Πρωτοσέλιδο Ημερήσιος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΤΣΑΡΟΣ Μποσπαι
ΕΟΜηα
Αποψε στο θέκτρο ο Χαξνάσος!
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
ουο AΑ
DΠE AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
- 5710-23516-ΦΑΒ 367102424
Καθημερινή εφημερίδα Κεφαλονιάs και Ι8άκηs Εκοιμήθη στα 79
οπ. Γεργιος,
ΤΝΗΟΛΟΥΣΕ Μεταλληνός
Πτeς στς οήσoς
Πρτος στην κικλοφορία
www.kefalonianmantatag
Emal: kel-newsgotenet.gr
KOA. 3576
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΤΙΑ ΤΟΚΤΗΜΑ ΤΟΛΟΠΟ
ΧΡΟΝΟΣ 29 ΑP. T200
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΤΗΝ ΑΛΛΗ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΑΜΟΥΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
. ΚΡΕΑΤΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
. ΚΡΕΑΤΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27752
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Τηλ.: 26740-61052
ΤΥΡΟΟΜΕΙΟ
Τηλ.: 26740-6195ο
Levante Ferries.com
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΛΟΓΙΑ ΑΠο ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ 4> ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΙΘΑΚΗ ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΥΜΙΝΗ C 262020-ΠΑTΡΑC 24100ο - ΒNΗ (2070ms - oo OΟΝΗΣ ( 2702459- EWH KEOΟNIE t130200
ΜΕΡΕΜΜΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Κπτασκευές Επιοκευές . Συντηρήσες
Περιποιήσεις Κήπων
-Κραμοσκοτές έγιοίς-Πατματα |Α.ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
- Τοχαποία-Πλακάτια Σοφαντίσματα
Ελαοχρωματισκί π 6976-71 1679 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝΔΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΡΤΟΠΟΪΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
www.kefalinongefseis.gr
* 6936-919834
O PREMIER
Limanaki
maντaΘm
since 1990
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
|ΠΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ
| Μηνσίου 3 Πηο Τ 251000 Fx %100
it : 301-Μ159 5Mi 100 2Ν νit
mwhotalinanatg emt Immigiακinanatig
Τηλ.: 26710-23280/ 6946-321807
30 ΜΑΠ 2, ΚΑΡΟΣ-ΜΚΡΑ ΦΕΡ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 2, ΧΑΤ-ΤΡΙK 4 ΧΡΗΜΑΤΕΤΗΡΙΟ 4 HSPORI 12 , ΜIΚΡΕΣ ΑΤΕΛΕΣ 1-16, ROGGER 17
. , Daο,
νiVE κ