Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΚΑΙΒΑΖΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΥΨΗΛΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
KAI TA
ΠΡΩΤΟΠΟΡ!
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
ΤΟΥ ΑΕΡΑ
μέσω αισθητήρα!
A. ΜΑΡΙΝΟΣ
Στολισμός
με μηνύματα!
T. 4λp
Σ ΠΑΤΡΙΕ
Μη χάσετε ούριο
Σάρβατο 21/12/19
to ένθετο
Χριστούνεννα
(Α' τεύχο
στιν λυμηία Οδ
ΗF ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ ΣΤΗΝ ΕAΛΑΔΑ-HΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΙΑ -ΠΑΤΡtαρα
Πapooεu 20 Δpiou 2019www.pornes.com Aeμός φλου 41064 ΕΥ0030/Τμή Aάνος 1
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΤΟΝΙΚΟ ΗΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
να υπάρχει..
Δράσεις σε
όλη την Ηλεία!
> ΣΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ
ΤΔΗΛΩΝΟΥΝ
ΣΤΑΝ <5 ΚΑΙT
» 20-21-22-28
ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΟΙΕΜΠΟΡΟΙ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΩΡΑ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΙΣ
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
11Ι Π Η
απιn 89
Τον δίκασαν 14 χρόνια
ΧΙΣΕΚΛΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΥΣΤΡΗ
ΤΟΝΙΝΤΖΗΣ
μετά και τον αθωσαν .
Όλα τα Παιδιά
θα νισουν μαγικά!
απντμ noom
r εrτoμαστε epova odda
χαυ ετυτιοο ο n φονw
raλonoύλες
raλonoύλο
raλonoύaο
raλonoύλα
κότες w
2,80ε
Κοκκόρια t p Pmiς ie4,550
Κοτόnουλο k 3,50!
Κοτόnoυλο ρολό ο 5,55ε
s BOUBIS
GREEK FRUITS
ΑΝΤRΝΗΣ κανΤΟΓΑNΝΟΠΟΥΛΟΣ &ΝΟΟ Ε
ΑΩ /oνuη ηpwr Imdiarwr
atinental
petlas
Κουνέλια νωnό w
SPECIAL SPLASH CAR
τO ΜΑΓΙΚΟ
ΤΕΡΓΟΙΤΑΣΙΟ
(κατεψυγμένα
rολonούλες-uμ
BOUBIS
ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΝΝΑ
κότες
ΑΘΥΤΡΟΒΕΡΑΠΕΙΑ
9915κuΥ
Dmgθεν Σrων ΟAEΔ npos
.31 0υ516 ΑΤ
9ουwvoί 45
Ορruo 50
Anpμο 8
ΣΤΟΥ ΠΥΡΓΟ
2019 - 202O
9EMAΠHO nΟ EΤΤH
Μ030 ο7 0 7uτT00
EKANAGEH EIKANIenBBATΟ 21ΔΕΚΕΜΒΡΟΥ1930
τηΑ τη
Μοννέα
Λογoί
ΚΑλές fς'
nipoe
Arnpο 9.
Μαλλιοπουλος
Ελ 105
aa κ ΑΗΗΗ. ν ιαι
Α4ΑΜΑΑ Μ έum
Kis lopzás
Πa τις γιορτινές σγορές σος nροτιμήστε
τα κατοστήματα του νομού μας!
MΑ KΟΝΟΚΗ ΠraoΡA
Ετ ΠΑΤΡΕ
ΜΕ ΚΑΛΕΣ