Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
NAPADKEYH
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗΜΕΡHA ΑΑΡΤΗΤΗ ΠΕΕΡAΗ EGMEP4. EΤΟuPΤ 36
Διπλό δρο από την αΠν
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΝαΜρ70 το sά κει ανό ν.... αάν,
υυroau
aνάποon
n oελiε. Μ oλεκτικό
npob an teο mpdν ε ίνο
ΤP pιευγίνεων μ
npέprνε κ 38 κΠρόrωms της 1ρrνές.. 4 ΜΓ P
ΑΩΡΕΑΝ
Ezησε Πόλεμο;
θέλει ειρήνη.
OLMAAPE
ΠΟΙA ΣΗΜΕΙΑ
ΤΗΣ Δ. ΕΛΜΑΣ
ΘΑ -ΘΡΑΣΟΝ
Snper cmaός oγς pκ
hec στης wpa p γρpοδμ m
μρα ςthν wοon α ν
s, D , Mνε o δu p
ΠΡΟΓΠΟ ΗΕ NΜΕΡΑΣ
Ο ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΕΚΗΝΟΘΕΤHΣ
ΔΕΡΙΡΑΘΕΙ irME
ΚΑΙ ΕΥΝΑΙΕ8ΗΜΑΤΑ
Η ΠΑΡΕΕΜΓΚ, Η ΕΠΒΙΝ
Η ΚΑΤΑΠΛΚΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.
Η ΕΧΧAΗEΗ ΓΙΑ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ
όμς op Πpe
uwpνεp, ti .
np φ, >5
ίop 00 οo
νe tisyu r .
Ftoooι
ΣΝΕΝΤEΞΗ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
Στον οίκο o .
ως to tέλος
Ka Eu
ε Dryas.
κλαρός ιμβεύe u
δεν uaw κ
α Με i
εtς Εpε
ΜΜΣTKΙYΑ
METANO
ΝΤΕΡΜΠ
ΣΤΗΝ ΑΓΜΑ
υνoκον tn
Ep ω ο u
Το δρο
στον Πρoεδρο
Πέτυχα. Και ήθελα κάτι να Προσφέρω
uEφs Anωo np0. oon n ε δοs
N Ο 0οx-κω ί αυ κnν w νφ oo υ oέp)Φ
μPoδ n Ao ρ ου σ τpο tma iφρο8 o
ba Μpημκ
Min σψε κ to
φpke.
Ht 0οτ dea
Κέντρο Λογοθεραπείας ΚΟΡΑΛΑΙ
κoστομοη KA ΕΜνn, P 4
RESTAURANT
ΓΑνoο
nONXσατοτΕΝαν
ΜΝΡΕ ΜεσAnΟ 20
. vή Εia
. Εeυτ ,
13βατο οι pιt
. Βpν.
2ONTAM
MOYEN
Kαλσ τοpα στο 200 2
οuD ok 08γι
LM Μ Εν