Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χριστούγεννα στην
απαραμυθοχρα της αγάπης πρόγραμμα , λαϊκή και ταξί
του Δ. Μονεμβασίας σελ. 1o
Όμ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Λάκωνας χάρισε ζωή
σε ένα δεκάχρονο παιδί
Μέσω δωρεάς μυελού οστν > σελ 7
Open mall, τεχνικό
στο ΔΣ Σπάρτης >σελ.1 .
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 | Ετος 2 Αριθμός 5794| Τμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax: 2731081250. [email protected]. www.lakonikos.gr
Νωχελική n αγορά
του ελαιολάδου
Χριστουγεννιάτικο
μήνυμα
του Μητροπολίτη
Ευσταθίου
Μήνυμα nίστης , αγάηης κι
εληίδας απευθύνει ο σεβα σμιτατος Μητρoηολίτης Μο νεμβασίας και Σπάρτης κ.
Ευστάθιος στο εγκύκλιο Χρι .
στουγεννιάτικο μήνυμά του
Προς το noίμνιο.
Συγκεκριμένα , ο Ιεράρχης
αναφέρει Σήμερα nou η xuδαιότητα εξωραϊζεται , η σε μνότητα χλευάζεται , η ηθuκή
Περιφρονείται , η αγάηn μολύ νετα, τα ιερά σύμβολα του Γέ .
Φόβοι για είσοδο βακτηρίου Πou θα απειλήσει τα ελαιόδεντρα στη Λακωνία
Σε χαμηλές πrήσεις , φαίνεται σης για ελαιόλαδο , γεγονός nou
ότι κινείται η ζήτηση του ελαι - δεν αφήνει περιθρια για κινηολάδου στην εγχρια αγορά ,
Παρά πς χαμηλές τιμές nou διο θέτουν το ηροϊόν οι Παραγωγοί .
Εκτός από τις χαμηλές τιμές , noυ επικρατεί και στην παλία ,
σύμφωνα με την εφημερίδα όηοu
ΚAgrenda- , τους Πoράγοντες της
ελαιοηαραγωγής ανησυχεί το
φανόμενο της υποτονικής αξίω δου έως τρα , οι τμές έχουν
κάνει Βουτιό- κατά 40,32% ως
τικότητα και ρευστότητα στους Προς τα υψηλότερα επίπεδα . Ενδεικτικό είναι ότι στην αγορά του
Παρόμοια είναι η κατάσταση Μπάρι, έξτρα παρθένα ελαιόλοδα με οξύτητα έως 0,4% Πω λούνται από 3,30 ευρ το κιλό
συνεταιρισμοί διαπιστνουν με cοροφή- τα 3,70 ευρ.
Όσον αφορά τη Λακωνία , όηου
αρχή της ελαιοκομικής Περιό-η συγκομιδή και ελαιonoinσ
Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε
αρκετές περιοχές του νομού, η
τιμή με δυσκολία αγγίζει τα 3
ευρ το κιλό και ουτή αnoυno νεται σε περιορισμένες Ποσότητες Προϊόντος, όηως ισχυρίζεται
οδιευθυντής του Αγροτικού Συ νεταιρισμού Μολάων-Πακίων κ.
Παναγιτης Ντανάκας
δημόσιος Βίος nαpακμάζει και
η κοινωνία μας αντιμετωηίζει
μια Βαθειά και nολύπλευρη
κρίση, Που εκδηλνεται σ
όλους τους τομείς της ζωής
μας , σήμερα το μήνυμα του
Αγγέλου στους noμένες
ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ ,
Πρέπει ν ακουσθεί μέχρι της
καρδιάς μας τα Βάθη .
Παρά το γεγονός ότι η
Υλσσα της συμβατικής λογι
κής είναι ανήμηορη να εκφρά σει την nίστη καιν αναλύσει το
Μέγα Μυστήριο της θείας
Ενονθρωπήσεως , nou είναι
υπέρβαση της φθοράς και του
θανάτου , του χρου και τυ
χρόνου , εν τούτοις μπορούμε
να ψελλίσουμε λίγες λέξεις
ωφέλιμες γα μας οφελετικές
για τους άλλους και ευηρόσ δεκτες αnό τον στοργικό μας
Πατέρα, αφού αυτές θα είναι
απαύγασμα της ογάπης σε
Εκείνον Που - έκλινεν ουρονούς και κατέθη .
Βεθηλνονται
συντελεστές της Παραγωγής
noρoγωγοί
κρίση τιμν, καθς από την
ουνέχεια σελ 9
Προστασία Περιβάλλοντος
και αποδοτική Γεωργία
Μέσω εγγειοβελτιωτικν έργων σε Λακωνία και υπόλοπn Πελοπόννησο
Την στήριξη εγγειοβελτιωτι κν υποδομν αφοράη Πρό σκληση nου δημοσιοnοίησε η
Ειδική Υnηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησισκού Προγράμματος
[ΕΥΔ ΕΠ) της Περιφέρειος Π λοποννήσου για την υποβολή
Προτάσεων στο Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑ
2014 - 2020.
Ησυγκρηματοδοτούμενη-oπό
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα μείο Αγροτικής Ανάπτυξης- δημόσια δαπάνη Πou διατίθεται
για την ένταξη Πράξεων ανέρχεται συνολικά σε 12.520.000
ευρ και δικαιούχοι είναι η ne
ριφέρεια και οι δήμοι των Πέντε
Περιφερειακν ενοτήτων της
Αργολίδα , Αρκαδία, Κορινθία,
Λακωνία, Μεσσηνία) .
συνέχεια σελ8
ουνέχεια σελ 7
Ο Εποικισμός
της Ελλάδος
του Αργύρη Μουρούφα
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΖΑΚΑΚΗ-ΒΛΑΧΑΚΟΥ 1 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Αγησιλάου 116, Σπάρτη / τηλ & fax 27310 26690 // κιν . 6987737 850
.> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα