Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
T.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
TABBATO
ENEMBPIOY 2019
ΗEΡA ΕΡΤΗΤΗ ΠΕΦEΡΕANΗ Ε9ΗΕΡΑ -ΕΤO PTΗ 36
ΤΗΜEA Μη ΜΕΤΗΗ n
Πτση τάση : 1-3
Μελωδίες του παρελθόντος
από μια Πάτρα αξέχαστη
μέσα σε σκοτοδίνη
nprmuaDo clo μ ν.
rλαu vn apew
ΜΕ αυo Eκνον
pa peς M Ν
ΟΥΣΙΚΟ
Εpp namο ς pν π
nop υν μ ο o
Βμ α μ oon ήκοaς
Ενας Πατρινός
στην κορυφήν
του κόσμου
ABANTI
ΜΑΕΣΤΡΟ
ΣΤΙΣ ΟΜΜ
Hera enfoe
tu nν
ΕνeA κwνοό
σput 4
ΕΠΕΣΕ ΤΟ
ΕΥΛΟΤΗΣ
ΧΡΟΝΑΣ
Πopέpινlκ μ w na M A
φύoΜaς Apoοppοςυ.
o no μίφop Me pw
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ:
ΓOΝΟE ΠΟΛΥΤΕΚΝΝ ,
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΒΛΗΤΗE ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΟΥ
αΑΦΙΕΡΩΝ Το ΧΡΥΣΟ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ p tv p 5 t)
e np puεp n
σr eυνοεa p oφorεις p
Δb up
peorn uνd u
64 a μα on
σr 6>s
Λήστεψαν ξανά
τον Δήμο Αιγιάλειας
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΙ
ΒΛEΠΟΥΜΕ
ΣΥΣΗΤΗΣΕΣ
| ΤΗΣ ΚΡΙΑΚΗΣ
30 τρέτνε
00oλίσείγ"
κίκνκον
ωppκοκ
Αμαλς
m μοφο φ
φυ Δ, o
ΔεppuibΔr
w AROMA: Nee
44έsλκακ
ΛΕΣ ΚΑΙ
ΣΕ ΑΚΟΥE
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Αpeinκo mpp
posi έ no
aγorε yr
e o αwhs
Npoκ Aυο,
o Anρς
aoτ ρα συ
mμatad 00ν
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ
awur oτsεα
ΚΟΡΑΛΑΙ
Επιμένει
ο Μυλωνάς
TAΧΑ Παρά τα Οxι
RESTAυRANT
nΟNναιοτnoN
ME NAPEZ MENOY KAINOTA 20
13βαrο α pec
Φοοδ oo.
δεs Aκμνe
uοt m
φιμ Ε
les. T es
poάpετ Δέμηpο
Migimeion
Ao paστο 2010 m
αt ΗΣ 49Ν
Χριστουγεννιάτικες
tedν G
04/01/2620
WΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
SΨPE6 AΕτ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ποoτα ά Οικονομία