Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ιeρντής -Νιόλους Καραθάνος 1951-194 *Βιακτήρια -Εόότρια Σταυρδου L Στολιανή
Περίοδος Β' (1974)* Ap φύλλου 630-12.018
| Πρη συνεδρία ση της νέος Διοικούσος Εππροπής
Με επιτυχία
το Τουρνουά Blitz
Μεγάλη εππυχία της Αστυνομίας
Οι μαθητές του 17ου
Νηπιαγωγείου Προσοτσάνης
δίδαξαν σε όλους τον
Διαμορφθηκε
το σχέδιο
των επερχόμενων
δράσεων του ΤΕ M
Βρέθηκαν
τα χρήματα από
τη ληστεία στα
Αμισιανά Καβάλας
Μουταφτσής
εθελοντισμό και την αλληλεγγύη
Κατασκεύα σαν και προσέφεραν ημε ρολόγια στο Χαμόγελο του Παιδιού
σε. 3η
Ευάγγελος2019
σελ tm
σελ . Eη
υ4 Vaθ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα για το ασφαλές διαδίκτυο
Για 5 μέρες προσφορά του γραφείου Τουρισμού του ΚΤΕΛ Δράμας
Σφακιανάκης: Οι γονείς | Διαδρομές στην πόλη της Δράμας
πρέπει να είναι κοντά
στα παιδιά τους. >
σε σημεία ιστορικού και τουριστικού
ενδιαφέροντος στα πλαίσια
της Ονειρού πολης
Στο διαδίκτυο υπάρχουν κανόνες ασφαλούς πλοήγησης που μπορούμε να ακολου θήσουμε
> Τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν στις 22, 24, 28 , 29 και 31 Δεκεμβρίου με αφετηρία το ΚΤΕΛ
Του θανόση Πολυμένη
PEΜAπολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια προχ
> ρησε η ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας , υπογρά
φοντος ένα μνημόνιο συεργοσίας με το
ΚΤΕΛ Δράμας και το γραφείο Τουρομού , για μκρές σύντομες διαδραμές εντός της πόλης της
Δρόμας σε διάφορα σημεία , στορικού και τουρστικού ενδιαφέροντος .
Πρόκεπαι γα μια σημαντική ενέργεια , μέσοω της
οποίας οι επισκέπτες της Ονειρούπολης και όχ
μόνο , θα μπορούν με το μικρό λεωφορείο του
Υραφείου Τουρισμού του ΚΤΕΛ Δράμας, να ξενα γούνται σε σημεία της πόλης , βοηβντας έτσι να
την γνωρίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Το πρo γραμμα αυτό θα κρατήσει για πέντε συνεχόμενες
ημέρες
www.e-parentina.
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Του Θανάon
Πολυμένη
πρέή συνεργασία αυτή μεταξ της ΔΕΚΠΟΤΑ και
του ΚΤΕΛ Δράμας, ανακοίνωσαν χeες σε κουή συνέντευξη Τύπου , ο πόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑK.
Καλλινικίδης και ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ κ. Ευκορ πίδης.
Μιλντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κ . κΤΕΛΑράμος κ. Ευκαρπη
Κολλινικδης τόνισε ότι στα πλαίσια της μεγαλύτερης γορτής της Ελλάδας, της Ονειρούπολης ,
προχωρήσαμε σε ένα μνημόνο συνεργασίας με το τις μετακινήσεις τους . Φέτος , στο πλαίσιο της ΟνερούKTE/
από την Κυριακή , θα πραγματοποιούνται δρομολόγια, νούς , αλλά και τους επισκέπτες της πόλης , να
τα οποία προσφέρει ως χορηγία, το ΚΤΕΛ Δράμας ΑΕ γνωρίσουν θεματικές ενότητες τις ατοίες δεν γνωρί .
στη ΔΕΚΠσΤΑ, προκειμένου όλοι οι επισκέπτες της ζουν . Θα εναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή με
Ονερούπολης και της Δράμας να φιλοξενηθούν με τον στάσες, nou θα έχουν την ευκαιρία οι επβάτες να μά καλύτερο δυνατό τρόπο και να φύγουν με τις ακόμα κα- θουν πράγματα για τα σημεία αυτά , να φωτογραφηθούν
λύτερες εντυπσεις από την πόλη μας και την Ονειρού και να γεμίσουν αναμήσεις και εμπειρίες από την πόλη
ποληΌπως τόνσε ο κ. Καλλινιίδης μέχρι τη λήξη της Οπως εξήγησε ο κ . Ευκαρπίδης, το Cty Tour θα έχει
Ονειρούπολης "θα έχουμε και άλλες τέτοες ανακον διάρκεια πέντε ημερν για φέτος, με 4 δρομολόγια την
σεις , αποδεικύοντας πως , προσπαθούμε σιγά- σιγά α
ολλάξουμε τη φλοσοφία , να την αναβαθμίσουμε και να της ΔΕΚΠΟΤΑ αλλά θα βρίσκονται και στα γραφεία του
κάνουμε κάθε χρόνο κάτι καλύτερο για την Ονερού - Τουριστικού ΚΤΕΛ.
ποληΣε δηλσεις του ο
πρόεδρος του ΚΤΕΛ
Δράμας κ . Ευκαρτίδης .
σημείωσε ότι το ΚΤΕΛ
όλα αυτά τα χρόνα προ
σφέρει τς υπηρεσίες
πει να
ΦΩΤΟ Π.Τ
θυμούνται α γο
νείς, Όι πρπε .
να είναι κοντά
στα παιδιά τους .
Τα πολλά λόγια Από αριστερά: ο κ Μήτοιος, ο κ Γαννάκου, η κα . Ιωάννου , ο κ.
είναι φτχεια . Σφακοκάκης, η κα. Γιopoγλοu και τέλος η κα. Καρογoννη. Επόνω)
Όταν ο γονιός Καπάμε στη ήτον η αθουσα moλλαπλν χρήσεων του Δήμου Δρά
είναι αλλού , μας. (Κάτω)
είναι αλλού το
παιδί , τότε τα παιδιά παίρνουν το δράμο ,
δυστυχς . τον άσχημο
Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος ενημέρωσε για την ορθή χρήση της τενοτου Διεθνούς Ινσιτούτου για την Κυβερνο - λογίας , την ασφαλή πλαήγηση στο Internet,
ασφάλεια στρατηγός της ΕΛΑΣ ε.α κ. Μα
νλης Σφακιανάνης , στην ημερίδα που κτυακν στελν .
πραγματοπαήθηκε το βράδυ της Πέμπης
στην αίθουσα noλλαπλν χρήσεων του δικτυακός εθισμός και η εκδικητική πορΔήμου Δράμας .
Πρόκειται για μια σειρά ατό ενημερωτκός Εγκληματολόγο και Δευθύντρα του CSi
ημερίδος που πραγματοποεί το Διθνές Iν Instute , κα . Καλλιότη Ιωάννου .
σττούτο για την Κυβερνοασφάλαα ( CS ,
με χορηγό την COSMOΤΕ, στα πλασα της κτυακού Εθισμού κα την προθηση του
ενημέρωσηςς και εκπαίδευσης της οικογ αθλητκού ιδεδους μλησε ο κ. Μάριος
νειας στην ασφαλή χρήση του διαδιτύ ου , Γαννάκου , αeλητής υπεραποστάσεων , ο
αλλά και τους πιθανούς αιδύνους mou ελ - οποίος μάλιστα ανανηρύχθηε και προσβευλοχεύουν στο ψηφανό περβάλλον , κυρίως τής του CSI στην όλη προσπάθεια που γνεγιαπαδά.
Ο πρόεδρος Της ΔΕΚΠΟΤΑ κ Καλυνκίδης με τον rpόεδρο Του
ΦΩΤΟ Π.Τ.
του και ευχαριστεί τους επβάτες που το επλέγουν για
έτος στην Ονειρούπολη και πολης προσφέρει το Ciy Tours όν μόνο στους Δραμ
Sortoc
Βασικός εισηγητής της δράσης , ήταν ο
πρόεδρος του CSI κ . Σφατανάκης, ο oπoioς
καθς κα για τη διαχείριση πθανν διαδ μας .
Φανόμενα όπως το cyberbulying, ο δανογραφία αναλύθηκαν από την AΜκή
ημέρα, ταοποία θα ακακοινωθούν και στην ιστοσελίδα
Επίσης, γα την καταπολέμηση του Διαδ
σελ 5η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
σελ 4η|
Πάνκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Οερούτολν
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
nρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
' οwwn ία m εινί
1 ΔεκεμΒρίου 2019
έωs 4 Ιανουαρίου 2020
, Διματικ Μro natία pμa .
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφίο
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnxoς Μοστού
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:50-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-Τiplex αγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διπλα 6ας αξόπίoα
μοθίπσ τρατο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα