Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγα1d
τον τόπo τoυ
Πρeπει να ξέρει
να δυορeotεi
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοττης. Ειδότης Aupής ΒΑE ΕΡ, Eς 5- λλω f619 Τμή 0Α0 αυμό .Μιpοηεή 20 Lετηβο 2019
ΗΠΡΕΒΕΖΑΧΡΕΙΑΖΕΤΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΕ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙ
to nεpuova εn PΕΠΟΡΤΑΖ
" nεδα κυμαίνεται
η τοupoτική κ Σε ερτηση εάν n
Πρέβεζα μηoρeί να ano .
τuAέou
o στην noen. Ηρnς Τσελίκος
ζa, Myες ημέρες npv τα wων nonuκαρnος Χο κ
δne τα ξενοδοχεία mς
onως aνέφερε σε δn . nonnς αγζουν σε nλn
Λuoεις τον στην Τonική ρότητα το 60%-70% με
Φωνή ο Πρόεδρος της Eλληνες επoκέπτες , κopiς να nopστηρείτα ού ξηon oε oέση με nέpuμερνό nρο
ρoμό να εnoκέπτες της
ΕΛnόδας και του Εξωτε .
pικoύ , ο κ χonnς ση .
μείωσε nuς ακόμη δεν υ.
napouν υπoδομές.
χριστούγενα
Νέος Ένonς Ξενοδ συνεχτυ στη
Εριστονεντάτικο οδοιπορικό από τον Χορό των Ψατν
στον 1.Ν. Aγίω Κωτστατίνου αι Ελένης
Εξοιρετικό ήτoν το μουοικό χρ
στουγεννάτικο οοnoρικό ano τον 5
Χορό των αήτν της Μττρόnoλn
Πρέβεζος την Τετάρτη onό onoyεu .
μα στον 1Ν. Αγίων κωνσταντίνου
και Ελένης , νχrστησελ. 5
οδυ0ν na
O. Τρυφαπτδας 0 Πρίαίν άυμε πρνμέο
σαν ανιή μις ένα ιολύτιο διαμάντη
μκίεθα έ oκρί
Την έντονη
αντίδραση
του unουρ.
Eστημονική Η .
γου Υγείας
Βασίλη Κικί μερίδα στην Πρέβεζα ( 15-12-2010 ) unό
λια , nροκά nεσε η εισβο
nή tou Ρουβ .
την ayίδα tου Προt .
δρου της Δημοκρα .
τίας κ . Προκοή
Παυλόοουλου .
κωνα στον
Ευαγγελσμό .
Θρασύδειλοι & ασεβείς Προς τους ο.
σθενείς , τους γιατρούς , τους νοonλεu .
τές nou δνουν τη μάκη για το υnέρτατο
αγαθό τηκ υγείας , έγραψε χαρακτηρ στικά στο διαδίκτυο ο Υnouργός.
Οργάνωσημ Δήμος
Πρβeζας κ όμλος
UNESCO Πρeζας ,
| συνέχεια στη οελ , 8
ννέχοα στη σε