Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Βγάζουν στο σφυρί το Αττικό Μετρό με πρόσχημα τις απεργίες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KC:NTRA
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20.12.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1814
ΤΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ
TO ATTIKO METPO ME
ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΙΕ ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ α112>
αΕΙΧΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ
ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ
ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΕ>
ΣΕΛ. 3
Νέα βουτιάν Tns
τουρκικής λίρas
ΕΠΙΔΕΙΗ ΠΥΓΜΗΣ ΑΠο ΤΟΥΣ ΝΕ0ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ.
Η ΕΠΙΘΕΣΗ ξonuσε η κυθέρηση κατό κων συνδικαλστν κοι εργοζομόνων στο Μετρό
ns Αθήνos unoρύπτει ύnοπτεs οomμότητεs
Η οοημία ms Toupκκns ραs tnεoε xeεs
στο χομιλότερο n δoms onoτον Μόο
κοθs η rελετοία aπonepa ms κυθέρσns να μεκσει Τmν σόθεα ms aγopos
ούξισε Τ5 υno8όσκουσεs αmouies για
mw εnιδενούμενη σκέση ms Αγκυρos με
mwOόoητoν
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΣΕΛ 89
Της Λιβύης το κάγκελο
ΣΕ ΝΕΑ στία επικίνδυνηs έντασηs εξελίσσεται η Λιβύη , όπου ο εμφύλιοs μαίνεται
και ητελική αναμέτρηση των δύο αντίηαλων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΕ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ DRONE
ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΣΕΛ 16
στροτοπέδων είναι ζήτημα ημερν .
οραon
ΤΗΝ ΩΡΑ nou η Αίγυητos είναι έτοιμη να
ενισχύσει με τεθωρακισμένα τον εθνικό
στρατό nou Πολιορκεί την Τρίπολη , η Τουp
κία διαβεβαινει όι θα ανταnοκριθεί στην
έκκληση τηs ψευτοκυβέρνησηs για στρατιω
Πική Βοήθειο.
ΣΤΙΣ ισορροniss nou διαμορφνονται ετύnωση nροκαλεί η απόφαση τns raλικήs κυ Βέρνησηs να ενισχύσει τον εθνικό στρατό
διεκδικντas κυρίαρχο ρόλο για την επό
μενη μέρα στη Λβύη .
ΟΠΟΣ αντλομβάνεστε ο συνωστισμόs no
λν στρατν σε μια χρα nou σπαράσσε
ται από εμφύλιο δεν Προμηνύει τίπoτa το
καλό .
ΣΕΛ 3
100 ΔΟΣΕΙΣ
ΛΗΓΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΑ ΤΑ ΧΡEΗ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Συγιλονιστικό νοκουμέντο οnό m στηγμή ms σύλληψηs
τουnολυβροθευμένου σκηνοθέτη Δημήτρη Νδορέ, ηpo
χθέs στην τοράτοα του σηού του
Προθεσμία έωs Ts 31
βρίου
φυσικά ηρόσωηα και
οι επιχειρήσειs για να
ρυθμίσουν σε nολλέs
μηνιαίεs δόσειs τα χρέη
τουs npos τous δήμου.
ΣΕΛ 9
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Στα τέλη του
2021 οι νέες
"υπερταυτότητεs"
ΣΥΡΙΖΑ- ΚΙΝΑΛ
ΕΓΚΑΛΟΥΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΚΑΚΙ
ΣΥΝΕ ΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ . 15
ΣΕΛ. 11
ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ ΦΕΤΟΣ ΤΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΤΡΑΠΕΖΙ
KONTRA
NEWS O
εδπρωταγωνστής
είναι η ενημέρωσή σου
Αυξημένο κατά 3,68% θα είναι το
κόστος του χριστουγεννιάτικου
τραπεζιού, σύμφωνα με έρευνα τυ
INEMY-ΕΣΕΕ, εξαιτίας , κυρίως, της
ανόδου κατά 11,36% tης μέσης τιμής
των κρεάτων , Που αποδίδεται σε
εξωγενείς παράγοντες
NEA OPA
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22:00 KΟNTRA
ΣΕΛ 8-9