Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Παρασκευή
Δεκεμβρίου
4ΙΡΩΙΝΗ
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7411
Τιμή Φύλλου 0.506
ΚΟΔΙΚΟΣ
Βeiοση ΕΝΦΙΑ
Βράβευση του
Δήμου Γρεβενν
στον θεσμό
BRAVO AWARDS
Συνέχεια στην 6
σε συνδυασμό με νέες αντικειμενικές
ction
νΠς θα γίνει
η νέα μείωση.
Οι κερδισμένοι και
οι ... χαμένοι
600.000 ευρ
για τη βελτίωση
καταφυγιν
αδέσποτων ζων
ΕΝΦΙΑ
Συνέχεια στην 10
Κοινωνικό Μέρισμα
Ειδική πλατφόρμα υποβολής ενστάσεων
- Το ποσό που αντιστοιχεί
στο Νομό Γρεβενν
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην 11
SUMBD
LKTEO PEBENCN
Επίσημos Συνεργάτn ΜΕGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμεξ
TPEBENA
3ns Οκτωβρίου 151
5οχλμ Τρεβενν- Μυρσίνας
Τηλ.:2462029200
Emailk infogikteogrevena.gr