Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΛΕΙ Ο ΠΑΣ ΚΟΥΤΡΑ ΣΤΟΥ ΕΑΡΑΪΖΚΑΚΗ
Να κλείσει το 2019 στην κορυφή
Σεl. 5
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Σάββατο 21 Κυριακή 22
Δεκεμβρίου 201
Αρ. Φύλλου 6491
Τuή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ ΗΣΗΠΕΝΡΟΥ
5ρτή ΑΡΕΤΗ ΜΑΜΑΝΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax : 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneoi agones.gr
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΓΠΖΟΥΝ ΤΟ 1 ΕΚ. ΕΥΡΩ
Η Ακαδημία Αθιτν βράβαeε
τον σπουδαίο Ηπαιρτη
θεάδαρο Παιαγάνη
στην ιστορία του Φορέα της Λίμνης
μεγαλύτερο έργο
Στον Πιαννιωτη, διακεκριμένο Υλοnm και καθηγητή Θεοδωρο Παnαγιαννη anονεμnθrκε το aπόγευμα
της Πεμπτης ένα αno τα βραβεία της
Ακαδημίας Αaηνuν . Των mo σημα
ντικων της χωρας
ΣΕΛ 8
Πέρασε από τν οικονομική
επτροπή ο ροϋπολογισμός
για το 2020 του Δήμου
Ιωαννιτν
Με την αnοxn των μελν των
παραταξεων Ενoτητα Πολιτν.
και clωάνννα 2023- εγκρίane
αno την Οικονομικη Επιτpoπ ο
Προϋπολογισμός του Δημου για το
2020.
Οι δημοτικα συμβουλοι των δυο
Παραταξεων της αντιπολίτευσης
κατέθεσαν αρκετές ερωτήσεις και
επιφυλαχaηκαν να τοπo8ετη8ούν
ως προς το Πολτικό σκέλος στη
σχετική συνεδρίαση του Δημοτικου
Συμβουλιου.
ΣΕΛ . 10
Αλλαγή σκυτάλης στο
Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Ηπείρου
Με μα τελετή Παpάδοσης-napαλαβας έγνε η αλλαγη σκυτάλης στο
Κεντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφpειας HπεΙρου το πρω της Παρασκευη .
Η Κατερίνα Μπonoύλου Παpέδωσε, η
Μαρία Τσολακη ανελαβε τον φορία
Ίσως το μεγαλωτερο έργο nου έχει καταφέρει να ενταξει ο φοpέας Διακείρισης της Λμνης Παμβτιδας σε ολα τα
χρόνια λειτουργίας τους, εντάχθηκε στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα <Υποδομές Μεταφορν, Περιβαλλον και Αειφoρoς Αναπτυζη 2014-2020, omς ανακοίνωσε την Παρασκευη, η &ο kηση του Φοpέα
ΣΕΛ. 7
Πou έχει ως εργο του την Προνοα
και την περ Βαλμη ατόμων με ειδικές
αναγκες και βαριές νατικές nα θησες
και ο αoloς φορέας εδω και μερικα
χρόνα xει υno την σκεπηn του διαφορετικές δομές , από δαφορεικές
mεpoχές στην Ηπειρο.
Σε Δ. Μακεδονία.
Ήπειρο η υψηλότερη
ανεργία
ΣΕΛ. 5
| Στο 168% διαμορφωθηικε το noσοστο
της ανεργίας τον Σεπτέμβριο, συμφωνα με τα αναθεωpημένα στοκεία της
ΕΛΣΤΑΤ. Συνολικά στο τρο τρμπνο
| ηταν στο 164% ελαpρς μεμένο
σε σχέση με το δεοτερο (164% ).
Το σύνολο των anaσχολουμένων .
κατά των Σεπτμβρο του 2019 ntαv
3913254 ατομα Ο αvεργοι huav
791.795 ατομα ενο οκονομικά μη
ενεργος ληeυσμός υnολογιετα σε
|3216215 ατομα.
Οι anασχολουμενοι σ nanκav κατα
61895 ατομα σε σχέση με τον Σεπτμ| Βριο του 2018 (anσn 16%) και μεκό| aηκαν κατα 1329 ατομα σε σκέση με.
| τον Αύγουστο του 2019.
ΔΗΜΟΣ ΖΤΣΑΣ
Στο ΕΣΠΑ έργα
αποχέτευσης 5ακατ. ευρ
Την υποθολη προτάσεων ένταξης
και χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ
έργων anοxέτευσης ακαθαρτων
συνολικοο προϋπολογισμού nou
ξεπερνα τα 5εκατ . ευρ Yα το υnoλοιπο του κισμού της Ελεούσας
καθς και για τον οικισμό του
Αγιου Ιωαννη ενεκρινε το Δημοτικό
Συμβουλιο Ζiτoας στη συνεδρiα ση
του το βραδυ της Πεμπτης. ΣΕΛ 2
Πιέχεται για τατροϊόιτα της Ηπείου
ΑΝΟΔΟ ΓΙΑ ΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΑ ΒΛΕΠΕΙΗ Ε.Ε.-ΚΑΜΨΗ ΣΤο
XOIPINO
ΣΗΛ.3
ΣΕΛ. 5|