Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15150 Ιδρυτήs: Ιωάννηs Κόκκινos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 www.proinanea.gr e0,50
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ
ΠΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Η κρίση άφησε Πληγές
Ενστάσεις για το
δικαστικό ένσημο > Σε. 4
α Καμπανάκιν από τοUs
πνευμονολόγουs pΣ. 4
+ Zητούμενο n σελέχωση και η μεγαλύτερη χρηματοδότηση
ΠΑΝΕΠ3ΗΜΙΟ ΙΟΑΝ 4ΝΩΝ
Σελ. 7
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Η ανανέωση Περνά
από το ΕΣΠΑ
Κόμβοι, φανάρια και νέα
οχήματα στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα άΗπειροsυ
Σελ. 5
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
- Μ. ΕΛΙΣΑΦ
Ανατροπή
τns ισορροπίαs
με έντονOUS
διαξιφισμούs
Σε ετοιμότητα γα
την αντιμετπιση
κακοκαιρίαs
Ξεπέρασε τιs προσδοκίεs
η ανταπόκριση για τουs
σεισμοπαθείς
Σελ. 15
Σελ. 14
Σελ. 2