Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕΘ, Καθημερνη Εφημερίδα τs Hneipou-Ιδρυτήs Ευe. Τzαλλas-Έτos 930-Αρ. Φίλλου 24713-Σάββατο 21-Κυρακή 22 Δεκεμβρίου 2019-0,60 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙTΙΣΜΟΣ
θέλει νίκη στην
Αργυρό μετάλλιο για
τον θ. Παπαγιάννη
Σερυθμούς Χριστουγέννων
όλη η Πόλη
τελευταία Παρά σταση
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 8
Τη δέσμευση ότι θα ολοκληρωθεί στο σύνολό του ο αυτοκινητόδρομος Ε65 , ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης , εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η Ε.Ε. θα συναινέσει στη χρηματοδότηση του βόρειου τμήματος
Επιμένει στα περί
ανεπάρκειας
ΔΕ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ
ΗΜΙΤΕΛΗΣ
Στις ανοφορές του δημάρχου kovw
νον για npoχεδισμένη, αnρόκλητη
και άστοχη επίeεon anovτά η nepa ταξη aίωάνwνα 2023 , εν anoppi πει ότι σκούστηκε από το στόμα της
επικεpαλής της Τατνας Κολογιάννης ηλέξη oργυρνπτο, όηως της
aποδόθηκε
ΣΕΛΙΔΑ 4
Με ευχές
για συνέχεια
Με την αnoνομή των Πιστοπoτικν
στους αnoφοίτους αλλά και την εn
θυμία όλων των συνεργαζφμενων
πλευρν να συνεχιστεί το nρόγραμμα
εκμάθησης ελληνικν σε pooφuγες
και απούντες όουλο, ολοκληρθrε
ο πρτος τpίμηνος κύκλος μυθημό των στο nανεηιστήμιο .
Στα στοιχεία , Που
δείχνουν αύξηση της
κυκλοφορίας στον Ε65.
εδράζεται η ελπίδα
ότι θα καμφθούν οι
σημερινές ενστάσεις
αναφορικά με τη
σκοπιμότητα του
έργου. Πριν από
το τέλος του 2021
θα Παραδοθεί σε
κυκλοφορία το νότιο
τμήμα.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Τα έβαλαν
με τα ελαφάκια
Το. . xρστουγεννάτικα ελαφόκια
βαλον άγνωστοι στο στόκοστρό
τους , και μάλιστο ό για nρτη φο ρά, τις νυχτερνές ρες της Πέμπης
poς Παρασκευή , καταστρέφοντας
τον εορτοστκό στολιομό στην αυλή
του Αρχοντικού Πυρονeλα
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΔΗΜΟΣ ΖΤΣΑΣ
Έργα αποχέτευσης
σε Ελεούσα
και Άγιο Ιωάννη
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΟΤΙΔΑΣ
Νέες δράσεις
με γεμάτο κουμπαράν
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Ανομοιότητα
και ανισότητα
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Anόμελέτες και διακειριστικές δράσεις μέχρι φυλλάδιο και εφαρμογή για τα κινητά θα
υλοπoσει ο 0ορέος Διοκείροης Λίρνης Παμβτιδος, nou εξοσφάλισε χρηματο δότηonl εκστ. ευρ για έργο και δράσεις Παρακολούθησης, npοστασίος και ενημέρωσης,
μέοω της ένπαξης δύο ηροτάσεν του στο επικερnoκό ηρόγραμμα Υnoδομές Μεταφορν, Περιβάλλο και Αεφόρος Ανόπτυξη 2014-2020, και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Πρόκεται για τη μέγαλύτερη χρηματοδότηση , nou έχει λάβει ηoτέ ο Οoρέας, όηως σνέφερε ο npόεδρος του Φορέα Φλnnoς oλος, ανακοννοντας την έγκριση των nρστάσεων , napoυοία των μελν του διοικητικού συμβουλου, τα onoiα και ευχαρίστησε, όηως κι τους εργοζόμενους του Φορέα , nou εργόστηκαν για την κατάθεση των ηρoτάσεων και Βα συνεχίοουν με την υλοnοίnon τους
ΣΕΛΙΔΑ 5
Μια ισχυρή βάση
για καλύτερη συνέχεια
Μικρέs
Αγγελίε
Ενοιμάσε)
Πωλισες
Ανομά
tνμσίας.
Στο έργα κα τις δρόσεις της σπελθούoος δοκησης με το onoία διαμορφθnκεη anopoiτητη βόσn , Πάνω στην onoίa n νέα διοίnon μπορεί να ουνεdοε
τmν oοδική ηopeία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Hnopoου .
ανοφέρθηκε nK. Μτonούλου napoδίδοντας m oκυπάλη στη M. Τoολάκη
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΜΕ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗ ΚΕ ΑΠο ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προϋπολογισμός με αποχή της αντιπολίτευσης,
Καλέστε στο
ΕΕΛΙΔΑ 4
2651026300