Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Φιλελεύθερος: www.dimosio.gr Παράθυρο στο μέλλον
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΑΤΟΥΛΗΕ
Χρήστος Ταρακίλας.
EΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΠΑΡΑ
ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ
Χρίστος Δήμας,
ΙΔΡΥΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Steven Horwitz
ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΕΣΤΟ ΚΑΙ ΕΝΑΣ
ΑΝ ΠΕΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑΓΙΝΕΙ
ΔΩΡΗΤΗΣ, ΟΑΓΩΝΑΣ ΜΟΥ
ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΕΙ
ΕΝΤΕΥ
ΣΕA. 21
ΣΕΛ. 24-25
ΣΕΛ. 26
ΣΕΛ. 22
ANDERS CHYCENUS
TO EONIKO
ΟΦΕΛΟΣ
ΕXΘΡΟΠΤΡΑΞΕ
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΡΙΩΝ
ΣΕ ΦΟΝΤΟ. STREAΜNG
Eε 7 κ
ΚΟΣΜΟΓOΝΙΚEΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΤΜΑ
ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΑΙ
ΗΤΡΑΠΟΥΛΑ ΜΕ
ΤΟΝEΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΟ
ΣΗΜΕΡΑ ΚΙ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟN Φν
ANDERS CHYDENIUS
ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ
ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ
κονομία
ημασΕΑΜ ΕΝΤΚΑ ΚΑΜ
fuκευκςτ Η
ΔΙΕΒΗEΙτυνEr,
Παρασκευή 20-Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019
Αριθμός φύλλου 523 Ετος 3ο
Τιμή 1,30 ευρ . Και με την προσφορά 2,50 ευρ εκ των οποίων 1,20 ευρ η τιμή του βιβλίου
Η ΧΡΥΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020
hoς naoμε
muor α οu pon onepέouν γuοoνu upi pvoόo vn
φppυυν nδnd pο m
pν ou nάτμο o μ κς
oυ δ ους οpo , μno n
e up μ Υ α
Εn κνή ae, und
po o i pνννu ό an: 5u
u man )μό mς upuhs o .
κ Ymnλνο νpu Εuμdno
IMPπνοι
στο touks μα νeο
χρηματοnσωτκή
ο 201νwοpom δw uo a δΑ umφς
pnco mυ de ολάνu κo- μετυλκεpου pίooυ τu o u
wrip ον peu n , pο r
ογορ Τεtimυ wi r mο
dλ μ φά ς ντομής r
4νύ έμβη Μ
μθ 2008 uv -μ s Ca νω μέu oΗ
npu4 160 μοp μήoυ nm μυ t- t ο, P
ωκ eμμόι Τς anoboιwς w ppoόpίte
κρίoη το φετυν
φανonωρο .
Ποο a330
ουγκενφνα
nao upuκ οι το
u usό τpλά μο
λεlεύθε
METΑ ΠΟΛΤ ΕΟΜΡ υ
ν ηp ν p d
uw , wάns r.
Aή ονάλφ vάύν kewνhunκd
l e , ipe amu
a ν d uwn nc
μ, δωμνως Μoo oφ m ομαε τ pάd ς u
ο0 Φ00tηu, aιάνu, νu oνmuA .
uντd Η
tpν β p u riμooυ ο
noλλοηλό κομηονοκΙΟ Μα wuom μ δ nM λ ν w onwwp
κνδίνουκ 50Pnον λ n ν. s u Tο a μη τ
ατ 4"Α Α
nis mό ικ εpnbς orop ηooo u. ns φo puu ονpoupl 4o
δso τους emά
Κκήνος βο.
Α ure ονά
ύμφωνu wντο-Δ
φ έw βάς mrt
prus oνpomφρiς nπη
kι0ponο 1ο
o 000200 np οrν νόn
uvtwάς σ δ-ύ u ό ρ m.
Εuuno o oυ. β oμ
o % ouομ ov aνo p
μs, Mmiaς Kς eppnviκ Μrdλς wwiς fολς, 1-ωςu
ουστημα Xίζει ις N m oveμ γ p mω ned
onouφuλακς τou: ν p- o. m
pu nw nς ypu ς τρ
ΣΕΛΙΔΕΣ
Πρν ονατελει u pp
e e proφοoν w .
Τuφυvoλn ωνοt w σ b i
ηειoμενη χρονά μή ατή ε
- νpuς pwroτa pν φ oτν w ο oίe,
mάλς m u ή μrμ ει ψpα
ΜΑ μ 200%.
w ονίννς ύp,
peμ μφω τα μ
καλό εna ο
γνωρίουμε τκ
Oοντίσες κ wνin κ ο
1pu ww οd ,
Η.6 μά δen m ΚNT ,
m noe tupν δμοprt o Η
δάpo δ o κμδάέoδο δ
σνpa σο 19p δλάu 1iom 40ν w
pν μν wν v n.
Τ ή άn T in
Μ M μα u d Aptμ u
νοoυυν ένν φun Μ u m M v
ξάnom δρor opοupoψ
onputmμ
o a dτη Μνo e o pg uwοo
αwiwis wmην
Φν m ppd s oτnpiζr
9" 772585 " 316159
www.fileleftheros.gr
www.dimosio.ar
ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΡΑΜΠ ΣΕ ΔΙΚΗ ΚΑΙ
Η ΑΝΙΕΡΗ ΣΤΗΡΙΕΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ
ΣΕΛ. 16-17
ΣΕΛ. 32.
Η μετάβαση της χρας στην ενταυτόχρονα προωθείταιΨηφιακή εποχή ξεκινά συμ- ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
βολικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικής μετεξέλξης του
αριθμού έκτακτης ανάγκης κράτους, Που θα απελευθερ
( 112) εντός του χρονοδιαγράμ-σει πόρους και δυνάμεις στην
ματος της κυβέρνησης, οικονομία για να κερδηθεί το
από την 1η Ιανουαρίου, στοίχημα του εκσυγχρφονισμού
ΜΕΤΡΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ
οΙ ΠΑΡΑΛEΙΨΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ
ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΖΕΛΟΥ
ΣΕΛ. 34-35
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΤΑΟΜΟΣ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ
TO AIRBNB
ΣΕΛ. 27
Το go4nmore κάνει
ετα Χριστούγεννα...μαγικά!
Κέρδισε το 5% της αξίας των αγορν σου,
σε go4more πόντους, με Τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας!
φοδιτ
εlLe7ια αν2,3
Ιμ6 lu Jii5 4ι
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 3
ΝΠ (αδν.
ε μμ ρααη
ΕΘΝΙΚΗΠΡ ΠΕΖΑ
τααw EWEικwwενμι η