Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ζριρΡFAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12415
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Με προμετωπίδαν τα βαριά χαρτιάν (Ελ. Βενιζέλος, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ)
ΤΑΙΠΕΔ: Έσοδα pεκόρ
Προσδοκά το 2020
2,4 δι .
Νέα πρόωρη αποπληρωμή
του ΔΝΤ το 2020
GRECO:
Παραλείψεις
Η Ελλάδα επεξεργάζεται την πρόωρη αποπληρωμή πε .
ρισσότερων δανείων από το ΔΝΤ ΤΟ 2020 , με στόχο να πε
σα τους Ευρωπαίους δανειστές για τη μαωση των δημοσι
ονομικν στόχων, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικν σο
Reuters.
τmn tMn
αtup Δα
upν tn
στην αντιμετπιση
ΕΕpοecitis tvr tu
της διαφθοράς
Aιμt ΜΡ
Είναι δυνατή μία νία πρόωρη αποπληρωμή και άλλου
μέρους των δανείων του ΔΝΤ το 2020 , uπt, προσθέτοντας
ότι εη νέα πρόωρη αποπληρωμή θα πρέπει να φθάνει έως
ένα συγκεκριμένο ποσό που θα επιτρέπα στο ΔΝΤ να διατηρήσει την παρουσία του στην Ελλάδα έωςτο τέλος της περ .
όδου μεταμνημονιακής εποπτείας .
Η αποπληρωμή είναι μέρος της στρατηγικής για την ανά
καμψη της Ελλάδας, είπε ο κ Σταίκούρα .
Σοβαρές παραλείφεις στο σύστη
μα Δικαιοσύνης της Ελλάδας και
εποραθυράκια στη νομοθεσία περί
διαφθοράς και ξεπλύματος βρόμε
κου χρήματος διαπιστνα η Ομά.
δα Κρατν κατά της Διαφθορός του
Συμβουλίου της Ευρπης (GRECO)
Στην έκθεση αναφέρεται στις πρόσφατες αλλαγές Του πονικού κδν
ουνιο του 2019, σύμφωνα με
χοντας απρομετωπίδαν τα βαριά χαρτιάν ( Ελ. Βενιζέ λος", ΔΕΠΑ και ΕΛΠΕ) , η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ αισιοδοξεί
ότι θα επιτευχθεί το επόμενο έτος ο στόχος για έσοδα 2,4 δισ. .
ο Τραμπ στο " σκαμνί"
Ο πρόεδρος του Ταμείου Αρης Ξενόφος (φωτό ) και ο διευ θύνων σύμβουλος Ριχάρδος Λαμπίρης εμφανίστηκαν βέβαιοι
πως το 2020 θα είναι μία αχρονιά ρεκόρο και σίγουρα τα έσοδα
κατον
Η Βουλή Των Αντιπροσπων πήρε την ιστορική απόφα .
ση να παραπίμψα σε δίκη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ για κατόχρηση εξουσίας και παρακλυση της λε
τουργίας του Κογκρέσου .
Η δίκη αναμένεται να διεξοχθεί τον ανουάριο στη Γερου
ης οποίες το ελληνικό Κονοβούλιο
υποβάθμισε τη δωροδοκία των δη .
pοσίων προσπων από κακούργη θα είναι υψηλότερα από εκείνα των ετν 2018-2019 , ήτοι πάνω
από 2 δισ .
Το ΤΑΙΠΕΔ θα έχει ολοκληρσει μετά τις γιορτές την αξιολό μα σε πλημμέλημα .
H GRECO καταλήγα στο συμπί
Η ουλή των Αντιπροσπων , που ελέγχουν οι Δημοκρατ
κοί, ενέκρνε την απαγγελία και των δύο κατηγοριν σε βά .
ρος του μεγιστάνα
Ποτέ κανένας πρόεδρος δεν αποπέμθηκε μετά από πα.
ραπομπή του σε δίκη , καθς κάτι τέτοο απαιτεί πλειοψη
φία δυο τρίτων στη Γερουσία των 100 μελν , κάτι που σημαίνει πως τουλάχιστον 20 Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές
θα έπρεπε να ταχθούν στο πλευρό των Δημοκρατικν και
να ψηφίσουν εναντίον του Τραμπ .
γηση των προτάσεων των 10 επενδυτικν σχημάτων στο διαρασμα πως η πονική Δικαιοσύνη
στην Ελλάδα διν είναι σρκετά ισχυ ρήγια να καταπολεμήσει τη διοφθορά, αφήνοντας όμως να εννοηθεί ότι
γωνισμό πλησης του 30% του κΕλ. Βενιζέλος . Παράλληλα ,
σε εξέλιξη είναι η διαγωνιστική διαδικασία για την πληση του
100% της ΔΕΠΑ Υποδομν .
Στο τέλος του Ιανουαρίου, θα υπάρξει η πρόσκληση εκδήλωαυτό έχει να κάνει με την ποιότητα
σης ενδιαφέροντος για την πληση του 65% της ΔΕΠΑ Εμποτων νόμων.
ρίας .
Μεσοσταθμικά η μείωση 8%
του ΕΝΦΙΑ
Αύξηση νέων επιχειρήσεων
και θέσεων εργασίας
Μείωση εργαζομένων με χαμηλές
αμοιβές
Θετική η αποτίμηση στα αποτελέσματα της ηλεκτρονι.
κής καταγραφής των ετήσιων ρον απασχόλησης στο πλη
ρopοριακό σύστημα +Eργάνην για το 2019 .
Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που απασχολούν
προσυπικό αυξήθηκε 3,076. Οι θέσεις απασχόλησης αυ ξήθηκαν 445%
Ο συνολικός αρυθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά
78.391 σε σχέση με το 2013 , ποσοστό αύξησης 4,11%.
Σημαντικές μετατοπίσεις καταγράφονται στα χαμηλάν της μισθωτής εργασίας . Το 2019, καταγράφηκε
μείωση των εργαξομένων με αμοιβές χαμηλής κλίμακας
σε σχέση με το 2018. Σημαντική μείωση των εργαζόμενων
που λαμβάνουν 401-600 ευρ και μετακίνηση σε ελαφρά
υψηλότερα κλιμάκια . Αμοιβές κάτω των 700 ευρ λαμβά νουν ένας στους τρες ργαζόμενους, σύμqωνα με το σύ .
στημα EgγάνηΙμείωση 8% τον ΕΝΦΙΑ που ανακοίνωσε ο Πρωθ Ιπουργός θα εφαρμοστεί μεσοσταθμικά εν το πος
ακοβς θα μειωθεί θα αποφασιστεί τον Μάιο όταν θα
ολοκληρωθεί η άσχηση τα τις νέες αντικειμενικές αξί.
ες.Η μείωση θα περιληφθεί στα εκκαθαριστικά που θα
σταλούν στο τέλος Ανγούστου . Το ποσοστό μείωσης της
εισφοράς αλληλεγγύης θα αποφασιστεί τον Μάιο.