξεις μέσω ενεργητικής
διαχείρισης, δηλαδή μέσω είσπραξης καθυστε
ρούμενων οφειλν, αναδιαρθρσεων δανείων και
ρευστοποίησης εξασφαλίσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα
με την έκθεση της ΤΕ, τα μη εξυΠηρετούμενα
δάνεια (ΜΕΔ) ανήλθαν στο τέλος Σειτεμβρίου 2019
σε 71,2 δισ. ευρό , μειωμένα κατά 10,6 δισ. ευρ
συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου 2018 και κατά
περίπου 36 δισ. ευρ έναντι του Μαρτίου 2016,
οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο
ΜΕA. Η υΠοχρηση του αποθέματος των ΜΕΛ το
εννεάμηνο του 2019 οφείλεται κυρίως σε Πωλήσεις
και διαγραφές . Ο λόγος των ΜΕΔ Προς το σύνολο
των δανείων Παρέμεινε τον Σεπτέμβριο του 2019
σε υψηλό επίπεδο (42,1%). Θετική εξέλιξη αποτελεί
το γεγονός ότι τα τελευταία έτη οι τράπεζες συνομολογούν κυρίως λύσεις ρύθμισης μακροπρόθε
σμου χαρακτήρα για τα ΜΕΔ, σε αντιδιαστολή με
ρυθμίσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Παρ' όλα
αυτά, στηνπλειονότητα των Περιπτσεων επλέγεται
η λύση της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής
και σπανιότερα της μείωσης του ειτοκίου και του
διαχωρισμού του υπολοίπου οφειλής. σελ 4
SCORPIOS
SECURITY SERVICES
210- 8070 427
BGτη 117& 7S 70
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Κιριιά.Πρωnός - Ονόφυτα- θεπσελονίκη
"Βολέςν Ταγίη Ερντογάν
και κατά της Ρωσίας
Έτοιμος να στείλει στρατό στη Λιβύη δηλνει
ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίn Ερντογάν, επιχε ρντας να εμπλακεί ακόμη ο βαθιά στον
εμφύλιο ου ταλανίζει από το 2011 τη χρα .
Σε δηλσεις του είπε Πως η Τουρκία δεν θα
μείνει σιωηηλή απέναντ σε υποστηρίζόμενους
αnό τη Ρωσία μισθοφόρους Που στηρίζουν τον
Χαλίφα Χάφταρ στη Λβύη . σελ .15
Δέσμη μέτρων για ταχύτερη
ανάπτυξη προτείνει η ΤE
Συνέντευξη στη Ν)
του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μάκη Βορίδη
Πρόβλεψη AΕΠ: +2,4% το 2020, +2,5% το 2021
Ησυνέχιση των διαρθρωτικν Πρόβλεψή της για φέτος μετά
μεταρρυθμίσεων, η αντιστροφή
του brain drain, n μείωση του
στόχου για τα Πρωτογενή Πλεονάσματα κάτω από ο 3,5% του
ΑΕΠ σε συνεννόηση με τους θε
σμούς , η ριζική αντιμετπιση φανίζεται λιγότερο αισιόδοξη
του Προβλήματος των κόκκινων
δανείων-και με περισσότερα μέ
τρα Πέραν του Ηρακλήν, αλλά
και η ενίσχυση του τριγνου σιόδοξη από την Ευρωπαϊκή ΕΠ
της γνσης αποτελούν, σύμφω - τροπή και τον 0ΟΣΑ. Στην έκθε
να με την Τράπεζα της Ελλάδος,
τις βασικές προϋποθέσεις τόνω
σης της ανάπτυξης στη χρα για τον επαναπατρισμό στελεχν
μας . Η ΤtΕ κατέθεσε χθες στη
Βουλή τηv Ενδιάμεση Έκθεση
για τη Νομισματική Πολιτική,
όΠου: εκτιμά σε Πάνω από 1,9% Εργασίας )., εν εκτιμά ότι πρέπει
τον ρυθμό ανάπτυξης για τη φε
τινή χρονιά (n ΤE βελτινει την
την αναθερηση των στοιχείων
για το Πρτο εξάμηνο από την
ΕΛΣΤΑΤ) και ανεβάζει τον Πήχη
στο 2,4% για το 2020και στο 2,5%
για το 2021. Δηλαδή , η TtΕ εμ
Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας
Ο ΑΝΤΡΙΟΥ ΜΠΕΪΛΙ ΝΕΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΒοΕ
από την ελληνική κυβέρνηση (n
οΠοία βλέπει ανάπτυξη 2,8% για
το νέο έτος) και περισσότερο αιΑΔΜΗΕ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ >12
σή της η ΤΤΕ τάσσεται υπέρ της
θέσπισης φορολογικν κινήτρων
Ευρωβαρόμετρο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ
ΠΑΡΟΥΣΙAZOΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ >6
Και ιδιτες στους αγροτικούς συνεταιρισμούς
Τη Δευτέρα Παρουσιάζει στο Υπουργικό Συμβούλιο τον νέο νόμο για τους Συνεταιρισμούς ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κα Τροφίμων Μάκης Βορίδης, ο onoioς μιλντας στη N
αναφέρει όu στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η δυνατότητα συμμετοχής τωνιδωτν , μέχρι
ποσοστού 25%, στην κεφαλαιακή θέση των συνεταιρισμν. Επίσης, Προβλέπεται απλοπο noη τις διαδικασίας ιδρύσεως συνεταιρισμν εντός 30 ημερν . Ταυτόχρονα, ο υπουργός
έχει δσει εντολή για εκκαθάριση του μητρου συνεταιρισμν. σελ 9
(στε αυτά να λειτουργήσουν
ενισχυτικά του Προγράμματος
που ανακοίνωσε το υπουργείο
ΤΡΙΠΛΟ ΠΛΗΓΜΑΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΑ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
να διατηρηθεί η ευελιξία στην
αγορά εργασίας. σελ. 2
ΑΝΟΙΓΕΙ ΗΨΑΛΙΔΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΣΥΜΒΑΠΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Δύο μονάδες
κάτω η ανεργία
τογ τρίμηνο
Θετικά
Υπεγράφη
το ΠΔγια
το Ηounda
Hills
μηνύματα από
το ισοζύγιο
πληρωμν
ΠΡΟΓΡΑΑ ΕΠΙΧΟΡΗΗΣΗΣ
ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μείωση ελλείμματος
Από 18,3% το 2018 σε 16,4% το 2019
Επένδυση 450 εκατ.
Θετικά μηνύματα για την Πορεία του ΑΕΠ κατά το 4ο τρίμηνο
φέτος έρχονται από το μέτωπο
του ισοζυγίου πληρωμν. Το
έλλειμμα του Οκτωβρίου ήταν
αισθητά μειωμένο, στα 673,4
εκατ. από 914,6 εκκατ. Πέρυσι,
με αποτέλεσμα στο 10μηνο ο
έλλειμμα να περιοριστεί στα
697,4 εκατ. από 2,27 δισ. Πέρυσι
το αντίστοιχο διάστημα. σελ . 7
Με μείωση της τάξεως των δύο Ποσοστιαίων μονάδων ολοκληρθηκε το Υ τρίμηνο του 2019 όσον
αφορά την πορεία της ανεργίας. Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε
μέσο Ποσοστό ανεργίας 16,4% για το διάστημα Ιουλίου Σεπτεμβρίου 2019, από 18,3% που ήταν πέρυσι.,
Μείωση καταγράφηκε και συγκριτικά με το β '
τρίμηνο φέτος, καθός στην περίοδο ΑπριλίουΙουνίου
2019 το μέσο Ποσοστό ανεργίας είχε διαμορφωθεί
στο 16,9%. Επίσης στο 16,8% διαμορφθηκε ο
δείκτης της ανεργίας τον Σεπτέμβριο, από 18,8%
Που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2018. σελ 6
Το πράσινο φος για μια μεγάλη
τουριστική επένδυση των 450
εκατ στην Κρήτη άναψε χθες
ο υπουργός Ανάπτυξης. Υπέ
γραψε το ΠΛ για το Ειδικό Σχέ
διο Χωρικής Ανάπτυξης της
Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑ
ΣΕ) Elouunda Hilss της εταιρείας
MIRUM HELLAS AΕ. στον Δήμο
Αγίου Νικολάου Λασιθίου της
Περιφέρειας Κρήτης . σελ 13
σελ. 15
Μπόρς Τζόνσον
Βρετανός Πρωθυπουργός
Κάναμε
ένα βήμα
μιροστά προς
το Brexitb
Στην κορυφή του κόσμου
η Εθνική ομάδα Νέων στο Πόλο >31
ΓΑΧΑ 89206 -1,19%) V
DOWJONES 2846622 (031%) &
FTSE 100 7.582,48 (0,11%) A
DAX 30 133189 (0,81%)
CAC 40 6.021,53 (0,83%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.4779 ν
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 705 V
ΕΥΡΟ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1071 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Δώδεκα χρόνια χωρίς τον μεγάλο δάσκαλο του ελληνικού θεάτρου σκιών
  Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται από τις 9 Μαΐου 2009, την ημέρα που ο μεγάλος δάσκαλος του ελληνικού θεάτρου σκιών, Ευγένιος Σπαθάρης ‘’έφυγε’’ σε ηλικία 85 ετών. Ταυτισμένος με την τέχνη του κα&r
 • Μοιρασιά για Αθλέτικ και Οσασούνα
  Αθλέτικ Μπιλμπάο και Οσασούνα μοιράστηκαν από ένα βαθμό στη μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Σαν Μαμές», για την 35η αγωνιστική στην Ισπανία, που ολοκληρώθηκε ισόπαλη 2-2.
 • Σώθηκε η Φιορεντία, «κάηκε» η Λάτσιο
  Η Φιορεντίνα ήθελε πιο πολύ το παιχνίδι από τη Λάτσιο και το πήρε, επικρατώντας με 2-0 των «μπιανκοτσελέστι» στο «Αρτέμιο Φράνκι», στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής στη Serie A.
 • Ένας Γιακουμάκης δεν αρκεί στη Φένλο
  Ο Γιώργος Γιακουμάκης δίνει τον καλύτερο εαυτό του, κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει «ζωντανή» τη Φένλο αλλά μόνος του δεν μπορεί να την διατηρήσει στην Eredivisie.
 • Νίκησε κι ελπίζει για την τετράδα η Λίβερπουλ
  Η Λίβερπουλ διατήρησε τις ελπίδες της για είσοδο στην προνομιούχο πρώτη τετράδα του αγγλικού πρωταθλήματος, με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή στο Champions League της νέας περιόδου, μετά τη νίκη της με 2-0 &epsilon