Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: L&E KOΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε .Έτος 630- Αρ . φύλλου 17.665. Τμή 0,60 E . Σάββατο- Κυριακή 21-22 Δεκεμβρίου 2019
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-ΙΟΑΝΝΙΝΑ 45333ο Τηλ. Κέντρο 2651025.677,3.791- Fax 26510 30350 htp/ww.proinoslogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Πληθρα Χριστουγεννιάτικον εκδηλσεων και γιορτινοί ρυθμοί στην τόλη
4ΕΣΤΑΝΕΤΑ Η ΓΙΑΝΝΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ο Σην αύξηση της κνησης βοηθάει η καταβολή δρων
συντάξεων και επιδομάτων Ανοχτά και αύριο τα
εμπορικά, όμως οκαρός γρεύει στην περιοή μας καιριες οι παρεμβάσεις Κων, Τασούλα
Βανδαλισμοίαμαυρνουν το χαρούμενο κλίμα |
Μίνειτο Στρατοδικείο στα Γιάντενα και το Τουδρομείο στοΙελβνάκ
για σημαντικά τοπικά θέματα
Αισιόδοξα μηνύματα για την Οικονομία μετέφερε χθες στον
Πρόεδρο της Βουλής ο Γιάννης Στουρνάρας
. Μια εκκρεμότητα που άφησε
πίσω της η απελθούσα Κυβέρνη
ση του ΣΥΡΖΑ, τακτοποιείται ορ
στικά προς όφελος της Ηπείρου
και γενικότερα της Βορειοδυτικής
Ελλάδος .
: Πρόκεπαι για την επιχειρηθείσα
κατάργηση 1ου Στρατοδικίου Ιωανviνων και τη μεταφορά των αρμοδιο τήτων του στα αντίστοοχα στρατοδικέία Λάρισας και Θεσοαλονίκης
Η είδηση γα την κατάργηση με
Ασιόδοξα μηνύμαα
ια την οιονομία
εξέπεμψαν ακ Το.
σ0λας . L Στουρνά.
peς, εν θεπκές εξε
ες προφο και
γα ζηmματα της π
ροχής μας από παpμβάσεις Του Ποά
δρου Της Βουλής
. Αντίστροφα μετρούν πλέον
οι μέρες για τα Χριστούγεννα, τα
Γιάννενα έχουν φορέσει τα καλά
τους , παντού στην πόλη επικρα τεί γιορτνό κλίμα με η διοργά νωση πληθρας εκδηλσεων
και η κίνηση στα εμπορικά που
μέχρι τρα ήταν υποτονική , αυξάνει σταδιακά , βοηθούντος και
Όσο πάει κι αυξάνειη κίνηση στα εμπορικά καταστή
ματα της πόλης . Δίπλα, εικόνα βανδαλισμού από την
αυλή του Αρχοντικού Πυρσnνέλλα .
ΡΕΠΟΡΤΑΖΙ
Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν νέες
διαβουλεύσεις και χθες ενημερθη
. Προεδρικό Δάταγμα , είχε εσηκσει
θύελλα αντιδράσεων σε τοπικό επ Κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του νότου Τμήματος
Προσωπική δέσμευση για το βόρειο Τμήμα
Dνέντευξn ΚΤΣΟΥ:
Δεν φοβόμαστπε θερμό
επεισόδιο με Τουρκία .
πεδο , η προηγούμενη Κυβέρνηση κε ο κ. Ταoούλας πως από το
Υπουργείο Αμυνας στάλθηκε στο
Συμβούλιο της Επικρατείας για επεβουλευτή και ηρo - ξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγ
, έδρου της Βουλής Κων . Τaoούλα , η ματος , με το οποίο καταργείται
λεπουργία του παρατάθηκε για tvα προηγούμενο , που οδηγούσε σε
κλείσιμο και μεταφορά το Στρατοδκείο tωαwiνων. Πρόκεται για πολύ
θετική εξέλη που λύνει τα σχέρια
σε στρατωτκούς και πολίτες που έχουν σε εκκρεμότητα δικαστικές υακφευεο και τον Αύγουστο με την
πολτική
: ση το r γη και μετά παρέμβα του Ε.65 ανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός!
>Σύντομα θα ολοκληρυθούν οι διαπραγματεύ
σες με την ΕΕ.
. Από σαράντα κύματα έχει περάσει ο αυτοκνητόδρομος της Κεντρικής
[ΡΕΠΟΡΤΖ
. Σε συνέντευξή του στη !
- RealNews , ο Γaνuτης βουλευ| ής και Πρόεδρος της Βουλής
Κωνσταντνος Τασούλας , ανα φέρθηκε μεταξύ άλλων , στα
: Ελληνοτουρκκά, αλλά και στην
, επικείμενη εκλογή - 11η σελ Ε
του διευρυμένου ωραρίου λε
τουργίας τους
Για να κζεσταθείο η αγορά πρέπa να γεμίσε η Τσέπη των πολ Τν , δηλαδή να τους καπαβληθούν
δρα , συντάξεις κα επιδόματα, κάπ
που γίνετα ήδη Ωστόσο και οι οκονομικές υποχρε - 11η σελ : Ελλάδας E65 , Το βόρα
Κεντρική Οδός
. χρόνο, μέχρι Τον ερχόμενο Μάι .
Hονεργία κφατάει .
γερά σε 'Hπερο και
Lυ. Maκεδοvία (19,4%)
παθέσεις, αλλά κι
για τον δικηγορικό
- 1η σελ
Τμήμα του οποίου ενδιαφ : ρει άμεσα και την Ηπειρο,
καθς θα ακουμπά στην
Εγνατία Οδά
Βέβαια γ' αυτό δεν έχι εξαoφ
λιστεί ακόμη η χρηματοδότηση και
είναι διάχυτος ο φόβος όπ ίσως με
νει ημτελές 1ο σημαντικό αυτό οδκό έργο.
αστόσο χθες ο πρωθυπουργός
κατά την επίσκεψή του στις εργασίες που γίνονται στο νόnο Τμήμα
: (Λαμία-Ξυνάδα ) και 11ησελ.
Χρηματοδοτετα με ένα καιπλέον εκατουμύριο ευρ από το ΕΣΠΑ.
Σημαντικές δράσεις για τη Λίμνη
θα υλοποιήσει ο φορέας Διαχείρισης
Μέίοι ελιά λία γα την
Μείνυρμηή Σίνη ς
> Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΕΤΣΗ
Ο Προύπολογισμός Τους Εεπερνά τα 5 εκατ. ευρ
Προτάσεις στο ΕΣΠΑ για έργα
αποχέτευσης στο Δήμο Ζίτσας
>ΜΙΧ ΠΛΙΑΚΟΣ: Αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής
>Στάχος η βελτίωση χαιδιατηρηση οικοτάτων και ειδν
. Με το ποσό των
942.138,62€
ται από Το Εmχειρησιακό
Πρόγραμμα Υποδομές.
Μεταφορων , Περιβάλλον
: και Αειφόρος Ανάπτυξξης
του ΕΣΠΑ 2014-2020 ος
ρέας Διαχείρισης Λίμνης
Παμβτιδος για την υλοποίηση δράσεων μεστό χο την προστασία και δια , τρηση της βιοποικιλότητας της
περιοχής ευθύνης του Φορέα
Διαχείρισης Λμνης Παμβτιδας
Ενδιοφέρουσα , πράγματ e| να η απάντηση του Γραφείου Τ που της Περιφέρειας Ηπείρου.
18.1219) στον επιστολογράφ
της επιστολής ( 14.12.19 , αναφορικά με την Αμπελουργική Ζνη
Zτσας, Όμως, το σόβαρό αυτό
πρόβλημα θέλα εμπερστατωμ νη μελέτη, στε το εδάσος να γνει εκμεταλλεύσιμης αμπελουρ| γίας Εκτασην , λέα ειδήμων επ| στήμονας .
Εχρηματοδοτεί. Την υποβολή προτάσεων
ένταξης και χρηματοδότησης στο
ΕΣΠΑ tργων αποχέτευσης ακα: θάρτων συνολικού προύπολογι .
σμού που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευ0οΦο
ΜΑκδηνήα Αnνων τμισε
: ρaγια Το υπόλοπο του οικισμού
της Ελεούσας καθς και για τον
τον θε0δωρΟ anayaγη : oικισμό του Αγίου Ιάννη ενκp .
σεΖ : νε το Δημοτικό Συμβούλιο Zi.
- 11η σελ.
Lωαννίνων (ΦΑΛΠ.
Συγκεκρμένα οι δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση
Του καθεσττος διατή- -11η σελ.
11η σελ.
Τσας,
Διαπιστσεις .
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΓΓΝΩΜΕΣ
Η Τουρκία και ο Ερντογάν
ρίκνουν λάδι στη φωτιά!
Αύριο (3μμ. ) στο Εθνικό ΣτάδιοΖωσιμάδες:
Ηπειρτικη μονομαχία
ΠΑΣ-Καραϊσκάκη
. Γνική είσοδος 10 ευρ . . .
Οι Αλβανοί τουρίστες
θα σσουν την Ήπειρο;
> Γράφει ο ΠΩΡΓΟΣ ΚΟΡΕΖΗΣ
> Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΤΣΗΣ
Το τελευταίο του
παιχνίδι για το 2019 δ
νει αύριο το μεσημέρι
(212,3:00 μ.μ.) ο ΠΑΣ
Γιάνννα καθς αντιμε
. Κυπριοκή κυβέρνηση και ποληκές δυνάμεις ης
Κύπρου συνεχζουν να εκτιμούν τα σποτελέσματα της
πρόσφατης συνάντησης του Γενικού Γραμματέα του
OHE Antonio Guteres , Του Κυπρίου προέδρου Νίκου
Αναστασιάδη και Του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Mustata Akinci στο
Βερολίνο , Οι mθaνότητες για πενταμερή στο εγύς μέλλον συνδιά - : Τωτζε τον Καρασκά.
σκεψη Κύπρου, Ελλάδος , Τουρκίας , Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκο κυπριακής κοινότητας είναι ελάχιστες . Η Τουρκία συνεχίει την ε σβολή της στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζνη (ΑΟ2) με το
γεωτρύπανο Yavuz και nροκαλεί την κυριαρχία
Ο ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι δεν εξεπλάγη κανείς που ο δήμαρχος Ιω.
αννίνων κ . Μωυσής Ελισόφ πήγε στην Αλβανία , προσκεκλημέ νος κάποιου ομολόγου Του . Δε θα σταθούμε στο ότι είθισται να
γίνονται τέτοια ταξίδια, αλλά θα πούμε όη επιβάλλονται . Οχ στα
πλαίσια
λον είναι αδόκιμος όρος , αλλά της ουσιαστικής ανάπτυξηςς σχέ .
σεων και μάλιστα δύο λον Που εναι υποχρεωμένοι να ζουν
ένας στο πλάι του άλλου-έστω κι αν η κυβέρνηση του ενός συχνά παραβιάζει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου .
: διπλωματία πόλεων, nου μάλ .
Ποκαλί
κη Αρτας στο 2ωσε
μάδες για την 10η
αγωνιστική της Super League 2
στο πρτο επίσημο παιχνίδι με .
ταξύ Των δύο ομάδων της Ηπείροu.
Ο ΠΑΣ βρίσκεται στην κορυφή
της βαθμολογίας με 21 -11ησελ.
-3η σελ.
-7η σελ
ΨΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
λητικός AoroΣ
ΕDmκΟΝ Το πρωί
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Έιες Τε0pαμέ και αναpορέ για δλα τα ΣΠΟΡ ΠΟΡΙΗ00 ΑΜΙEΟΗΕΜ Ν
Yopop αύ oiα τυ o μν ooίoκomλας
γαpomς την ηρτοηόροw τις A' Εαστεχκής ΠΚοντδμος
MΛοπάκης καα Μ Ττoης anoκλaιστκά στον ΑA τέpoo
της Δευτέρας
σ' όλα
τα περίπτερα
Μια ξεχωριστή εβδομαδιαία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και δσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
Ε Ρ εΗ ΕΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα