Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989

(Μηνιαία έκδοση)

Αριθμός Αδείας
58 - 8738

Ταχ. Γραφείο
ΚΕΝ. ΚΑΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Δεκεμβρίου 2019 | Αρ. φύλλου 536 | 1 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός
• Είναι επιβεβλημένο να επενδύσετε σε ανθρώπινο δυναμικό, προέτρεψε
τους παράγοντες της βιομηχανίας ο Κ. Μητσοτάκης
Την ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας, για να
αντιμετωπιστούν μια σειρά
από ειδικά προβλήματα,
πολλά από τα οποία έρχονται
από τον 20ό αιώνα, εξήγγειλε
χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο
Βιομηχανικό Συνέδριο του
ΣΕΒ με τίτλο: «4η Βιομηχανική Επανάσταση: Η ευκαιρία
της
βιομηχανικής
αναζωογόνησης που δεν πρέπει να χαθεί».
Συμμετέχοντας σε συζή-

τηση με τον πρόεδρο του
ΣΕΒ, Θεόδωρο Φέσσα, ο κ.
Μητσοτάκης τόνισε:

«Χρειαζόμαστε ένα εργαλείο συζήτησης ανάμεσα στην
Πολιτεία και τους κοινωνι-

κούς εταίρους για τα ζητήματα της βιομηχανίας, το
οποίο θα εξειδικεύσει την
πολιτική μας για τα τρέχοντα
προβλήματα και θα ασχοληθεί και στο μέλλον με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
βιομηχανίας» είπε. «Πολύ
σύντομα θα καταλήξουμε σε
ένα συγκεκριμένο οδικό
χάρτη, κανονιστικό, χρηματοδοτικό και για το ανθρώπινο
δυναμικό
με
συγκεκριμένους στόχους και
σχεδιάγραμμα υλοποίησης»
υπογράμμισε.
[• ΣΕΛΙΔΑ 4]

Συνάντηση του Δημάρχου Τρίπολης στο υπουργείο Υποδομών και
στη ΔΕΔΑ, για την ενίσχυση των υποδομών του δήμου
Ο
δήμαρχος
Τρίπολης,
Κωνσταντίνος Τζιούμης,
συναντήθηκε την Τετάρτη 18
Δεκεμβρίου 2019 με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Υποδομών, Γιώργο
Καραγιάννη.
Κατά τη συνάντηση, η οποία
πραγματοποιήθηκε σε πολύ
καλό κλίμα, ο δήμαρχος Τρίπολης ενημέρωσε τον κ. Καραγιάννη για τις προτεραιότητες
του Δήμου, όσον αφορά τον
τομέα του Υπουργείου, επιμένοντας ιδιαίτερα στην ολοκλή-

ρωση της Περιφερειακής οδού
Τρίπολης, η οποία χρονίζει.
Ο κ. Καραγιάννης υποσχέθηκε άμεση ανταπόκριση στα
αιτήματα του Δήμου.
Ακολούθως, υπήρξε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων
Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), Βασίλειο Κοτρώνη, στην οποία
συζητήθηκε η προοπτική της
διανομής φυσικού αερίου στην
πόλη για οικιακή χρήση και
στη Βιομηχανική Περιοχή.

Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για
τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά
τη χειμερινή περίοδο 2019 - 2020
• Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις

[• ΣΕΛΙΔΑ 5]

Ο ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ

Με την με Α.Π.: Ε/310 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7ΥΝΗ), που εκδόθηκε στις 11/12/2019 από τη Γενική
Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας
της Κυβέρνησης, η εφημερίδα μας εντάχθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου,
αποκτώντας πλέον τη δυνατότητα καταχώρησης όλων των
υποχρεωτικών δημοσιεύσεων φορέων του Δημοσίου.